logo ČD - Telematika a.s.
Miroslav Řezníček

Miroslav Řezníček

Předseda představenstva ČD - Telematika

LinkedIn

Díky aktuálnímu navýšení můžeme bez problémů uspokojit kapacitní potřeby našich zákazníků. Nejen výběrem technologie od silného partnera, v tomto případě od firmy Cisco, jsme připraveni sledovat nové trendy na poli IP networkingu. Důležité uzly jsou nově propojeny kapacitou 100 Gbps a rozšíření těchto kapacit se plánuje do všech regionálních částí.

Akci předcházelo rozhodnutí z roku 2016 o výměně aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS.

Nabídka zaměstnání ČD - Telematika a.s.
Endpoint antivirus, mobilní ochrana a ochrana file serveru. Stahuj teď.
I když neplatíte nejvíc? Do 30 dnů? Vzory textů, emailů, inzerátů. Fungují.
Malta. Více, než je možné vypovědět. Naplánujte si léto již nyní