logo AUDIOPRO s.r.o.
Andrej Hronec

Andrej Hronec

Ředitel společnosti AUDIOPRO

LinkedIn

Systémy Screen Innovations jsou velmi jednoduché. Hlavním rysem plátna Screen Innovations Slate XL je celistvost a jednoduchost instalace a správy. Dvoudílný projekční systém pracuje s jedním zdrojem obrazu a jedním zobrazovacím povrchem.

V kontrastu k tomu stojí právě LCD video stěny, jejichž složitost vede k exponenciálně vyšší pravděpodobnosti nějaké poruchy. Každá obrazovka musí mít totiž svůj vlastní zdroj napájení a přívod signálu, což znamená dva kabely na každou obrazovku. Když se jedna rozbije - musí se vyměnit.

Drony pomáhají například zemědělcům a lesníkům. Pomocí infračervených kamer a senzorů umějí získat pro zemědělce mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin.

Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Budoucností oboru je skutečnost, že díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha.

Palivové články SFC Energy EFOY jsou řešením zcela autonomního bezúdržbového zdroje napájení pro zajištění dostatečného množství elektrické energie. Vše, co jednou za čas potřebujete udělat, je jednoduchá výměna kanystru s palivem. Proto jsou palivové články EFOY vhodné pro majitele karavanů, obytných automobilů či lodí k zajištění elektrické energie daleko od turistických center, například v kempech či přístavech.

Celý chod systému je tichý a ekologický, proto lze SFC palivové články používat i v uzavřených prostorách.

Osobní interakci nejlépe suplují videokonference, které nabízejí kvalitní přenos zvuku a obrazu, možnost sdílet dokumenty a spolupracovat při jejich editaci. Nejnověji se týmům při videokonferencích osvědčuje třeba i chytré řešení Kaptivo, které umí v reálném čase snímat a sdílet ručně vytvořený obsah na tabuli.

Výhodou komunikačních platforem, pokročilých videokonferenčních řešeních typu Lifesize či právě interaktivních pracovních ploch je, že komunikace, nápady i závěry jsou strukturovaně nahrávány a uloženy.

Je možné je tak kdykoliv následně dohledat a dále s nimi efektivně pracovat. To je velkou výhodou také v případě pracovní neschopnosti či fluktuace zaměstnanců.

Školství není jediným segmentem vhodným pro využití tohoto řešení. Je ideální pro distribuované firemní týmy, pracovní skupiny výzkumných laboratoří či konferenční prostory. Kaptivo do podnikového prostředí přináší produktivnější brainstorming, plánování či tvorbu myšlenkových map.

Jednoduše, plynule a zcela bezpečně pak mohou probíhat nejenom interní, ale i externí tvůrčí jednání týmů.

Kaptivo a Lifesize spojuje jeden společný cíl - vytvářet takové komunikační nástroje, které prostřednictvím libovolného zařízení dokáží inspirovat a propojovat lidi, ať už se nacházejí kdekoliv. Vytvářejí bezpečné technologické nástroje, které rozšiřují a posouvají tradiční týmovou spolupráci a přispívají k jejímu většímu zapojení v pracovním, tvůrčím i studijním procesu.

Akvizicí značky Kaptivo - jednoho z předních inovátorů v oblasti digitálních kolaborativních řešení, společnost Lifesize zjednodušuje a lépe definuje autentickou spolupráci a přirozenou komunikaci.

Vzhledem k tomu, že firmy v současnosti motivují své zaměstnance k častější a efektivnější spolupráci na úrovni video hovorů, je schopnost systémů mezi sebou vzájemně bez omezení komunikovat důležitější než kdy jindy. Naši zákazníci by tak měli získat privilegium využívat svůj vysoce kvalitní hardware Lifesize s jakoukoliv videokonferenčních službou.

Organizacím, které se po koronavirové pandemii postupně snaží obnovit svůj provoz, přináší spojení systémů Lifesize Icon, platformy Microsoft Teams a dalších cloudových video služeb důležitý nástroj.

