logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Společnost Indra uplatňuje na akademické půdě své bohaté zkušenosti v projektech inteligentních měst s důležitými referencemi na všech trzích, na kterých rozvíjela své aktivity v různých částech světa.

Společnost Indra stvrdila podpisem své členství v Konsorciu patronů doktorandských studií ve Smart cities na Univerzitě v Gironě. Toto postgraduální studium, průkopnické ve Španělsku, si klade za cíl nabídnout inženýrům, architektům, ekonomům a dalším odborníkům specifické vzdělání v oblastech informačních technologií, urbanismu, socio-ekonomice tak, aby mohli čelit současným výzvám, které města nabízejí.

Na základě této dohody se Indra zavazuje sponzorovat a dohlížet na výcvik studentů, který bude doplněn o návštěvy v zařízeních společnosti. Téma, kterému bude výcvik věnován, bude navrženo společností Indra a umožní studentům zasadit závěrečnou práci doktorandského studia do reálného prostředí a problematiky. Kromě toho se Indra bude moci podílet na řízení této práce, pokud se na tom se studentem dohodnou.

Společnost Indra je schopna poskytnout vysoce specializované profesionály pro poskytování prezentací v předmětu "Odborné semináře", který účastníkům doktorandského studia umožní seznámit se z první ruky s posledními pokroky v oblasti městských technologií. Tento předmět je chápán jako platforma, kam mohou společnosti přinést své poznatky o tématech, na jejichž prohloubení mají největší zájem a která budou přímo souviset s předměty výcviku, které rozvíjejí studenti.

Po dokončení doktorandského studia budou studenti vzděláni v nové a slibné profesi urban technologist, která jim umožní výhodně vstoupit na začínající trh řešení a poradenství smart city, stejně jako prohloubit své znalosti prostřednictvím rozvoje na poli výzkumu.

Připojením se k této iniciativě uplatňuje Indra na akademické půdě své bohaté znalosti a zkušenosti v poradenských a technologických projektech v oblasti měst budoucnosti, kde počítá s významnými referencemi po celém světě. Získávání, rozvoj a udržení talentu je fundamentální oblastí pro udržitelnost Indry a představuje proto strategickou prioritu.

Společnost spolupracuje s více než 200 univerzitami a výzkumnými centry prostřednictvím profesury, dohod a projektů I+D, které jí umožňují získávání profesionálů a přístup k novým technologiím. Ve svém modelu otevřené inovace hledá a rozšiřuje nadnárodní společnost inovaci interně, ale také prostřednictvím vztahu s klienty, partnery, dodavateli, univerzitami, vzdělávacími institucemi a se společností obecně.

Integrální řešení pro Smart Cities

Široká zkušenost Indry v poskytování technologických služeb ve městech jí umožňuje disponovat integrovaným a integrálním řešením pro smart cities, které bylo v četných případech úspěšně zavedeno po celém světě. Pro rozvoj smart city vychází Indra z definice strategického plánu, který se designuje za podpory každého města, a dodatečně se přistupuje k aspektům technologickým, organizačním, aspektům poskytování služeb a účasti občana. Na tomto poli se vyznačují designy specifických strategických plánů pro Sant Cugat, Lleidu nebo Gijón.

Společnost Indra operuje s významnými referencemi jako CISEM (Integrované centrum bezpečnosti a pohotovosti v Madridu) nebo CUCC (Jednotné centrum koordinace a pohotovosti v Buenos Aires), které zajišťují plány bezpečnosti a pohotovosti ve městech. Také disponuje specifickými řešeními pro inteligentní správu silničního provozu a městské hromadné dopravy a počítá s referencemi v zemích jako je Španělsko, Kolumbie, Čína, Brazílie, Chile, Mexiko a Peru.

Na poli smart grids a energetické efektivity se vyznačují designy plánu inteligentních sítí pro Peru, pilotní projekt 3E-Houses pro efektivní správu energií v sociálních domech v Sant Cugat, systém inSPEED (Smart Platform for Efficient Energy Distribution ) implantovaný do sítě v Madridu a umožňující zdokonalení ve správě středně-napěťové sítě, službách distribuované výroby a analýzy odezvy na poptávku, nebo Zigamit, jehož účelem je poskytnout domácnostem služby přídavné hodnoty prostřednictvím inteligentních sítí. Jedním z významných řešení dobíjení je také „end to end“ pro elektrická vozidla. Jde o novou generaci elektroměrů (inMeter) a inteligentní systémy pro správu obchodování s elektřinou, které jsou zaváděny ve firmách ve Španělsku a Latinské Americe.

Stejně tak náleží společnosti Indra vedoucí pozice v oblasti digitálního zdravotnictví ve Španělsku, které bylo exportováno do zemí, jako je Bahrajn, Chile, Filipíny a Maroko.

Společnost Indra udržuje důležitou aktivitu I+D+i na tomto poli. Významné jsou projekty jako Ciudad 2020, jehož cílem je vývoj nového modelu inteligentního a udržitelného města přikročením k inovaci v dopravě, internetu budoucnosti, energetické efektivity, udržitelnosti z hlediska životního prostředí a vztahu občana ke svému městu.

Společnost se podílela i na realizaci projektu SOFIA. Jedná se o evropský projekt, jehož cílem byl vývoj platformy založené na technologii sémantického webu, interoperability a inteligentních sítích senzorů, které umožňují domotizaci měst, budov a aut, a zároveň poskytují inteligentní a personalizované služby pomocí mobilních zařízení.

Projekt SOFIA navíc posloužil jako báze pro vývoj ATENEA, městské platformy interoperability (UOIP), navržené Indrou pro integraci a správu všech služeb a řešení, která odpovídají ekosystému města.

Další články k tématům - elektroměr - energie - studie - výzkum - vzdělávání - zdravotnictví

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 13. srpna 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye