logo ČD - Telematika a.s.

Jan Hobza

Předseda představenstva společnosti ČD - Telematika

Jan Hobza - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Jsem opravdu rád, že firma slaví kulaté výročí ve skvělé kondici. V roce 2022 - tedy posledním, za který máme auditovaná čísla - jsme dosáhli historicky rekordních výsledků. A i když ještě nemáme finální auditní zprávu za loňský rok, už teď mohu potvrdit, že jsme opět překonali očekávání. Věřím, že se nám i do budoucna podaří udržet firmu stabilní a úspěšnou.

I proto chceme s ohledem na dramaticky rostoucí kybernetické hrozby rozvíjet např. nabídku velmi pokročilých a specifických služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo budovat nové inovativní síťové služby. Velký potenciál pro další růst vidíme zejména u subjektů státní správy.

Jan Hobza

Předseda představenstva společnosti ČD - Telematika

Jan Hobza - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

S ohledem na dramaticky rostoucí kybernetické hrozby jsme se v minulém roce rozhodli v ČD - Telematice vybudovat expertní tým zaměřený právě na ochranu a dohled nad bezpečností dat našich zákazníků. Kromě již poskytovaných služeb bezpečnostního perimetru, jako je ochrana před volumetrickými DDoS útoky, malwarem nebo aplikačními DDoS útoky, jsme nyní spustili i službu bezpečnostního dohledu neboli SOC.

Tyto i další služby v rámci IaaS patří do produktové skupiny ČDT-NET a jsme připraveni je nabízet jak zákazníkům z drážního prostředí, tak i mimo něj. Jedním z cílů společnosti ČD - Telematika je držet expertní know-how uvnitř naší společnosti.

Pro naplnění výzev v oblastech komplexních služeb a kybernetické bezpečnosti bylo proto nutné rozšířit naše technické týmy o řadu nových specialistů a vybudovat od nuly celé nové oddělení.

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

Tomáš Businský - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Instalace ETCS do elektrických lokomotiv a elektrických jednotek je naším největším přínosem pro zvyšování bezpečnosti osobní vlakové přepravy na českých i zahraničních tratích. Jednotky řady 680 - Pendolino - jsou vlajkovou lodí Českých drah a projekt jejich dovybavení evropským zabezpečovačem bude jistě velmi sledovaný.

V oblasti zpětného vybavování vozidel systémem ETCS jsme významným partnerem ČD a vítězství v tomto výběrovém řízení jen potvrzuje naše postavení na samé špičce segmentu tzv. retrofitu.

Jan Vobora

Obchodní ředitel společnosti ČD - Telematika

Jan Vobora - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Úspěšně prohlubujeme obchodní spolupráci s naším dlouholetým partnerem a jeho aktuální investiční plány nám přinášejí šanci na dodávky dalších podobných tras s kapacitou 100 Gbps po naší optické infrastruktuře.

Tomáš Businský

Ředitel úseku Infrastruktura společnosti ČD - Telematika

Tomáš Businský - ČD - Telematika a.s.logo ČD - Telematika a.s.LinkedIn

Zavádění ETCS na českou železnici považujeme za jeden z nejvýznamnějších projektů v této oblasti pro několik příštích let.

Jedná se o projekt, který významnou měrou přispívá k další liberalizaci evropské železniční dopravy, protože vozidla vybavená tímto systémem se budou moci pohybovat po Evropě v podstatě bez omezení.

Stránka 1/5 Další >