logo AUDIOPRO s.r.o.
Michal Černý

Michal Černý

Specialista na prezentační techniku společnosti AUDIOPRO

LinkedIn

Před covidem byly videokonference sice běžnou technologií, ale dnes je videokonferenční gramotnost výrazně vyšší. Běžnou věcí jsou hybridní porady týmů, kdy se někteří členové mohou připojit ze služební cesty, z auta nebo z domova, když zrovna nemohou být přítomni.

To, co je dnes rozdílové, je využívání všech možností videokonferenčních systémů, jako je např. používání anket pro interakci se skupinou, virtuální tabule pro brainstorming, a také schopnost pružně reagovat při problému záložním řešením, tzv. fail safe plan.

Chytré videokonferenční kamery a nástroje pro rozpoznávání a analýzu hlasu a AI aplikace identifikují jednotlivé účastníky jednání a poskytují jim zpětnou vazbu, podporu a doporučení pro zlepšení komunikace, prezentace a spolupráce.

Nová technologie velice snadno pomůže uspořádat programy schůzí, evidovat docházku na jednání, formalizovat otevřená či tajná hlasování, a navíc spravovat všechny jazyky.

Automaticky totiž přepisuje více než 30 jazyků a v reálném čase překládá do více než 60 jazyků.

Cabolo Multimedia přenáší obrazový záznam z jednání, v reálném čase přepisuje jeho obsah a vytváří titulky. Multimediální soubor, který je tvořen zvukem a textem, je okamžitě připraven ke čtení. Vše probíhá automaticky. Při prezenčních, hybridních či online schůzkách mohou účastníci klidně hovořit ve své vlastní řeči.

Cabolo Multimedia v reálném čase rozpozná více než 30 jazyků a do více než 60 jazyků překládá.

Certifikace Microsoft Teams má v odvětví profesionálních AV technologií značný význam. Mimo jiné zaručuje, že konferenční bary Biamp Parlé bez problémů splňují náročné standardy jednotné komunikace (UC) na této platformě.

IT správci tak mohou v rámci Teams Rooms s důvěrou používat toto řešení, které uživatelům poskytuje bezkonkurenční obrazovou i zvukovou kvalitu.

Zatímco v případě online nebo hybridní schůzky je nástroj umělé inteligence k použití přímo v rámci videokonference, při fyzickém setkání v kanceláři lze AI zapojit pomocí nahrávání porady. Chytré kamery, nástroje pro rozpoznávání a analýzu hlasu a AI aplikace identifikují jednotlivé účastníky v rámci místnosti a poskytují jim zpětnou vazbu, podporu a doporučení pro zlepšení komunikace, prezentace a spolupráce.

Také vyhodnocení schůzky či porady může být obtížné a časově náročné, pokud je třeba shromáždit, analyzovat a využít zpětnou vazbu, data a poznatky z meetingů - i tuto práci může AI pomoci usnadnit. Posbírá a zpracuje zadaná data, vyhodnotí je a shrne dle potřeby.

Vytvoří zápis, výsledky dokáže nabídnout i formou vizualizace a pokud budete chtít navrhne i možná zlepšení do budoucna.

Stránka 1/13 Další >