S jeho pomocí mohou své zasedací místnosti odbavit technologií, která podporuje široce využívané komunikační platformy, a která dovoluje uživatelům připojit se prostřednictvím svých oblíbených zařízení k většímu množství video hovorů.

Od 1. 7. 2020 bude muset mít většina dronů také vlastní identifikační číslo, tedy jakousi obdobu SPZ pro automobily a motocykly. To se nebude týkat pouze dronů, které mají svou vzletovou hmotnost pod 250 gramů a zároveň nejsou schopny narazit do případné překážky s kinetickou energií větší než 80 joulů.

Ostatní drony musí být v ČR registrovány na Úřadě pro civilní letectví.

Systémy pro videokonference mají již nyní možnosti, jak zásadně analyzovat proběhlé pracovní schůzky a v reálném čase navrhovat zlepšení. Lidský faktor samozřejmě bude vždy zásadní, ale blesková analýza velkého množství dat umožní pracovat efektivněji. AI již pomáhá naší pracovní komunikaci - od potlačení šumu v pozadí hovoru či videohovoru až po rozpoznávání hlasu a obličeje, které dokáže správně přiřadit účastníkům diskuse.

Dokonce i správci systému těží z výhod strojového učení, které pomáhá při monitorování sítí a připojení koncových bodů pro zvýšení spolehlivosti a výkonu.

Místo fyzických schůzek firmám doporučujeme maximalizovat využívání videoschůzek. Šetří čas a podporují věcné jednání.

Podle našich průzkumů se náklady vyjádřené v počtu pracovních hodin jednotlivých zaměstnanců snižují až o dvě třetiny ve chvíli, kdy meetingy probíhají formu video přenosů.

Profesionální dron SkyRanger nelimituje tma či kouř ani náročné klimatické podmínky jako hustý déšť, silnější vítr, sníh či mráz. Technika, která má pomáhat v záchranných akcích musí stoprocentně fungovat i za zhoršených podmínek.

Proto uplatnění u hasičů, horské služby - záchranných a bezpečnostních složek zvládnou bezpilotní prostředky jenom několika málo současných výrobců.

Úspory nákladů na služební cesty díky využití videokonferencí jsou výrazné. K tomu je třeba využívat moderních řešení v zasedacích místnostech tak, aby bez drátů a viditelné techniky obsahovala maximum funkčních a přínosných technologií. Pak i využití může být od ryze designového a reprezentativního prostoru až po plně multimediální hi-tech studio.

Nejzásadnějším aspektem efektivního využití zasedacích místností je hned po technické stránce také uživatelská vstřícnost, tedy jednoduché a intuitivní použití integrované techniky. Technika by měla sloužit a šetřit čas, ne odrazovat a zdržovat. Vybavení zasedací místnosti musí vyhovovat různorodým, často protichůdným požadavkům a využívat potenciál daného prostoru, což vyžaduje určité zkušenosti.

Je nutné myslet na řadu faktorů - kromě nápaditého a přizpůsobitelného prostředí je žádoucí vytvořit prostor, který bude správně osvětlený, ale bude zde možné využívat i kvalitní projekci sdíleného obsahu. Důležitá je i akustika místnosti, tedy nejen její ozvučení, ale i zvukové odstínění od dalších prostorů firmy

Videokonferenční cloudové řešení Lifesize například umožňuje přehledně archivovat uskutečněné hovory a další komunikaci v uživatelsky jednoduché knihovně typu YouTube s možností sofistikovaného katalogizování příspěvků. Pro plánování schůzek či sdílení dat zase nabízí kompatibilitu s běžnými plánovacími nástroji, správci kontaktů či vyhledávači, takže účastníky komunikace je možné pozvat přímo z Outlooku nebo Google nástrojů a videokonference se rovnou zanese do plánu aktivit.

