logo AUDIOPRO s.r.o.
Michal Černý

Michal Černý

Specialista na prezentační techniku společnosti AUDIOPRO

LinkedIn

Návratnost řešení pro videokonferenci se typicky pohybuje mezi šesti měsíci a jedním rokem. Současný trend online jednání dává celosvětově firmám možnost šetřit vysoké náklady na služební zejména letecké cesty.

Tento trend vidíme i v České republice a firmy mnoho služebních cest nahrazují osobním jednáním přes videokonference.

Hybridní schůzky jsou dnes nezbytnou součástí každého pracoviště. Při každém jednání se zákazníky, partnery, dodavateli a zaměstnanci je třeba mít rychlou a jednoduchou možnost připojení k na trhu běžně používaným videokonferenčním řešením. A to je reálná věc, kterou technologie umí snadno vyřešit.

Přizpůsobit by se tomu mělo také vybavení pro schůzky a spolupráci. Mělo být natolik kompatibilní, aby zaměstnanci neměli problém se spojením s kolegy i obchodními partnery. Mnoho firem má v tomto ještě velké rezervy.

Správná volba zařízení rozhoduje nejen o tom, nakolik budou jejich zaměstnanci pracovat efektivně, ale zda vůbec budou chtít nové technologie využívat. Existují konferenční systémy, které umějí veškeré relace uchovávat a katalogizovat v systému typu YouTube, který je přehledný a lze v něm efektivně vyhledávat.

Chytré webové kamery Huddly se zapojením umělé inteligence zase dokáží automaticky přeostřovat na aktivní účastníky diskuse, takže usnadňují činnost moderátorovi schůzky, a navíc je jednání přehlednější pro vzdálené účastníky.

Řešení Kaptivo zase přemění jakýkoli klasický writeboard na interaktivní tabuli - jediným stiskem tlačítka tak lze jeho obsah nasdílet na obrazovku i pro on-line připojené.

Nové řešení Lifesize Connect Plus+ umožní uživatelům v jednacích místnostech za pomocí jejich stávajících zařízení Lifesize jednodušším a pružnějším způsobem přepínat mezi různými druhy cloudových videokonferenčních služeb.

Velkou výhodou také je, že tyto novinky lze získat pomocí stažení aktualizace softwaru. Naši uživatelé nyní mohou využívat svůj vysoce kvalitní hardware Lifesize s jakoukoliv videokonferenčních službou.

Lifesize tímto krokem ještě zjednodušuje spolupráci mezi systémy Lifesize v zasedacích místnostech a videokonferenčními službami třetích stran a lidé se tak mohou soustředit na téma a obsah schůzky - nikoli na technologii zasedací místnosti.

Podle studie společnosti Biamp ze soustředění ty, kteří vykonávají duševní práci, nevytrhuje obecně hluk, ale zejména srozumitelná řeč. Po vyrušení trvá v průměru 10 minut, než je člověk schopný znovu se plně soustředit. Prostředí je možné zklidnit pomocí technologie Sound Masking. Její princip spočívá v tom, že překryje ruch vysíláním uniformního nerušivého šumu, který je upravený do frekvenčního pásma lidské řeči.

Výsledkem je akusticky komfortní místnost, protože vysílaný šum přikryje většinu nežádoucích rušivých podnětů. Trendem dnešní doby je variabilní kancelářské prostředí složené z různorodých prostor - od otevřených sdílených místností po uzavřené klidné kouty.

Současný způsob práce také vyžaduje, aby ve všech prostorách byla možnost jednoduše připojit své zařízení a plnohodnotně pracovat. To vyžaduje moderní technologická řešení, která umožní jednoduché bezdrátové připojení do sítí i komunikačních systémů bez nutnosti cokoli instalovat nebo hledat příslušné kabely.

Stránka 1/8 Další >