logo ČD - Telematika a.s.
Tomáš Businský

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

LinkedIn

Instalace ETCS do elektrických lokomotiv a elektrických jednotek je naším největším přínosem pro zvyšování bezpečnosti osobní vlakové přepravy na českých i zahraničních tratích. Jednotky řady 680 - Pendolino - jsou vlajkovou lodí Českých drah a projekt jejich dovybavení evropským zabezpečovačem bude jistě velmi sledovaný.

V oblasti zpětného vybavování vozidel systémem ETCS jsme významným partnerem ČD a vítězství v tomto výběrovém řízení jen potvrzuje naše postavení na samé špičce segmentu tzv. retrofitu.

Zavádění ETCS na českou železnici považujeme za jeden z nejvýznamnějších projektů v této oblasti pro několik příštích let.

Jedná se o projekt, který významnou měrou přispívá k další liberalizaci evropské železniční dopravy, protože vozidla vybavená tímto systémem se budou moci pohybovat po Evropě v podstatě bez omezení.

Na zavádění a následném rozšiřování GSM-R na české železnici se podílíme od úplných začátků tohoto systému v České republice.

Aktuálními pracemi tak navazujeme mimo jiné na již dokončené dodávky na tratích České Budějovice - Plzeň či České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště.

Aktuálně vysoutěžená zakázka pro Správu železnic je velmi náročná nejen technologicky a organizačně ale i z časového hlediska. Věřím, že opět dokážeme, že z železniční telematiky jsme nic nezapomněli, přestože portfolio námi dodávaných služeb neustále rozšiřujeme.

Termín dodání je 12 měsíců od podpisu smlouvy s tím, že převážná část prací se bude provádět mimo pracovní dobu v noci či o víkendech.