logo Conectart s.r.o.
Petr Studnička

Petr Studnička

Ředitel společnosti Conectart

LinkedIn

Operátor v systému Omnichannel již vidí, na co se zákazník ptal, s čím potřeboval pomoci a co mu již bylo ze strany operátora zodpovězeno. Jde o nástroj velmi efektivní, protože zákazníci u nás skutečně nemusí čtyřikrát dokola opakovat s čím potřebují pomoci, a hlavně mají pocit, že je firma opravdu zná.

Naše technologická novinka šetří čas operátorovi a především výrazně zlepší servis poskytovaný zákazníkovi. Omnichannel reprezentuje nový směr, který zákazník od zákaznické péče očekává - profesionalitu, připravenost a časovou efektivitu.

Novela zákona přímo řeší otázky zvýšení ochrany spotřebitelů zejména v problematice uzavíraní smluv po telefonu. Legislativní úprava by měla znemožnit prodeje tzv. šmejdům, kteří využívají nejrůznějších nekalých prodejních taktik.

Vzhledem k tomu, že dbáme na serióznost našich partnerů a dlouhodobě si hlídáme vysoký etický a profesní standard, nemáme se čeho bát. Naopak jsme rádi, že dojde k vyčištění trhu.

V Quality Brands jsme našli vhodného partnera pro další růst naší společnosti. Usnadnil nám rozšíření působnosti v nových regionech a přinesl know-how, které nám pomůže zlepšit zejména procesy v projektovém řízení s ohledem na vysokou úroveň kvality. Quality Brands v nás získává stabilního partnera s rozvojovým apetitem. Conectart mimo jiné přináší bohaté zkušenosti v oblasti obslužných linek v režimu 24/7, které zatím v QB chybělo.

Díky vysoké personální kapacitě jsme schopni odbavovat větší množství projektů, ale také mnohem lépe reagovat na změny kapacit požadované našimi partnery. Kapacity do budoucna nebudou nijak omezené, chceme i nadále růst a do konce roku bychom rádi uvítali dalších 100 kolegů. Ačkoliv je Conectart nyní vlastníkem celé společnosti, Quality Brands bude vystupovat prozatím dále pod svojí značkou.

Nechceme, aby Quality Brands zaniklo ze dne na den, zvolili jsme tedy pozvolné včlenění do Conectartu, a to jak administrativně a provozně, tak i samotnou značkou firmy.

Podle našich dlouholetých zkušeností se klienti díky outsourcingu mohou více soustředit na rozvoj své strategie, marketingu a klíčových kompetencí. Naopak mnohem méně času věnují kontrole a provozu. Naše kontaktní centrum navíc nabízí moderní technologie, díky kterým šetříme čas i finance, například službu Speech to text. Ta zachycuje klíčová slova v řeči a na základě toho hovory analyzuje a třídí.

Služby kontaktního centra se vyplatí zvlášť v případě, kdy je požadovaná komunikace samostatně oddělitelná a vyčlenitelná z projektu. Na jednorázovou komunikaci se rozhodně nevyplatí najímat brigádníky, zkušené centrum odvede úkol lépe.

Dnes už je v praxi zcela běžné, že jsou hovory z nejrůznějších důvodů nahrávány a monitorovány. S tím souvisí i archivace a evidence údajů, které jsou citlivé, a tak by se s nimi také mělo pracovat. Nová nařízení pro naši společnost znamenají jen drobné revize administrativní procesů a technologických opatření, celkově hodnotím přísnější pravidla jen pozitivně.

Vzhledem k zaměření našeho podnikání se dlouhodobě ochraně osobních údajů samozřejmě věnujeme, jiným společnostem v této oblasti dokonce poskytujeme poradenství nebo pro ně zajišťujeme aktualizaci stávajících databází zákazníků a získáváme potřebné souhlasy se zpracováním údajů.

V Quality Brands jsme našli vhodného partnera pro další růst naší společnosti. Usnadnil nám rozšíření působnosti v nových regionech a přinesl know-how, které nám pomůže zlepšit zejména procesy v projektovém řízení s ohledem na vysokou úroveň kvality. Quality Brands v nás získává stabilního partnera s rozvojovým apetitem. Conectart mimo jiné přináší bohaté zkušenosti v oblasti obslužných linek v režimu 24/7, které zatím v QB chybělo.

Ačkoliv je Conectart nyní vlastníkem celé společnosti, Quality Brands bude vystupovat prozatím dále pod svojí značkou. Nechceme, aby Quality Brands zaniklo ze dne na den, zvolili jsme tedy pozvolné včlenění do Conectartu, a to jak administrativně a provozně, tak i samotnou značkou firmy.

V Conectart hledáme stále nové nástroje pro zkvalitnění a rozšíření našich služeb. Jednou takovou službou je právě Speech to text, kterou jsme nově nasadili na vybrané projekty. Převod hlasu do textu umožňuje provádět kontrolu kvality a obsahu všech hovorů s 90% přesností. Díky tomu může klient snadno zjistit například důvod nejčastějších reklamací na zákaznické lince, jaké jsou reakce na akční nabídku, zda v hovorech zazní veškeré smluvní podmínky apod.

K běžným nástrojům pro kontrolu kvality hovorů patří klasické náslechy, kterými však zkontrolujete pouze zhruba 10% hovorů. Přesnější analýza pak vyžaduje poslechnout větší počet hovorů, což v praxi znamená i větší počet náslechářů a v konečném důsledku také daleko vyšší náklady pro klienta.