logo Saul informační systémy s.r.o.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

ROI analýzu provádíme s využitím praktický zkušenosti konzultantů a kvalitní SW nástroje v podobě ERP řešení informačního systému RIS vyvíjeného naší společností Saul IS spol. s r. o. pro plánování podnikových procesů, řízení znalostí a zdrojů integrující všechny základní podnikové informační toky do jednoho komplexního celku a se službami přímo ovlivňujícími klíčové faktory úspěšnosti podnikání.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

Mezi hlavní přínosy našeho řešení patří výrazné zrychlení vyhledání prvotních dokladů přímo z ekonomického informačního systému RIS, náhrada papírových archivů elektronickými a vzájemné propojení mezi všemi evidencemi.

Nejčastěji jsou využívány funkce pro evidenci bankovních výpisů a dodavatelských faktur.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

Velice si vážíme důvěry našich nových zákazníků a budeme dělat všechno proto, aby spokojenost byla maximální. ROI analýzy jasně ukazují, že návratnost investice je kolem 2 - 3 let. ERP RIS šetří čas a zvyšuje efektivitu.

Pavel Ort

Ředitel projektů a podpory uživatelůspolečnosti Saul IS

Pavel Ort - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.

Tým našich konzultantů se skládá z odborníků na jednotlivé podnikové agendy a technologie. Zaměstnáváme i absolventy vysokých škol se zaměřením na ekonomii a IT. Pro naše zákazníky tvoříme i individuální řešení podle specifických požadavků. Systém RIS je pro malé, střední i velké společnosti.

Dokáže pojmout i desítky uživatelů a velké množství dat při zachování uživatelské rychlosti a přívětivosti. Pro manažery a pracovníky v oblasti reportingu a kontrolingu dodáváme náš manažerský informační systém TOP-RIS.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

Konkurenceschopnost na trhu je veliká, tudíž uspějí jen kvalitní řešení s přidanou hodnotou, ať už je jakákoliv. Výhodu tím pádem získá zákazník, který za stejné peníze bude mít kvalitnější služby a robustnější řešení. Nasazení nových technologií nám umožňuje i nové možnosti ve vývoji.

Stránka 1/2 Další >