logo Agnostix, s.r.o.

Češi mají z umělé inteligence určitý respekt a obavy

Podle průzkumu společnosti Agnostix mezi více než 1000 českými respondenty se lidé nejčastěji obávají zneužití umělé inteligence pro vojenské účely nebo kyberkriminalitu - tento pocit sdílí téměř 6 z 10 lidí bez ohledu na věk nebo pohlaví. Nejméně se bojí, že je umělá inteligence připraví o práci.

"Obavy z vojenského využití umělé inteligence jsou jistě oprávněné. Je ale potřeba upřesnit, že navzdory laickému názoru riziko jejího nasazení ve vojenském průmyslu nespočívá v tom, že by se umělá inteligence vymkla kontrole. Riziko spočívá v míře správnosti rozhodování autonomních vojenských strojů. U kyberkriminality bych se spíše obával nástupu kvantových počítačů, které budou schopny prolomit současné šifry. Právě ty jsou dnes totiž absolutním základem soukromí v digitálním světě," říká Mário Mitas, spoluzakladatel společnosti Agnostix.

Určitá podoba umělé inteligence pomalu ale jistě prostupuje prakticky všemi oblastmi ekonomiky. Přestože většina lidí je tomuto trendu nakloněna, skoro všichni jsou zároveň opatrní. 95% lidí přiznává v souvislosti s umělou inteligencí nějaké obavy.

Nadpoloviční většina lidí (53%) se také obává, že je umělá inteligence připraví o soukromí nebo lidský kontakt. Ztráty lidského kontaktu se výrazně více bojí ženy než muži.

Zatímco tento strach sdílí 46% mužů, v případě žen panuje obava o ztrátu kontaktu s lidmi u 60% z nich. Z věkových skupin trápí úbytek lidského kontaktu nejméně mladou generaci do 26 let věku.

Mladí se naopak více než ostatní strachují o své soukromí. Že je bude stále někdo poslouchat nebo sledovat, se obává 56% z nich.

Máme využití umělé inteligence pod kontrolou?

Takřka přesně polovina dotázaných Čechů se v případě umělé inteligence obává vymknutí se z naší kontroly. Jde o názor, který převažuje více mezi staršími lidmi a také mezi ženami.

V tomto případě sehrála jistě významnou roli řada oblíbených sci-fi filmů s katastrofickými scénáři. Ve skutečnosti ale nic takového nehrozí. Dnešní umělá inteligence sice do jisté míry simuluje činnost mozku, ale to je vše, nemá vlastní vědomí, které by bylo dobré anebo špatné.

Auta bez řidičů a lidé bez práce

Menšina lidí (45%) se ve spojení s umělou inteligencí obává bezpečnosti, čímž je myšlena např. bezpečnost v dopravě, pokud se postupem času začnou objevovat auta bez řidičů.

Vůbec nejméně se však lidé obávají ztráty zaměstnání. Že jim nebo jejich blízkým umělá inteligence sebere práci, z toho má strach jen 28% Čechů.

Ve větší míře panuje tato obava mezi nekvalifikovanými pracovníky a také mezi lidmi, kteří pracují v prodeji nebo ve službách. Naopak nejklidnější jsou řídící pracovníci.

Obecně platí, že umělá inteligence většinou nebude nahrazovat celé profese, ale spíše bude napomáhat s úlohami, které jsou dnes zbytečně pracné, anebo do jisté míry rutinní.

Výjimečně mohou sice některé pozice zanikat, např. v důsledku zavádění samoobslužných pokladen, ale stejně jako v minulosti se pro tyto profese objeví nové a mnohdy dokonce lepší pracovní pozice.

Článek Agnostix, s.r.o. ze dne středa 18. ledna 2023

Další články od Agnostix, s.r.o.

AI pomáhá se zpracováním přirozeného jazyka v prostředí Salesforce

Češi mají z umělé inteligence určitý respekt a obavy