Systém je navíc velmi otevřený a dovoluje bezproblémovou spolupráci s jinými řešeními, například jako první umožnil přímou komunikaci s uživateli Skype pro firmy. A protože jde o službu typu SaaS, platí uživatelé jen za to, co skutečně využijí.

Bezpilotní prostředky pro profesionální využití by měly být opravdu využitelné, a to nejen za bezvětří a slunečného počasí, ale například i v mlze a sněhové vánici. Pro využití v terénu je pak důležité nejen to, zda je přístroj vybaven například termokamerou nebo vybavením pro noční pozorování, ale také, zda je možné tyto doplňky jednoduše a rychle instalovat a do několika minut po příjezdu uvést přístroj do chodu.

Na těchto vlastnostech často záleží, zda je akce, která vyžaduje nasazení dronu, úspěšná či nikoli. A někdy jde i o záchranu životů.

110918-ÚT Drony v akci

Nákladných služebních cest ubývá. Stále více firem je nahrazuje využitím nejrůznějších technologií a videokonferencí. Ušetří tak nejen přímé náklady na cestování a ubytování, ale především nákladný čas zaměstnanců z vrcholového managementu firmy, kteří do zahraničí cestují nejčastěji.

Osobní kontakt technologie nenahradí, ale ne na každé jednání je třeba cestovat.

Systémy Screen Innovations jsou velmi jednoduché. Dvoudílný projekční systém pracuje s jedním zdrojem obrazu a jedním zobrazovacím povrchem. Vyniká svou celistvostí, neutralitou barev, mikro-texturou a v neposlední řadě i schopností potlačit ambientní světlo.

V kontrastu k tomu stojí právě LCD video stěny, jejichž složitost vede k exponenciálně vyšší pravděpodobnosti nějaké poruchy. Každá obrazovka musí mít totiž svůj vlastní zdroj napájení a přívod signálu, což znamená dva kabely na každou obrazovku.

Maskování zvuku funguje tak, že do daného prostoru vysíláte uniformní nerušivý zvuk, či spíše speciální druh šumu, který překrývá okolní zvuky. Přítomní ho po chvilce přestávají vnímat, prostředí se tak zklidní. Pokud přijdete do Sound Maskingem vybaveného prostoru, tuto technologii neregistrujete vůbec. Zní to možná překvapivě, ale opravdu to funguje.

Přidaný šum totiž snižuje srozumitelnost lidské řeči. Pokud neslyšíte zřetelně, co někdo říká, slova jsou méně rušivá - pravděpodobně konverzaci vůbec nezaznamenáte a nerozptyluje vás.

Poprask kolem GDPR je jistě na místě, ale je otázkou, zda důkladné zabezpečení důvěrné komunikace například v bance nebo u lékaře není důležitější. Do technologií maskování zvuku které umějí zajistit, aby důvěrná komunikace zůstala neodposlechnuta, přitom již ty progresivní firmy investují.

Funguje to tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor je pak obtížnější vyslechnout.

Zatímco pro komunikaci v rámci firmy, spolupráci s dodavateli a obchodními partnery, jsou v prostředí českých firem už celkem obvyklé, právě v oblasti lidských zdrojů a náboru se stávají videokonference efektivním nástrojem.

Přijímací řízení to velmi zefektivní a zrychlí, kreativní využití nových technologií může být navíc faktorem, který přiláká do společnosti zajímavé a talentované lidi.

V našem průzkumu uvedlo 90% firem nespokojenost s vybevením zasedacích místností a ne nadarmo se říká, že kovářova kobyla chodí bosa. Časté problémy registrujeme u IT firem, kde ucelené a plně funkční vybavení zasedacích místností často chybí. Například kabely potřebné k propojení buď nejsou k nalezení, anebo jich je naopak plný stůl, ale nikdo si není jistý, který je ten správný.

