logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Společnost Indra vyvinula nový systém detekce radioaktivity, umožňující provádět účinnou kontrolu kontejnerů na vjezdu do velkých přístavů. Druhá, upravená verze systému, je připravena k využití na letištních a v průmyslových závodech.

V evropských přístavech dnes prochází radiologickou kontrolou vysoké procento kontejnerů. Rentgenová inspekce u lodí s destinací Evropská unie se stane závazným opatřením. Cílem kontrol je zabránit dovozu kontaminovaného zboží a nelegálnímu převážení malých množství uranu pro teroristické účely.

Systém detekuje a identifikuje materiály vydávající gama anebo neutronové záření. Chování systému je pasivní - zachycené záření se mění v elektrické impulzy a ty jsou dále softwarově zpracovány; uživatel systému získává výsledky analýzy v reálném čase.

Detekční portál Indry vykázal při testování v přístavu ve Valencii vyšší citlivost a nižší počet falešných alarmů než ostatní stávající zařízení.

Zájem o technologie tohoto typu ožil v důsledku havárií jako Fukušima a s nimi vznikla potřeba zavést používání těchto technologií také na letištích. V souvislosti s tím upravila Indra svůj systém na inspekci zavazadel zařazením portálu vhodných rozměrů. Vedle toho navrhla stojanový kontrolní systém, který lze instalovat v chodbách terminálů, kde bude detekovat anomální úrovně radioaktivity u cestujících.

Systém je připraven k provozu v kovoprůmyslu, recyklaci a odpadovém hospodářství, ale i k nasazení při demontážích jaderných elektráren, kde poslouží ke klasifikaci odpadů dle stupně nebezpečnosti.

León, reference v oblasti výzkumu a vývoje na poli bezpečnosti

Detektor radioaktivity León je druhým tržním systémem, který Indra vyvinula na základě výsledků projektu CENIT, realizovaného v rámci výzkumu v oblasti systémů detekce výbušnin ve veřejných infrastrukturách.

Výsledkem snah firmy na poli výzkumu a vývoje je její nedávné uvedení vyspělého rentgenového systému inspekce zavazadel na trh. Systém najde využití na letištích, nádražích a v budovách úředních institucí. V tuto chvíli Indra pokračuje ve vývoji tělesného skeneru. Ten bude identifikovat nebezpečné předměty a výbušniny skryté pod oděvem. Systém je koncipován k využití v klíčových infrastrukturách a umožní kontrolovat cestující za jejich chůze po chodbách běžnou rychlostí.

Předmětem projektu CENIT je výzkum systémů detekce výbušnin ve veřejných infrastrukturách. V čele iniciativy stálo středisko excelence Indry v bezpečnosti, sídlící ve městě León. Oporu projektu poskytlo Středisko průmyslového technologického vývoje CDTI.

Iniciativa byla ukončena závěrečným kongresem 4. a 5. července 2012 v Leónu, kde také proběhla analýza dosažených výsledků. Program se zaměřil na základní výzkum několika technologií a na vývoj prototypů, jejichž validace se uskuteční v reálných prostředích. Výsledek práce umožní podnikům úspěšně řešit vývoj nových systémů a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Do projektu se zapojily podniky Arquimea, Alfa Imaging, Gate, Přístavní úřad ve Valencii, Das Photonics, ISDEFE, Metro města Madrid, Multiscan Technologies a Ramen. Podpory se mu dostalo ze strany technologických center a vysokých škol jako Polytechnická univerzita ve Valencii a Polytechnická univerzita v Madridu, univerzity v Leónu, Valladolidu, Univerzita Carlose III anebo Autonomní univerzita v Barceloně. V roli pozorovatelů a potenciálních uživatelů se projektu zúčastnily např. Státní přístavy, ADIF, AENA a další.

Projekt se týkal tří technologií:

Indra se ve své části zaměřila na spektrometrii laserem indukovaného plazmatu, LIBS, která zachycuje signál elementárního dělení (atomy), k němuž dochází po vysoce silné excitaci laserem ("jiskra"); na Ramanovu spektroskopii umožňující získat "otisk prstu" každého materiálu a velmi přesně zjistit výbušné látky; na detekci radioaktivity; systémy analýzy obrazových dat s cílem detekovat podezřelá chování a na vyspělé rentgenové platformy. Výzkum poslední z uvedených technologií probíhal ve spolupráci s Multiscan Technologies.

Schopnosti všech uvedených technologií se potvrdily při dvou testovacích kampaních, simulujících reálné scénáře. Obě se uskutečnily ve spolupráci s Isdefe (Systémový inženýring pro obranu Španělska, a.s.). První validace proběhla v lomu, druhá v přístavu ve Valencii za součinnosti Přístavního úřadu Valencie a při použití vzorků skutečných výbušnin.

Další články k tématům - analýza - detekce - EU - infrastruktura - letiště - radioaktivita - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 21. ledna 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye