logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Od elektronizace veřejné správy občané oprávněně očekávají snazší a efektivnější komunikaci s úřady. Naopak úřady předpokládají, že jednou zadané údaje či centrálně dostupná digitální data dokážou ve prospěch občana efektivně využít. Toto vše nabízí řešení PROXIO - Zvláštní užívání komunikací.

Řešení Zvláštní užívání komunikací se skládá ze dvou základních částí - webového portálu pro veřejnost, jehož prostřednictvím mohou občané získávat informace o schválených akcích zvláštního užívání komunikací, podávat žádosti o zvláštní užívání komunikací a sledovat jejich stav, a interního agendového systému, v němž oprávněné úřední osoby mohou vést celý proces řízení o povolení zvláštního užívání komunikací.

Mezi veřejnou a interní částí řešení dochází k oboustrannému přenosu vybraných informací.

Veřejný portál

Portál pro veřejnost je standardně umístěn na webových stránkách obce či úřadu. Je to místo, kde neregistrovaná veřejnost jednoduše vyhledá informace o povolených akcích zvláštního užívání komunikací, a to na základě vyhledávacích kritérii, kterými jsou ulice či adresa, období a kategorie zvláštního užívání komunikací. Registrovaní uživatelé potom mohou ze stejného místa pomocí průvodce zadat žádost o zvláštní užívání komunikací.

Průvodce vytvořením žádosti je nakonfigurován v souladu s legislativou a požadavky úřadu tak, aby žadatel vyplnil všechny nezbytné údaje odpovídající jednotlivým typům zvláštního užívání komunikací.

Ve čtyřech základních krocích je nezbytné vyplnit údaje o typu záboru, subjektech, povinné přílohy a speciální informace o zvláštním užívání komunikací včetně jeho zákresu do podkladové mapy, která je součástí uživatelského rozhraní a umožní již v této fázi kontrolu kolize s již schváleným ZUK.

Při zadávání subjektů do žádosti (žadatel, investor, zhotovitel apod.) je výhodou otevřené rozhraní na RUIAN, které zajistí ověření adres všech subjektů. V případě subjektů typu právnická osoba či osoba fyzická podnikající nabízí aplikace ověření subjektů na ARES.

V závěrečném kroku žadatel potvrdí zadané údaje a vygeneruje žádost. V případě opakovaných žádostí je možné využít možnost duplikace již vytvořené žádosti a úpravy pouze vybraných údajů, např. období.

Po podání žádosti na příslušný úřad může žadatel sledovat aktuální stav žádosti.

Interní agendový systém

Agendový systém úřadu má podobu webové aplikace. Umožňuje pracovníkům úřadu v uživatelsky příjemném prostředí kompletní vyřízení agend správního řízení v oblasti zvláštního užívání komunikací s využitím dat z žádostí o ZUK podaných přes veřejný portál.

Díky interní interaktivní mapě, která je součástí uživatelského rozhraní, zajišťuje pro pracovníky úřadu aktuální informace o probíhajících a plánovaných záborech a výrazně tak napomáhá k eliminaci kolizí při řešení žádostí o ZUK. Aplikace disponuje rozhraním na spisovou službu úřadu, které je plně v souladu s NSSS.

V průběhu řízení může zpracovatel komfortně zadat a evidovat na případu údaje o subjektech, jejich zástupcích, případně oprávněných osobách a v jakékoli fázi řízení ověřit tyto údaje ze základních registrů. Dále jsou do případu zadávány údaje vztahující se k předmětu řízení, tedy informace o zvláštním užívání komunikací.

Pro jednotlivé typy případů a předmětu řízení lze administrátorsky nastavit sadu požadovaných údajů k vyplnění včetně rozlišení údajů pro jednotlivé druhy ZUK. Zákres lokality je možný buď pomocí textového zadání adresy, standardním zákresem bodu, linie či polygonu do mapy či tzv. náhradním zákresem - bodem či linií s možností vložení souboru k lokalitě zejména v případě komplikovaného zákresu.

Systém umožňuje zobrazovat veškeré mapové podklady ve formátech WMS, WMTS, KML a Geojson, čili uživatelé mohou využít jak obecných pokladových map např. ČÚZK, tak speciálních mapových podkladů úřadu.

Tvorbu výsledného dokumentu nabízí aplikace buď ze šablony s využitím datových položek, které doplní do dokumentu základní údaje případu, subjekty a speciální údaje silničního hospodářství vyplněné na případu, nebo z existujícího dokumentu z datového úložiště - v obou variantách samozřejmě s následnou možností úprav ve vygenerovaném dokumentu. Pro přehlednost je možné evidovat stav řízení se zohledněním lhůty pro vydání rozhodnutí, která je editovatelná zpracovatelem případu.

Představené řešení celkově zjednodušuje podání a vyřízení žádostí o zvláštní užívání komunikací, současně zefektivňuje vnitřní procesy správního řízení v oblasti zvláštního užívání komunikací a v neposlední řadě aktuálně a transparentně informuje veřejnost o stavu podaných žádostí o ZUK a prezentuje schválené a plánované zábory na mapovém portálu pro veřejnost.

Další články k tématům - agenda - ARES - ČÚZK - evidence - legislativa - mapy - plánování - RUIAN - silnice - úložiště - zábor - zákres

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 2. května 2018 - středa

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO