logo Saul informační systémy s.r.o.

IS TOP-RIS pomáhá v řízení procesů Penzijní společnosti České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny v rekordně krátké době úspěšně implementovala v prostředí SAP manažerský informační systém TOP-RIS, který denně usnadňuje práci v manažerském řízení a rozhodování.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., je významná a bezkonkurenčně nejsilnější penzijní společnost, která působí na trhu od roku 1994 (dříve jako Penzijní fond České pojišťovny). Počet klientů se nyní pohybuje přes 1,3 milionu. Z důvodu přechodu na nový podnikový informační systém SAP pokrývající plánování zdrojů a řízení klíčových procesů v organizaci jim chyběl jednoduchý a efektivní, ale přitom cenově dostupný manažerský nástroj.

Důležité pro jejich manažery bylo mít ve správný čas na správném místě správné informace o stavu podniku. Vedle toho si uvědomovali, že neméně důležitým parametrem je i vytíženost pracovníků při zpracování výstupů a vyhodnocování reportů. Proto se rozhodli více zautomatizovat a zjednodušit některé postupy, šetřit čas a náklady.

Klíčoví lidé dlouhodobě používali ke spokojenosti manažerský informační systém TOP-RIS. Proto se rozhodli nadále využívat sofistikovaný systém TOP-RIS od společnosti SAUL IS, spol. s r. o., který díky propojení čerpá data ze zdrojového systému SAP. Po importu dat probíhá další zpracování a výpočty již plně automaticky v prostředí TOP-RIS.

S nasazením systému SAP bylo potřeba nadále analyzovat a vyhodnocovat data činnosti organizace pro proces operativního rozhodování a strategického řízení. Proto jsme se rozhodli nadále využívat již osvědčený a spolehlivý nástroj TOP-RIS, který splňuje tyto nároky pro řízení naší podnikové agendy.

Ekonomické důvody

Celkové řešení, jakož i pořizování nového manažerského systému na reportingu v systému SAP by bylo příliš nákladné a zdlouhavé, proto zachování stávajícího manažerského informačního systému TOP-RIS bylo jednoznačné.

Potřeby zákazníka

Penzijní společnost České pojišťovny potřebuje nástroj s vysokou přidanou hodnotou, efektivní a výkonný s jednoduchým ovládáním za rozumnou cenu. Manažerský informační systém TOP-RIS splňuje veškeré tyto požadavky na řízení manažerských, finančních a dalších řídicích agend s možností vlastní editace konečných sestav a on-line reportů pro operativní a strategické rozhodování.

Řešení - Manažerský informační systém TOP-RIS

TOP-RIS je systém, který zpracovává data z ostatních informačních systémů a přeměňuje je v cenné informace charakterizující ekonomiku a finanční zdraví vaší firmy. Je určen především pro finanční a obchodní manažery, pracovníky controllingu či vedoucí účetní a umožňuje zpracovávat výstupy za informační oblast, za které odpovídají.

Předností TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, srozumitelnost informací, grafické vyjádření, modifikovatelné přehledy a statistiky, jež často bývají zpracovávány ručním přepisováním, které způsobuje chyby a je pracné. Z každého výstupu je možný jednoduchý odskok na detail (drill down) až jednotlivých účetních položek a dokladů (platí pro všechny moduly).

TOP-RIS moduly:

Dále obsahuje nové rozhraní pro načítání a následné zpracování dat z informačního systému SAP. Uživatel dostává do rukou nástroj pro analytické zpracování dat položkové hlavní knihy, která jsou čerpána přímo z databáze systému SAP.

Po načtení dat má uživatel k dispozici všechny funkce TOP-RIS, stejně jako kdyby prvotní zdrojová data přicházela z mateřského podnikového informačního systému RIS. Rozhraní může pracovat i v automatizovaném režimu, kdy jsou prvotní data ze SAPu načítána podle připravených konfigurací v předem nastavený čas (časový plán).

Po načtení vstupních dat jsou všechny funkce celého systému TOP-RIS pro uživatele k využití v plném rozsahu.

Hlavní přínosy řešení s TOP-RIS:

Přínosy manažerského informačního systému TOP-RIS v Penzijní společnosti České pojišťovny zhodnotil asi nejlépe Ing. Konupčík, který dodává: "Spokojenost se systémem TOP-RIS je veliká, jelikož nám denně usnadňuje práci v manažerském řízení a rozhodování."

Další články k tématům - analýza - cashflow - controlling - databáze - IS - pojišťovna - reporting - SAP

Článek Saul informační systémy s.r.o. ze dne čtvrtek 20. března 2014

Další články od Saul informační systémy s.r.o.

Katalog školení 2018 pro informační systém RIS a jeho nadstavbu TOP-RIS

Profesionální evidence smluvních dokumentů firmy

ERP pro malé i velké firmy

Kontrolní hlášení DPH v ERP RIS

ROI analýza firemních procesů

Financování podnikového informačního systému RIS

Prezentace informačního systému RIS a TOP-RIS

Správný výběr informačního systému pro malé i velké firmy

Bezpečnostní modul ERP RIS

Úložiště dokumentů ERP RIS zrychluje přístup k informacím

Modul dávkových úloh ERP RIS šetří čas i peníze

Modul Insolvence ERP RIS pomáhá v rozhodování firem

LUTO Automotive CZ a FINPAM využívají RIS a TOP-RIS

Řízení skladu pod dohledem ERP RIS

ERP RIS - dobrý pomocník ve výrobě

ERP RIS - dobrý pomocník pro obchod

RIS - univerzální modulový informační systém pro každou společnost

Informační systém RIS zajistí rychlou a přesnou inventuru majetku

Kvalitní software pro firemní finance a účetnictví - to je RIS

Zapojte ERP RIS do všech podnikových procesů

Vnitropodnikový reporting a controlling s IS TOP-RIS

Informační systémy pro živnostníky, malé i velké společnosti

ERP RIS pro efektivní rozhodování firmy

Školení RIS a TOP-RIS pro rok 2015

Přenechte správu firemního IT našim odborníkům

Podnikové procesy v HPI Prague Hotel pomáhá řídit ERP RIS

Podnikový informační systém RIS je na Facebooku

ERP RIS řídí podnikové procesy SUPRAPHONu

ERP RIS řídí podnikové procesy Prague International Marathon

ERP RIS je nástrojem pro efektivní podnikání

ERP RIS řídí podnikové procesy COMPAG CZ

Nemocnice Jablonec nad Nisou využívá ERP RIS

Jesenická nemocnice a pořadatel pražských maratonů využívají ERP RIS

Letní novinky v TOP-RIS

Jak na správný výběr ekonomického informačního systému

ERP RIS a manažerský informační systém TOP-RIS v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav

IS TOP-RIS pomáhá v řízení procesů Penzijní společnosti České pojišťovny

Zástupce společnosti Saul IS hodnotí trendy IT v roce 2014

Školení RIS a TOP-RIS pro rok 2014

Manažerský informační systém TOP-RIS 9.0 a jeho novinky

AR-RIS - komplexní podnikový informační systém

ERP Start RIS pro malé a střední firmy

CRM BLUEJET: strategické partnerství Saul IS a Compekon

Školení RIS a TOP-RIS pro rok 2013

Manažerský informační systém TOP-RIS verze 9.0