Komplikace a trápení se však nevyhýbají ani zasedačkám obchodních společností či středně velkým či menším firmám nejrůznějšího zaměření. Naopak dobrá řešení se často najdou u velkých nadnárodních korporací, kde se na vybavení nešetří, jeho funkčnost a kompatibilita je pod kontrolou a pro používání systému existuje dobrá koncepce, jejíž udržování má na starosti konkrétní člověk.

Screen Innovations přichází s revolučně flexibilním řešením projekčního plátna, které vyhovuje i vysokým designovým nárokům. Solo nebo Solo Pro využijete jak doma, na zahradě tak i na dovolené. Tam všude budete moci mít s sebou projekci svých filmů či videí v té nejvyšší kvalitě.

Díky jednoduchým a nenápadným úchytům umístíte plochu tam, kde potřebujete - na zeď, okno, terasu nebo třeba na karavan. Rozvinete a během chvíle sledujete svůj oblíbený film, pořad, nebo fotografie.

Společnost iRoom nabízí pokročilá dokovací zařízení především pro iPad a iPad mini s certifikací od Apple. Klasické či integrované držáky jsou nejen pohodlným a bezpečným odkládacím místem, ale především vytvářejí úžasné možnosti dotykového panelu pro ovládání systému chytré domácnosti a zabezpečení.

Hodí se také pro prezentační potřeby do konferenčních prostor, do hotelů či showroomů. Nabízejí precizní provedení ze skla a hliníku i pokročilé funkce, jako jsou motorizované a magnetické prvky činící manipulaci maximálně komfortní a uchycení spolehlivé.

Je vědecky dokázáno, že nejrychleji provádíme jakoukoliv činnost, když se přesuneme do takzvaného stavu proudění - soustředíme veškerou pozornost jen na jednu věc, jsme jí pohlceni, žádné další podněty nás nebrzdí. Jenže především v open space kancelářích je rušivých elementů více než dost. Vadí především ty akustické, zejména pak srozumitelná řeč, jak potvrdila nedávná studie společnosti Cambridge Sound Management (CSM).

Řešení problému přitom není nijak složité - existují speciální zařízení pro maskování zvuku, například technologie Sound Masking. Jejím využitím se zvyšuje produktivita práce až o 10%.

SkyRanger dokáže na rozdíl od běžně dostupných dronů létat téměř v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách. Takže poté, co byly zrušeny letové ukázky právě z důvodu nízké oblačnosti, nic nebránilo tomu, abychom vzlétli my. Jedna z kamer, kterou má SkyRanger k dispozici, je charakteristická třicetinásobným optickým zoomem, takže dokážeme pozorovateli nabídnout opravdu velký detail.

Díky své obrovské mobilitě, technickým vlastnostem, široké škále příslušenství a kompatibilních nástrojů, byl SkyRanger připraven k akci v řádu minut. Ve vzduchu pak mohl létat nepřetržitě až padesát minut.

Akustické podněty - zejména srozumitelná řeč - jsou tím, co nás ruší nejvíce, jak dokázala nedávná studie společnosti Cambridge Sound Management (CSM). Zklidnění prostředí, například pomocí technologie Sound Masking, zvyšuje produktivitu práce až o 10%. Navíc instalace takovýchto systémů dokazuje technickou vyspělost, vstřícnost a zodpovědný přístup dané firmy ke klientům i zaměstnancům.

Díky zařízení pro maskování zvuku je možné v open office kancelářích zlepšit prostředí, především akustickou pohodu, navíc bez rušivých zásahů do vizuální podoby interiéru a s přijatelnými náklady. Metodu zvukového odstínění používali již staří Řekové, když své zahrady či interiéry chránili před hlukem z ulice šumícími fontánami.

V dnešní době slouží k těmto účelům malé reproduktory - tzv. emitory, vysílající tichý uniformní šum o různých frekvencích, který je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor ve vzdálenosti zhruba 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.

