logo Saul informační systémy s.r.o.
Tomáš Brabec

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul informační systémy

LinkedIn

ROI analýzu provádíme s využitím praktický zkušenosti konzultantů a kvalitní SW nástroje v podobě ERP řešení informačního systému RIS vyvíjeného naší společností Saul IS spol. s r. o. pro plánování podnikových procesů, řízení znalostí a zdrojů integrující všechny základní podnikové informační toky do jednoho komplexního celku a se službami přímo ovlivňujícími klíčové faktory úspěšnosti podnikání.

Mezi hlavní přínosy našeho řešení patří výrazné zrychlení vyhledání prvotních dokladů přímo z ekonomického informačního systému RIS, náhrada papírových archivů elektronickými a vzájemné propojení mezi všemi evidencemi.

Nejčastěji jsou využívány funkce pro evidenci bankovních výpisů a dodavatelských faktur.

Velice si vážíme důvěry našich nových zákazníků a budeme dělat všechno proto, aby spokojenost byla maximální. ROI analýzy jasně ukazují, že návratnost investice je kolem 2 - 3 let. ERP RIS šetří čas a zvyšuje efektivitu.

Konkurenceschopnost na trhu je veliká, tudíž uspějí jen kvalitní řešení s přidanou hodnotou, ať už je jakákoliv. Výhodu tím pádem získá zákazník, který za stejné peníze bude mít kvalitnější služby a robustnější řešení. Nasazení nových technologií nám umožňuje i nové možnosti ve vývoji.

Společnost Saul IS je na trhu více jak 20 let. Patříme mezi přední dodavatele podnikových informačních systémů. Máme přes 150 spokojených zákazníků po celé České a Slovenské republice. Zaměřujeme se na individuální potřeby zákazníků.

Proto dnes máme desítky sofistikovaných řešení. Spolupracujeme s několika partnery, ať už se jedná o oblast výroby, čárových kódů nebo mezd.

Snažíme se být zákazníkům zase o kus blíže. Nové trendy, technologie a média nám umožňují co nejefektivnější komunikaci - sociální sítě jsou tím prostředkem.

Výběr správného podnikového informačního systému je klíčovým bodem pro každou společnost. V první řadě je nutné si přesně definovat svoje potřeby a požadavky - od toho se celý výběr odvíjí. Mnoho dodavatelů prodává pouze produkt, což si myslím, že není příliš šťastné.

My se snažíme zákazníkovi dodávat komplexní řešení, které je přesně nastaveno na jeho potřeby a podnikové procesy. Nejlepším měřítkem, jak zjistit kvalitu řešení a služeb, jsou reference.

Mezi nejvýznamnější trendy, které letos ovlivní IT, budou určitě patřit stále a rychle se vyvíjející mobilní aplikace. Další rozvíjející se oblastí bude také ERP, kdy již dnes mohou obchodníci v terénu za pomoci chytrých telefonů či tabletů získávat aktuální informace, kdykoli je potřebují.

Určitě bych viděl trend v propojení dalších informačních systémů (např. CRM) se sociálními sítěmi, kdy bude možno si z množství dat vyfiltrovat potřebné informace a posléze s nimi dále v oblasti obchodně-marketingové pracovat.