logo Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o.
Martin Vodička

Martin Vodička

Ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky

nic

Převaha chlapců je ve třídách patrná, na druhou stranu na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil.

Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě.

Obecně se na téma žen a informačních technologií traduje mnoho nepříliš lichotivých mýtů a předsudků. Je ale důležité si uvědomit, že je tento obor na velkém vzestupu a práce v IT dává ženám nekonečné možnosti v uplatnění takových znalostí.

Ajťačky se tak mohou prosadit i v takových odvětvích jako je kosmetika, móda, bytový design či architektura.

Zaznamenáváme případy studentů, kteří na naši školu přestoupili s tím, že je výuka v IT oboru na předcházející škole příliš neuspokojovala. Například při výuce nemohli využívat software, protože škola neměla dost výkonné počítače.

Na SSŠVT je vybavení odborných učeben ICT modernizováno každým rokem, jak po hardwarové, tak i po stránce nejnovějších softwarů. Do nich patří nejen vývojářské aplikace, ale i ty grafické. Kromě učeben fyziky a elektrotechniky jsou také všechny ostatní třídy vybavené multimediální technikou i možností WiFi připojení.

Spolupracujeme dnes s řadou firem, které žádají IT specialisty a nabízejí našim studentům okamžité uplatnění v oboru, jaký studují.

Firmy však neslevují z kvalitního vzdělání, každý student, který se v budoucnu tímto atraktivním oborem chce zabývat, se kromě širokého základu a obecných znalostí musí pečlivě naučit i odbornost.

Zdrojů, ze kterých je možné získat informace o školách, je celá řada - internet, burzy středních škol, inspekční zprávy nebo konzultace s výchovným poradcem. Ještě lepší jsou reference od známých a osobní návštěva školy. Důležité je také, kolik hodin výuky studenti tráví přímo u počítače a co se v jednotlivých předmětech učí a zda vyučující spolupracují s praxí.

Důležitým, nikoli však jediným předpokladem kvalitní výuky je materiální zázemí školy. IT výuka na úrovni není bez kvalitního vybavení možná.

Zájemci si mohou prohlédnout celou školu od učeben doslova nabitých výpočetní technikou až po posilovnu. Na dnech otevřených dveří si mohou rodiče i žáci udělat nejlepší obrázek, jak to na škole chodí.

Snažíme se i v rámci běžné výuky, aby naši studenti byli vedeni co nejvíce k praktickým dovednostem a specializacím, o které je na trhu zájem.

Nezaměstnanost studentům Soukromé střední školy výpočetní techniky skutečně nehrozí. K tomuto dni nalezli práci prakticky všichni naši absolventi, aniž by byli evidování na úřadu práce. Se zdokonalováním techniky jde totiž ruku v ruce také mechanizace většiny profesí.

Firmy se tak neobejdou bez hardwarových a softwarových specialistů, správy počítačové sítě či webových stránek.

Každý absolvent je schopný se uplatnit v mnoha odvětvích oboru IT. Každý student, který se v budoucnu chce tímto atraktivním oborem zabývat, se musí naučit nejen široký základ a obecné znalosti, nýbrž i odbornost.

Pokud tedy vystudujete IT obor, nebudete mít o práci nouzi. Nezaměstnanost studentům Soukromé střední školy výpočetní techniky skutečně nehrozí.

Snažíme se i v rámci běžné výuky, aby naši studenti byli vedeni co nejvíce k praktickým dovednostem a specializacím, o které je na trhu stále zájem. Patříme mezi školy s nejmodernějším vybavením. Ti, kteří skutečně umí, mají po absolvování školy nadstandardní ohodnocení. Průměrný plat IT specialisty se pohybuje kolem 37 tisíc. Výjimkou nejsou ale ani platy několikanásobně vyšší. Co se týče naší školy, nezaměstnanost našim studentům skutečně nehrozí. K dnešnímu dni nalezli práci prakticky všichni naši absolventi, aniž by byli evidování na úřadu práce.

Několikrát jsme zaznamenali studenty, kteří na naši školu přestoupili s tím, že je výuka v IT oboru na předcházející škole příliš neuspokojovala. Při výuce nemohli využívat software, protože škola neměla dost výkonné počítače.

Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 181 základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 3256 žáků, z nichž 3070 odehrálo první kolo soutěže. Všem hráčům děkujeme za účast v prvním kole.

Naše škola patří mezi nejmoderněji vybavené střední školy v Praze i v celé ČR. Několikrát jsme zaznamenali studenty, kteří na naši školu přestoupili s tím, že je výuka v IT oboru na předcházející škole příliš neuspokojovala. Například při výuce nemohli využívat software, protože škola neměla dost výkonné počítače.

Naše výuka je koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned vyzkoušet přímo při práci s výpočetní technikou, kterou využívají ve výuce maximálně.

Soutěž má velice široký záběr. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o IT, tedy internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování. Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

První kolo absolvují všichni žáci ve svých školách po registraci na it-slot.cz. Potřebné znalosti k účasti by měli žáci získat během studia na základní škole.

Několikrát jsme zaznamenali studenty, kteří na naši školu přestoupili s tím, že je výuka v IT oboru na předcházející škole příliš neuspokojovala i přes slušný prospěch.

V odborné výuce totiž absolvovali například dílny. Učili se svářet nebo při výuce nemohli využívat software, protože škola neměla dost výkonné počítače.