Nedávno společnost Aeryon rozšířila schopnosti SkyRangeru o možnost vzdáleného řízení. Malé bezpilotní prostředky mohou totiž operovat víceméně kdekoliv. Lidé, kteří se potřebují rozhodovat na základě pořízených údajů, se tak nyní mohou nacházet například na druhé straně města, anebo dokonce i na druhém konci světa.

Dron SkyRanger letos v květnu například pomáhal při tornádu v Oklahomě. Shromažďoval videa řádění tornáda, v reálném čase je přenášel, a přispěl tak rychlému a bezpečnému řešení krizové situace.

Zajištění klidu i soukromí pomocí technologie pro maskování zvuku je zcela nový směr. Ve zdravotnictví může najít uplatnění jak v nemocnicích, tak v čekárnách ambulancí, poradenských centrech, lékařských ordinacích a kancelářích. Maskování zvuku funguje tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru.

Je upraven do pásma lidské řeči a optimalizován tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Tím pádem eliminuje nežádoucí ruch. Kromě toho umí také zajistit soukromí pacientů.

Aeron SkyRanger je bezpilotní prostředek, který osvědčil svou funkčnost v poli i na bojišti, díky svým unikátním vlastnostem a snadné ovladatelnosti je také často využíván komerčními firmami. Nelimitují jej náročnější klimatické podmínky, jeho propracovaná konstrukce umožňuje snadnou manipulaci, bleskové nasazení a jednoduchou výměnu kamerových modulů přímo na místě. Ve světě je pravidelně využíván v ostrém nasazení při zásazích bezpečnostních a záchranných složek, ale i pro komerční účely.

Dron byl vyvinut týmem kanadských specialistů s dlouhodobou praxí tak, aby dokázal plnit svou funkci i ve velmi náročných klimatických a povětrnostních podmínkách, čímž se od konkurenčních dronů často velmi výrazně liší.

Videokonference mají velkou výhodu, že dokáží plnohodnotně nahradit část služebních cest. Znamenají tak obrovské úspory pro firmy, které takto komunikují se zahraničními mateřskými firmami či obchodními partnery doma i v zahraničí. Pokud firma investuje do videokonference účelně, mohou se jí vložené prostředky vrátit během několika měsíců.

Návratnost takového řešení se typicky pohybuje mezi šesti měsíci a jedním rokem. Je ale důležité, aby ze široké nabídky firmy vybíraly to, co opravdu potřebují.

Díky zařízení pro maskování zvuku je možné v open office kancelářích zlepšit prostředí, především akustickou pohodu, navíc bez rušivých zásahů do vizuální podoby interiéru a s přijatelnými náklady. Metodu zvukového odstínění používali již staří Řekové, když své zahrady či interiéry chránili před hlukem z ulice šumícími fontánami.

V dnešní době slouží k těmto účelům malé reproduktory - tzv. emitory, vysílající tichý uniformní šum o různých frekvencích, který je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor ve vzdálenosti zhruba 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.

Kromě očekávaných výhod, jakými jsou redukce počtu služebních cest, úspora peněz a času nutného pro cestování, uvádějí naši zákazníci i další trochu překvapivé efekty nasazení videokonferencí.

Například minimalizaci nedorozumění a zlepšení spolupráce s pobočkami či partnerskými firmami, zintenzivnění a zlepšení komunikace, posun od dlouhých porad ke kratším schůzkám zaměřeným na určité téma, zefektivnění práce z domova, zavádění efektivních podnikových procesů, a především celkové zlepšení vnitrofiremní komunikace.

Jako příklad lze uvést situaci, kdy jednotky rychlého nasazení vyžadují okamžité předání nějaké informace - jedné fotografie, která má pomoci k identifikaci podezřelého či poznávací značky. Na druhém konci spektra uplatnění této služby jsou například pátrací a záchranné akce - operace s delším časovým horizontem, které ovšem pracují s vyšším objemem dat.

Media Management platformy AeryonLive nabízí pro podobné situace tři různé pracovní postupy, jejichž smyslem je poskytování a správa snímků získaných během různých operací bezpilotních prostředků.

