logo

Instalace a testování systému ETCS na lokomotivách typu 163 a 363

Testování elektrických lokomotiv dodatečně vybavených palubní jednotkou Evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS úspěšně proběhlo ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Železničního. Lokomotivy aktuálně slouží u nákladního dopravce ČD Cargo.

Testovací prototypy lokomotiv byly modernizovány v rámci zakázky realizované konsorciem společností ČD - Telematika a AŽD. AŽD je dodavatelem národního vlakového zabezpečovače a ČD - Telematika je vedoucím konsorcia a výhradním zástupcem dodavatele ETCS, francouzského výrobce Alstom, pro Českou republiku v segmentů retrofitů.

Alstom je předním světovým dodavatelem řešení pro trvale udržitelnou a chytrou mobilitu, který má ve své nabídce celou škálu zařízení pro dopravu včetně systémů ETCS.

Zakázka vysoutěžená v březnu 2019 předpokládá do konce roku 2022 vybavit vlakovým zabezpečovačem 78 lokomotiv ČD Cargo, konkrétně 31 lokomotiv řady 163 a 47 lokomotiv řady 363. Vozidla těchto řad jsou nejrozšířenějšími elektrickými lokomotivami provozovanými v České republice i na Slovensku.

"Zavádění ETCS na českou železnici považujeme za jeden z nejvýznamnějších projektů v této oblasti pro několik příštích let. Jedná se o projekt, který významnou měrou přispívá k další liberalizaci evropské železniční dopravy, protože vozidla vybavená tímto systémem se budou moci pohybovat po Evropě v podstatě bez omezení," říká Tomáš Businský, ředitel úseku Infastruktura ČD - Telematika.

Testování ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Železničního absolvovaly prototypy stejnosměrných lokomotiv řady 163 a dvousystémových řady 363, a to včetně odvozených verzí obou řad, nově dovybavených systémem ETCS a dalšími moderními prvky.

Funkčnost nově nainstalovaných komponent i jejich komunikace se stávajícími systémy lokomotiv se testují během nejrůznějších provozních situací, kdy se mění rychlost, zatížení vozidel i adhezní podmínky.

Mezi vybrané testované funkcionality ETCS patří mimo jiné spojení mezi palubní jednotkou a radioblokovou centrálou RBC prostřednictvím sítě GSM-R a dynamické přechody mezi jednotlivými vlakovými zabezpečovači, tedy ETCS, českým národním zabezpečovačem LS06 a případně polským SHP.

Testování ve Zkušebním centru Velim proběhlo úspěšně, prototypy nyní čekají tzv. testy kompatibility. Po závěrečné oficiální zkoušce a příslušné certifikaci a vydání povolení k provozu pod ETCS bude možné přistoupit ke zkušebnímu provozu.

Po jeho vyhodnocení a schválení může následovat další etapa, a sice jízdy pod plným dohledem ETCS na infrastruktuře vybavené traťovou částí ETCS.

Žádosti o provoz byly podány nejen na český Drážní úřad, ale i na drážní úřady na Slovensku a v Polsku, aby lokomotivy i po aktuální zástavbě mohly být provozovány ve všech třech uvedených státech.

S ohledem na náročnost dodávky uzavřela ČD - Telematika spolupráci s partnerem v oblasti implementace a projekčních činností - ČMŽO - elektronika.

Kompletní dodávka a instalace palubní části ETCS je spolufinancována Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Další články k tématům - Alstom - bezpečnost - ETCS - GSM-R - infastruktura - lokomotiva - testování - vlak - Tomáš Businský

Článek ze dne 27. září 2020 - neděle

Další články od ČD - Telematika a.s.

ČDT-DWDM propojí optikou Třinec a Frýdek-Místek

Instalace a testování systému ETCS na lokomotivách typu 163 a 363

ČD - Telematika navýšila kapacitu připojení do NIX.CZ

GSM-R na železniční trati Votice - České Budějovice

Bezkontaktní monitoring tělesné teploty lidí

Datacentrum ČD - Telematika ve službách WEDOS Internet

Nová optická trasa pro bezpečný chod datacentra SPCSS

IP PBX nahradí telefonní síť Správy železnic

Úspěšný test datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

Další parkovací automaty pro Brno a České Budějovice

Testování datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

ČD - Telematika má zájem o testování japonských technologií

Přechod na MPLS zajistí další rozvoj telekomunikační sítě SŽDC

100 Gbps na trase Praha - Brno

GSM-R na železniční trati České Budějovice - Plzeň

IoT se dostává do studijních oborů středoškoláků

Bezpečnostní systém ETCS zvýší zabezpečení lokomotiv ČD Cargo

Spolupráce se středními školami pomáhá náboru zaměstnanců v IT oborech

Servis UPS pro DPP Praha zajistí ČD - Telematika

ČD-Telematika je oficiálním partnerem Czech Smart City Clusteru

Nové routery Cisco v L2 síti klíčové infrastruktury státu

WiFi Freee pro vlaková nádraží v Ostravě a Olomouci

Chytré parkovací automaty pro Brno

Chytré firemní parkoviště zvyšuje plynulost odbavování kamionů

Hloubková inspekce provozu chrání před DDoS útoky

Chytré parkoviště u vlakového nádraží v Blansku

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

Systém GSM-R pomáhá bezpečnosti železniční dopravy

WiFi Freee pro vlaková nádraží ve Zlíně, Ústí nad Labem a Hradci Králové

WiFi bezplatný internet v pražském metru

Optická datová síť CamelNET propojí další organizace Plzeňského kraje

Práce pro techniky s osvědčením vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Chytré parkování v Liberci

WiFi Free na další vlaková nádraží

Pilotní provoz WiFi Free na vlakovém nádraží v Praze a Pardubicích

Telematika posiluje bezpečnost českého internetu připojením k projektu FENIX