logo

Výběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury

ČD - Telematika a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury, lhůta pro předkládání nabídek uchazeči končí dnem 31.8. 2009 v 15.00 hod.

Společnost zadavatele tohoto výběrového řízení je žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Výběrové řízení je organizováno v souladu se závaznými »Pravidly pro výběr dodavatelů« poskytovatele dotace. Jedná se o verzi dokumentu -17_17_M_Pravidla pro výběr dodavatelů, číslo vydání/aktualizace 5/0, číslo jednací: 27862/08/08100, platnost dokumentu od 1.9. 2008.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČD - Telematika a.s.
Sídlo: Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 61459445
DIČ: CZ61459445

2. NÁZEV A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Název zakázky je ýběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury

Jedná se o dodávku zejména :

3. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentaci je možné osobně vyzvednout v podatelně ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9 od 8.00-15.00 hodin v pracovních dnech oproti podpisu (statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou) smlouvy o mlčenlivosti. Informace o vyzvednutí Zadávací dokumentace je možné vyžádat na e-mailové adrese presales@cdt.cz.

Zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritéria, informace o způsobu zpracování nabídky a další informace. Odborné dotazy směřujte na e-mailovou adresu presales@cdt.cz.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro předkládání nabídek uchazeči začíná dnem uveřejnění vyhlášení tohoto inzerátu v Obchodním věstníku a končí dnem 31.8. 2009 v 15.00 hod.

Nabídky uchazečů budou přijímány doručenou poštou nebo osobně v podatelně ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9 od v rozmezí 8.00-15.00 hodin v pracovních dnech do konce lhůty pro podání nabídek (31. 8. 2009 v 15.00 hod.) Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5. OSTATNÍ

V souladu s ustanovením § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto výběrovém řízení.

Další články k tématům - ČD - nabídky - řízení - Telematika - výběrové - zakázky

Článek ze dne 31. července 2009 - pátek

Další články od ČD - Telematika a.s.

Vlakový zabezpečovací systém ETCS pro Pendolino

Rozšíření WiFi zdarma v železniční stanici Praha hlavní nádraží

ČDT-DWDM propojí optikou Třinec a Frýdek-Místek

Instalace a testování systému ETCS na lokomotivách typu 163 a 363

ČD - Telematika navýšila kapacitu připojení do NIX.CZ

GSM-R na železniční trati Votice - České Budějovice

Bezkontaktní monitoring tělesné teploty lidí

Datacentrum ČD - Telematika ve službách WEDOS Internet

Nová optická trasa pro bezpečný chod datacentra SPCSS

IP PBX nahradí telefonní síť Správy železnic

Úspěšný test datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

Další parkovací automaty pro Brno a České Budějovice

Testování datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

ČD - Telematika má zájem o testování japonských technologií

Přechod na MPLS zajistí další rozvoj telekomunikační sítě SŽDC

100 Gbps na trase Praha - Brno

GSM-R na železniční trati České Budějovice - Plzeň

IoT se dostává do studijních oborů středoškoláků

Bezpečnostní systém ETCS zvýší zabezpečení lokomotiv ČD Cargo

Spolupráce se středními školami pomáhá náboru zaměstnanců v IT oborech

Servis UPS pro DPP Praha zajistí ČD - Telematika

ČD-Telematika je oficiálním partnerem Czech Smart City Clusteru

Nové routery Cisco v L2 síti klíčové infrastruktury státu

WiFi Freee pro vlaková nádraží v Ostravě a Olomouci

Chytré parkovací automaty pro Brno

Chytré firemní parkoviště zvyšuje plynulost odbavování kamionů

Hloubková inspekce provozu chrání před DDoS útoky

Chytré parkoviště u vlakového nádraží v Blansku

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

Systém GSM-R pomáhá bezpečnosti železniční dopravy

WiFi Freee pro vlaková nádraží ve Zlíně, Ústí nad Labem a Hradci Králové

WiFi bezplatný internet v pražském metru

Optická datová síť CamelNET propojí další organizace Plzeňského kraje

Práce pro techniky s osvědčením vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Chytré parkování v Liberci

WiFi Free na další vlaková nádraží

Pilotní provoz WiFi Free na vlakovém nádraží v Praze a Pardubicích

Telematika posiluje bezpečnost českého internetu připojením k projektu FENIX

ČDT Informační Systémy posílí skupinu Českých drah v oblasti ICT

Nová celostátní optická síť ČD Telematika je od ECI Telecom

Michal Drápala novým ředitelem úseku Systémy a technologie ČD Telematika

Výběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury

ČD Telematika na veletrhu Czech Raildays

Optická síť ČD Telematika znovu rozšířena

Mimořádná valná hromada ČD Telematika

ČD Telematika navýšila připojení do propojovacího uzlu NIX.CZ

Mimořádná valná hromada ČD Telematika

ČD Telematika hlavním partnerem mezinárodního workshopu SMAP 2008

ČD Telematika certifikovaným partnerem Microsoftu

ČD Telematika navýšila připojení do propojovacího uzlu NIX.CZ