Jednání prostřednictvím videokonferencí se stávají standardem, a neměla by být narušována z důvodu omezení interoperability nebo postrádat potřebnou kvalitu videa. Proto rozhodnutí rozšířit možnosti propojení Lifesize s nejpoužívanějším komunikačním řešením Skype pro firmy pokládáme za velmi užitečné. V současné době vypadá reálná praxe často tak, že čtyřčlenný vývojový tým se prostřednictvím videokonference spojí s dalšími kolegy například v Německu.

Pak ale potřebují připojit subdodavatele, který nemá videokonferenční řešení, a sáhnou po telefonu s reproduktorem. A následně řeší technické problémy spojené s takovou komunikací, nekvalitní přenos - nikoli svůj byznys. Lifesize nyní umožňuje uskutečňovat přímé hovory s uživateli Skypu pro firmy, přidávat je do existujících hovorů a posílat a přijímat sdílené obrazovky.

Sound masking je založen na jednoduchém principu, kdy potlačuje rušivé vlivy okolí tichou zvukovou kulisou. Malé reproduktory - tzv. emitory vysílají tichý uniformní šum o různých frekvencích, který po čase přestanete vnímat.

Tento zvuk je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor od vzdálenosti cca 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.

Příkladem profesionálního zařízení je Aeryon SkyRanger, bezpilotní létající prostředek prověřený ve velmi náročných klimatických a povětrnostních podmínkách, čímž se od konkurenčních bezpilotních prostředků - mnohdy opravdu jen hraček - velmi výrazně liší. Běžný dron totiž není schopen létat za deště, o sněhu nemluvě a často ani za mírného větru.

Stejně jako u jakékoli jiné techniky platí také u dronů nutnost rozlišovat mezi výrobky a využitím pro zábavu a ke komerčním účelům nebo často pro rychlé nasazení profesionálního zařízení či celého systému při akci Integrovaného záchranného systému. Poměr cena - kvalita - výkon je pak nesrovnatelný.

Faktem je, že se smart produkty se již setkal téměř každý a telefony nebo tablety, které byly hlavními hity minulých let, na sebe rychle nabalují další tradiční i netradiční výrobky. Letos jsou v oblibě například chytré žárovky, se kterými ze svého smartphonu nebo tabletu přehrajete hudbu, provoníte byt vonnými oleji nebo můžete sledovat dění doma v době nepřítomnosti.

Zatímco vloni a předloni se smart produkty na vánočních prodejích podílely zhruba 15%, letos je to již téměř 35%.

Lidé, kteří se potřebují rozhodovat na základě pořízených údajů z dronu, se tak nyní mohou nacházet například na druhé straně města, anebo dokonce i na druhém konci světa. Těmito vzdálenými pozorovateli ovšem nejsou pouze pasivní konzumenti fotografického či video materiálu. Jsou to lidé, jejichž profese vyžaduje schopnost takto získanému obsahu porozumět a učinit rozhodnutí, případně ho zpracovat a poskytnout zasvěcené informace lidem s rozhodovací pravomocí.

Společnost Aeryon i nadále plánuje rozvíjet schopnosti svých bezpilotních prostředků tak, aby se staly nepostradatelným nástrojem v oblasti veřejné bezpečnosti nebo pro profesionální využití v rámci IZS.

Zajištění soukromí pomocí technologie pro maskování zvuku je u nás poměrně novou záležitostí. Může najít uplatnění v mnoha oblastech - v bankách, zdravotnických zařízeních, lékárnách a na dalších místech, kde sdělujeme důvěrné informace. Zde všude by napomohla k vytvoření opravdu privátních zón, kde by lidé mohli konzultovat své problémy bez nepříjemného pocitu, že je slyší i někdo další. Maskování zvuku funguje tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci.

