logo

ČDT Informační Systémy posílí skupinu Českých drah v oblasti ICT

ČD - Telematika založila dceřinou společnost ČDT - Informační Systémy, která vzniká vyčleněním části podniku do nově založené dceřiné společnosti. Vzniklá akciová společnost se zaměří výhradně na poskytování služeb pro skupinu Českých drah - vývoj a provoz aplikací, systémová integrace, SAP řešení, podpora a servisu ICT

Do nově založené akciové společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s. vloží mateřská společnost ČD - Telematika část podniku, úsek Systémy a technologie, včetně 277 zaměstnanců. Na nově vzniklou společnost budou převedeny všechny stávající obchodní aktivity se zákazníky ze skupiny Českých drah.

"Změna obchodního modelu s sebou přináší posílení kompetencí, úsporu nákladů a zvýšení kvality péče o zákazníka," říká předseda představenstva nové společnosti ČDT - Informační Systémy Michal Drápala. "Naší prioritou bude implementace ITIL standardů ve službách poskytovaných skupině Českých drah a rozvoj nových příležitostí v souladu se strategií zákazníka."

Úkolem ČDT Informační Systémy bude posílení strategického partnerství a naplňování cílů skupiny Českých drah v oblasti ICT, zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb. ČD - Telematika si v nově založené dceřiné společnosti podrží 100 % majetkovou účast.

Mateřská společnost ČD - Telematika se bude soustředit na rozvoj podnikání u zákazníků mimo skupinu Českých drah zejména v oblasti telekomunikačních služeb, servisu infrastruktury a dodávky ICT řešení. V nabídce budou dopravní aplikace, outsourcing ICT, systémová integrace, portálová řešení i ERP systémy.

Předseda představenstva ČD - T Juraj Rakovský k tomu dodává: "Tento důležitý krok umožní zaměřit další rozvoj společnosti ČD - Telematika do dvou jasně vymezených směrů lišících se modelem řízení i prioritami: na posílení partnerství se zákazníky ze skupiny Českých drah na straně jedné a rozvoj aktivit mimo drážní segment na straně druhé."

Další články k tématům - ČD - ČDT - České dráhy - ERP - ICT - outsourcing - Michal Drápala - Juraj Rakovský

Článek ze dne 7. dubna 2011 - čtvrtek

Další články od ČD - Telematika a.s.

ČDT Informační Systémy posílí skupinu Českých drah v oblasti ICT