logo PC HELP, a.s.

Distribuce energií pod dohledem HELIOS Orange

Společnost Českomoravská distribuce potřebovala systém, který poskytuje podrobné nástroje pro reporting, controlling i tvorbu finančních plánů a propojuje ekonomická data s energetickými provozními údaji.

Společnost Českomoravská distribuce s.r.o. nabízí svým zákazníkům služby v oblasti distribuce elektřiny a zemního plynu. Jejím hlavním cílem při implementaci nového ekonomického systému proto bylo zabezpečit hladký průběh fakturace energií odběratelům. Podklady pro fakturaci vycházely z dat provozního systému SMGS (od společnosti WS trends s.r.o.), bylo tedy potřebné vytvořit komunikační můstek, který by tato data importoval do číselníků HELIOS Orange.

Důraz byl také kladen na:

Pro splnění svého zadání si vedení Českomoravské distribuce zvolilo společnost PC HELP a systém HELIOS Orange. Rozhodujícím faktorem výběru byly bohaté reference a zkušenosti.

Můstek SGMS a HELIOS Orange

Dodavatel ekonomického systému měl především zabezpečit jednosměrný můstek pro import dat ze systému SGMS provozovaného na linuxovém serveru. Tento můstek je klíčový pro chod fakturace. Realizováno bylo takové řešení můstku, které pracuje na základě načítání dat formou XML zpráv, z nich se aktualizují položky vybraných číselníků v systému HELIOS Orange a vytváří prvotní doklady. Původní XML zprávy zůstávají uloženy v databáze HELIOS Orange a je tedy možné kdykoliv dohledat, z jaké XML zprávy doklad vznikl.

Controlling a finanční plány

Českomoravská distribuce sleduje a vyhodnocuje náklady/výnosy na projekty a na zakázky. Spolu se skutečností, že ve firmě probíhají audity a příprava výstupů pro banku, to znamená zvýšené nároky na controlling.

Dříve získávalo účetní oddělení podklady pro controlling náročným a zdlouhavým způsobem - jednotlivé sumy z účetních záznamů se ručně vypisovaly do MS Excel, kde se za pomoci vlastních vzorců vytvářely sestavy, výkazy a vypočítávaly se alespoň základní ekonomické ukazatele.

Během implementace byly podle požadavků Českomoravské distribuce precizně nastaveny hospodářské výkazy, controllingové podklady a finanční ukazatele pro prvotní rozjezd práce.

Uživatelky ekonomického oddělení byly po té velmi podrobně proškoleny na práci s těmito agendami a nyní si samy vytváří veškeré výstupy podle aktuálních požadavků vedení i banky.

Nastavení agend:

Pozadu v péči o data nezůstaly ani běžné účetní procesy. Zavedeno bylo například workflow s různými kontrolními mechanizmy. Jeho úlohou je hlídat správnost vybraných kroků a v případě potřeby upozornit uživatele.

Článek PC HELP, a.s. ze dne 18. ledna 2016 - pondělí

Další články od PC HELP, a.s.

Acronis Backup 12.5