Rozhovor je pak obtížnější vyslechnout. Potenciální a smysluplné využití sound maskingu je značné a pro developery by se v dnešní době měl stát doporučeným standardem při výstavbě či rekonstrukci zmiňovaných prostor. Navíc jeho instalace dokazuje technickou vyspělost a zodpovědný přístup dané firmy ke klientům i zaměstnancům.

Aeron SkyRanger osvědčil svou funkčnost v poli i na bojišti, díky svým unikátním vlastnostem a snadné ovladatelnosti je také často využíván komerčními firmami. Nelimitují jej náročnější klimatické podmínky, jeho propracovaná konstrukce umožňuje snadnou manipulaci, bleskové nasazení a jednoduchou výměnu kamerových modulů přímo na místě.

Aeyron Labs se specializuje pouze na bezpilotní prostředky a jejich vybavení a za 10 let fungování si vybudovala pověst technologického lídra a spolehlivého partnera.

Odstínění rušivých vlivů klasickou formou, tedy fyzickou přestavbou prostor a zakomponováním izolačních materiálů a prvků je ale velmi nákladné, náročné a zdlouhavé.

Zajímavou alternativou je i zde využití sound maskingu, který překryje rušivé zvuky a prostory akusticky zklidní. Navíc je ekonomicky i časově nesrovnatelně úspornější.

S tím, jak se změnily nároky na vybavení, které využívání videokonferencí vyžaduje, mění se i způsoby jejich využití. Novým fenoménem je využití videokonferenčních řešení při náboru nových pracovníků.

Přijímací řízení to velmi zefektivní a zrychlí, kreativní využití nových technologií může být navíc faktorem, který přiláká do společnosti zajímavé a talentované lidi.

Technologie samozřejmě vyžaduje určitou investici. Aby vše správně fungovalo, je nutno zakoupit skutečně fungující a kvalitní videokonferenční systém. V dnešní době se dá i videokonferenční technika ušít na míru velikosti, potřebám a případnému budoucímu růstu firmy. Lze ji jednoduše využívat bez nutnosti vlastního IT zázemí, což bývá často noční můra mnohých uživatelů.

Po počáteční jednorázové investici se ovšem náklady začnou velice rychle vracet a to jak v úsporách času, nákladů, tak i ve zvýšení efektivity práce zaměstnanců a také jejich spokojenosti v zaměstnání.

Velkou předností SkyRangeru je jeho velmi jednoduché ovládání bez nutnosti znát ovládání leteckých modelů. Dron je řízen pomocí dotykové obrazovky tabletu, takže vycvičení obsluhy v krizových situacích trvá cca 30 minut. Jeho promyšlená konstrukce umožňuje bleskové nasazení, od příjezdu k zásahu může vzlétnout do 2 minut.

Je možné jej také jednoduše transportovat v batohu nebo boxu, ve složeném stavu konstrukce chrání citlivé části. Nožky, ramena, ale i kamery a baterie lze snadno během několika vteřin vyměnit.

Videokonference firmám umožňuje nabízet svým zaměstnancům možnost práce na dálku, a především omezit nutnost pracovních cest. A toto se netýká pouze vlastních zaměstnanců, ale také zákazníků a obchodních partnerů.

To ostatně potvrdil i průzkum Lifesize - 96,7% respondentů zaznamenalo snížení cestovních nákladů spojených s prací.

Aeron SkyRanger je bezpilotní prostředek, který osvědčil svou funkčnost v poli i na bojišti, díky svým unikátním vlastnostem a snadné ovladatelnosti je také často využíván komerčními firmami. Nelimitují jej ani ty nejnáročnější klimatické podmínky, kdy už jiné systémy nejsou schopny letu.

Jeho propracovaná konstrukce z dílny kanadských specialistů společnosti Aeyron umožňuje snadnou manipulaci, bleskové nasazení a jednoduchou výměnu kamerových modulů přímo na místě.

