logo ČD - Telematika a.s.

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

Tomáš Businský - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Instalace ETCS do elektrických lokomotiv a elektrických jednotek je naším největším přínosem pro zvyšování bezpečnosti osobní vlakové přepravy na českých i zahraničních tratích. Jednotky řady 680 - Pendolino - jsou vlajkovou lodí Českých drah a projekt jejich dovybavení evropským zabezpečovačem bude jistě velmi sledovaný.

V oblasti zpětného vybavování vozidel systémem ETCS jsme významným partnerem ČD a vítězství v tomto výběrovém řízení jen potvrzuje naše postavení na samé špičce segmentu tzv. retrofitu.

Jan Vobora

Obchodní ředitel společnosti ČD - Telematika

Jan Vobora - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Úspěšně prohlubujeme obchodní spolupráci s naším dlouholetým partnerem a jeho aktuální investiční plány nám přinášejí šanci na dodávky dalších podobných tras s kapacitou 100 Gbps po naší optické infrastruktuře.

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

Tomáš Businský - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Zavádění ETCS na českou železnici považujeme za jeden z nejvýznamnějších projektů v této oblasti pro několik příštích let.

Jedná se o projekt, který významnou měrou přispívá k další liberalizaci evropské železniční dopravy, protože vozidla vybavená tímto systémem se budou moci pohybovat po Evropě v podstatě bez omezení.

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

Tomáš Businský - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Na zavádění a následném rozšiřování GSM-R na české železnici se podílíme od úplných začátků tohoto systému v České republice.

Aktuálními pracemi tak navazujeme mimo jiné na již dokončené dodávky na tratích České Budějovice - Plzeň či České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště.

Jan Hlaváček

Manažer odboru IoT a silniční telematiky společnosti ČD - Telematika

Jan Hlaváček - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Pečlivě jsme otestovali produkty několika předních dodavatelů a vybrali řešení, které je kvalitní a zároveň cenově dostupné. Systém, může pokrývat rozsáhlejší prostory, ale lze ho využít i pro měření při průchodu turnikety. Měření probíhá rychle a je velmi přesné s dosahem do 10 metrů a možností měřit ve stejném okamžiku až 15 lidí jednou termokamerou.

Náš systém může nalézt uplatnění i v místech s vyšší koncentrací obyvatel, jako jsou obchodní či administrativní centra nebo sportoviště.

Stránka 1/5 Další >