logo INDRA Czech Republic s.r.o.

CRISYS: evropský systém řízení záchranných akcí

Společnost Indra spolupracuje na návrhu evropského systému CRISYS k řízení záchranných akcí. Indra definuje strategický plán ke zlepšení koordinace při řešení nouzových situací v zemích Evropské unie.

Konsorcium tvořené 15 organizacemi, které se na akci podílejí, završilo první projektovou fázi představením plánu na zprovoznění systému řízení mimořádných událostí na našem kontinentu. CRISYS je projekt realizovaný v oblasti výzkumu a vývoje. K zahájení došlo v roce 2011, iniciátorem projektu je Evropská unie v rámci sedmého rámcového programu, která ho také financuje.

Hlavním cílem projektů v oblasti reakcí na krizové situace, zapadajících do sedmého rámcového programu, je vybavit Evropskou unii schopnostmi a technologiemi k řízení nouzových situací vzniklých v některé z členských zemí a připravit scénáře k jejich aplikaci na lokální, regionální a celostátní úrovni. Dodané schopnosti umožní obnovit bezpečnost po rozsáhlých celoevropských pohromách.

Příčinou podobných situací, přesahujících možnosti a hranice konkrétní země, mohou být lesní požáry, záplavy, průmyslové havárie anebo sesuvy půdy. Takový typ nouzových situací vyžaduje koordinaci bezpečnostních a vojenských složek a zdravotnických týmů a neobejde se bez těsné součinnosti úřadů několika zemí. Podstatným rysem zaváděných postupů a systémů řízení krizových situací je proto jejich interoperabilita.

Projektový tým CIRSYS definoval nezbytné náležitosti prototypu, který bude rozvinut ve druhé projektové fázi, a navrhl harmonogram prací k jeho uvedení do provozu. Prototypová či tzv. demonstrativní verze prověří v terénu, zda je návrh budoucího systému řízení krizových situací schopen zajistit náležitou odezvu.

Systém má garantovat potřebnou kapacitu pro rychlý sběr přesných dat, umožnit koordinované rozhodování a řídit rozvinutí potřebných zdrojů k řešení katastrofy a obnově normálního stavu.

Předpokladem zprovoznění takového systému je nejenom zavedení řady technologií, ale také zrevidování procesů, jimiž se zúčastněné orgány a bezpečnostní složky řídí. Další nutností bude vyškolení personálu a přezkoumání informačních toků.

Významnou roli v tomto smyslu sehrály podněty subjektů, které při předmětných katastrofách zasahují. Představitelé evropských bezpečnostních složek a záchranných jednotek nabídli realistický pohled na své potřeby a problémy z každodenní praxe. Indra naopak přispěla technologickým poradenstvím a zkušenostmi z implementace systémů pro civilní bezpečnost a řízení záchranných akcí.

V implementaci velínů a kontrolních dispečinků k řízení záchranných akcí je Indra průkopníkem. Po teroristických útocích v Madridu 11.3. 2004 ji město pověřilo, aby pro ně navrhla a implementovala systém tohoto typu. Každý incident, k němuž dnes v hlavním městě Španělska dojde, se řeší prostřednictvím Indrou vyvinutého integrovaného střediska bezpečnostních a záchranných služeb CISEM.

Další projekt firmy měl za cíl dodat vyspělý systém velení a kontroly pro španělský armádní záchranný sbor. Jeho prostřednictvím se dnes řídí a koordinují veškeré zásahy této složky na území Španělska.

Středisko nazvané SIMGE řešilo v minulosti různé paralelní krizové situace v několika místech státního teritoria. Indra rovněž implementovala systém řízení záchranných služeb pro hasičský sbor katalánské vlády a řadu vyspělých řešení v Latinské Americe. Konsorciu, v němž Indra participuje, zadala Evropská obranná agentura (EDA) definování budoucího evropského systému řízení a kontroly k odvrácení hrozeb CBRNe (jaderných, radiologických, biologických a chemických hrozeb a nebezpečí výbušnin).

Partneři projektu CRISYS

Partnery projektu CRISYS jsou: European Organisation for Security (EOS), Edisoft, Center for Security Studies, National Centre for Scientific Research, Altran BV, International Fire and Rescue Services Association, Teletron Euroricerche Security Engineering, Indra, Thales, Ministerstvo vnitra Finské republiky (Rescue Services), University of Central Lancashire, Societe Francoise de Medicine de Catastrophe, Istituto Affari Internazionali, Zanasi Alessandro, Transelectrica.

Další články k tématům - bezpečnost - EU - hrozby - security - vláda - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 5. prosince 2012 - středa

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.