logo

Informační systém RIS zajistí rychlou a přesnou inventuru majetku

S inventurou movitého majetku může být ve větší firmě problém. Pokud se evidované položky počítají v tisících kusů, je provádění inventur, dohledávání a následné zpracování výsledků náročným a zdlouhavým úkolem, přitom ne vždy s přesným výsledkem.

Pro registraci a následnou kontrolu majetku se stále ve větší míře využívají štítky, které nesou informace o majetku - tzv. čárové kódy. Důvodem jejich používání je nejen efektivní pořizování, sběr a zpracování informací o majetku společnosti, ale i výrazná eliminace chybovosti.

Díky systému čárových kódů se lze zdlouhavým procesům vyhnout. Po zavedení systému lze inventury provádět několikanásobně rychleji a jejich výsledky jsou přesné. Zcela přitom odpadá fáze dohledávání, protože systém automaticky eviduje veškeré přesuny majetku a jeho aktualizaci v evidenci majetku.

Čárové kódy jsou pouze jiný způsob, jak zaznamenat číselné nebo alfanumerické údaje. Tento způsob záznamu je vhodný pro automatizované čtení.

"Společnost Saul IS je na trhu více jak 20 let. Patříme mezi přední dodavatele podnikových informačních systémů. Máme přes 150 spokojených zákazníků po celé České a Slovenské republice. Zaměřujeme se na individuální potřeby zákazníků. Proto dnes máme desítky sofistikovaných řešení. Spolupracujeme s několika partnery, ať už se jedná o oblast výroby, čárových kódů nebo mezd," říká Tomáš Brabec, obchodní ředitel společnosti Saul IS.

Při použití systému čárových kódů je každý evidovaný předmět označen štítkem s inventárním číslem i názvem předmětu. A jednotlivým lokalitám (budovy, místnosti apod.) se také přiřadí jednoznačný kód.

Z modulu "Evidence majetku" podnikového informačního systému RIS se odešlou data do přenosného programovatelného snímače - čtečky. Při inventuře se čtečkou sejme nejprve kód lokality a potom se teprve snímají čísla předmětů nalezených na tomto pracovišti. Takto se postupně provede inventura na všech pracovištích.

Po dokončení inventury se načte soubor ze čtečky zpět do modulu "Evidence majetku". Přenáší se výsledek inventury, který lze dodatečně korigovat a následně pak zjištěné rozdíly funkcí pro převod majetku hromadně zpracovat.

Přenos dat je zajištěn pomocí připravených export-import dávek, jejichž modifikace se provádí vždy na místě u zákazníka a přizpůsobuje jeho podmínkám.

Hlavní výhody řešení:

Další články k tématům - inventura - majetek - Tomáš Brabec

Článek ze dne 20. února 2015 - pátek

Další články od Saul informační systémy s.r.o.

Katalog školení 2018 pro informační systém RIS a jeho nadstavbu TOP-RIS

Profesionální evidence smluvních dokumentů firmy

ERP pro malé i velké firmy

Kontrolní hlášení DPH v ERP RIS

ROI analýza firemních procesů

Financování podnikového informačního systému RIS

Prezentace informačního systému RIS a TOP-RIS

Správný výběr informačního systému pro malé i velké firmy

Bezpečnostní modul ERP RIS

Úložiště dokumentů ERP RIS zrychluje přístup k informacím

Modul dávkových úloh ERP RIS šetří čas i peníze

Modul Insolvence ERP RIS pomáhá v rozhodování firem

LUTO Automotive CZ a FINPAM využívají RIS a TOP-RIS

Řízení skladu pod dohledem ERP RIS

ERP RIS - dobrý pomocník ve výrobě

ERP RIS - dobrý pomocník pro obchod

RIS - univerzální modulový informační systém pro každou společnost

Informační systém RIS zajistí rychlou a přesnou inventuru majetku

Kvalitní software pro firemní finance a účetnictví - to je RIS

Zapojte ERP RIS do všech podnikových procesů

Vnitropodnikový reporting a controlling s IS TOP-RIS

Informační systémy pro živnostníky, malé i velké společnosti

ERP RIS pro efektivní rozhodování firmy

Školení RIS a TOP-RIS pro rok 2015

Přenechte správu firemního IT našim odborníkům

Podnikové procesy v HPI Prague Hotel pomáhá řídit ERP RIS

Podnikový informační systém RIS je na Facebooku

ERP RIS řídí podnikové procesy SUPRAPHONu

ERP RIS řídí podnikové procesy Prague International Marathon

ERP RIS je nástrojem pro efektivní podnikání

ERP RIS řídí podnikové procesy COMPAG CZ

Nemocnice Jablonec nad Nisou využívá ERP RIS

Jesenická nemocnice a pořadatel pražských maratonů využívají ERP RIS

Letní novinky v TOP-RIS

Jak na správný výběr ekonomického informačního systému

ERP RIS a manažerský informační systém TOP-RIS v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav

IS TOP-RIS pomáhá v řízení procesů Penzijní společnosti České pojišťovny

Zástupce společnosti Saul IS hodnotí trendy IT v roce 2014