Využití videokonferencí znamená obrovské úspory pro firmy, které takto komunikují se zahraničními mateřskými firmami či obchodními partnery doma i v zahraničí. Návratnost takového řešení se typicky pohybuje mezi šesti měsíci a jedním rokem. Je ale důležité, aby ze široké nabídky firmy vybíraly to, co opravdu potřebují. Proto jsme připravili microsite smartvideo.cz, kde zájemci najdou komplexní informace o videokonferencích - od vysvětlení co videokonference jsou, jaké jsou jejich přednosti a jak fungují, přes výčet a objasnění pojmů a technologií, až po konkrétní rady pro ty, kteří chtějí videokonference zavést ve své firmě.

Je zde připraven také rádce, pomocí kterého lze zjistit, jaké řešení vyhovuje potřebám dané firmy, co je možné od takového řešení požadovat a očekávat, a to včetně orientační kalkulace nákladů.

Naši zákazníci nejčastěji uvádějí, že od pořízení videokonferenčního řešení je odrazovala složitost, náklady spojené s pořízením řešení a vybavením prostor pro jeho provozování a to, že pro jejich správu budou muset najmout drahého fundovaného specialistu. Řešení Lifesize nic takového nevyžaduje.

Jeho instalace je jednoduchá, nepotřebujete speciálně vybavené prostory ani podporu IT specialistů. Systém je vhodný pro firmy opravdu všech velikostí, bez ohledu na možnosti zázemí nebo druh zařízení, z nichž se do videokonference připojují.

S tím, jak se změnily nároky na vybavení, které využívání videokonferencí vyžaduje, mění se i způsoby jejich využití. Využití videokonferencí usnadní nábor nových pracovníků, zefektivní a zlevní přijímací proces. V prvním kole jsou většinou kandidáti posuzováni na základě zaslaného životopisu, a potom kontaktováni telefonicky předtím, než přijdou na osobní pohovor.

Obojí se dá také zvládnout v rámci počátečního videorozhovoru, během kterého získá HR manažer o příslušném uchazeči lepší povědomí, než když se ho snaží odhadnout na základě životopisu a reakcí v telefonickém rozhovoru.

Schopnost uchovávat záznamy v osobním videoarchivu a sdílet videa přímo bez nutnosti stahování je jedinečná a nenabízí ji žádné jiné konkurenční řešení. Proto nás těší, že službu Lifesize Cloud Amplify můžeme jako zástupci Lifesize pro ČR nabídnout i našim zákazníkům.

Už nyní vidíme široké možnosti pro využití této novinky - rozvoj lidských zdrojů, školení, prodejní prezentace, distanční vzdělávání, nebo sdílení informací při vývoji a navrhování výrobků.

Lifesize Cloud Amplify je elegantní řešení nahrávání a sdílení, které umožňuje uživatelům snadno ukládat a využívat hodnotný obsah v rámci celé organizace.

Maskování zvuku funguje tak, že do prostoru vysíláte uniformní nerušivý zvuk, čí spíše speciální druh šumu, který překrývá okolní zvuky. Přítomní ho po chvilce přestávají vnímat, a prostředí se tak zklidní. Zní to absurdně, ale opravdu to funguje - důvodem je, že přidaný ruch/šum snižuje srozumitelnost lidské řeči.

Pokud neslyšíte zřetelně, co někdo říká, slova jsou méně rušivá - pravděpodobně konverzaci vůbec nezaznamenáte a nerozptyluje vás. Stejně tak funguje Sound Masking i při konverzaci za zavřenými dveřmi. Kolemjdoucí sice slyší hovor, ale nedokáží ho blíže určit.

Videokonference mají v oblasti školství opravdu velký potenciál. Nabízejí reálný prožitek z komunikace včetně sdílení nejrůznějších prezentací, obrázků, dokumentů bez ohledu na vzdálenost, což poskytuje téměř neomezené možnosti v názornosti výuky.

A díky videokonferencím už také není neobvyklé vystudovat vysokou školu přes oceán, nebo vzdělávat se na špičkových světových univerzitách bez nákladů na cestování a ubytování.