logo

Nové cloudové služby HPE GreenLake pro HPC

Nové služby HPE GreenLake pro HPC odstraňují složitost a náklady spojené s tradičním nasazením HPC. Poskytují plně spravované, předpřipravené služby, založené na účelových HPC systémech, softwaru, úložištích a síťových řešeních, která jsou k dispozici v malých, středně velkých i rozsáhlých řešeních.

HPC (High Performance Computing) poskytuje obrovský výpočetní výkon spolu s modelovacími a simulačními schopnostmi. Proměňuje tak složitá data na digitální modely, které pomohou vědcům a technikům pochopit, jak bude něco vypadat a fungovat ve skutečném světě. HPC také poskytuje optimální výkon pro provoz umělé inteligence (AI) a analytiky ke zvýšení předvídatelnosti.

Tradiční způsob nasazení a správy systémů HPC je však nákladný, složitý a náročný na zdroje. Jak uvádí Hyperion Research, mezi hlavní obavy patří náklady na celý systém, provozní náklady související s napájením a chlazením a nedostatek technického personálu, kvalifikovaného pro HPC.

HPE tuto zkušenost dramaticky zjednodušuje, když urychluje nasazení HPC projektů až o 75% a snižuje investiční výdaje až o 40% tím, že nabízí své špičkové portfolio HPC prostřednictvím cloudových služeb HPE GreenLake.

Podniky mohou tyto služby nasadit v jakémkoli prostředí datového centra, ať už on-premise ve svém vlastním podniku, nebo v kolokačním zařízení.

Získají tím plně spravované služby, které jim umožní platit pouze za to, co používají, což jim umožňuje soustředit se na provozování svých projektů, zkrátit čas jejich realizace a zrychlit inovace.

Celosvětově nejvýkonnější portfolio HPC je nyní běžně dostupné díky plně řízeným službám, dostupným na vyžádání a placeným dle jejich využití.

Cloudové služby HPE GreenLake pro HPC

HPE zpočátku nabídne službu HPC založenou na systémech HPE Apollo, v kombinaci s úložnými a síťovými technologiemi, které jsou účelově vytvořeny pro provozování úloh v oblastech modelování a simulace.

Tato služba také využívá klíčový HPC software pro správu pracovních úloh HPC, podporu kontejnerů specifických pro HPC i orchestraci, správu a monitorování HPC klastrů.

HPE plánuje v budoucnu rozšířit zbytek svého portfolia HPC o nabídky poskytované formou služeb.

Od výzkumu k realitě

HPC může jakémukoli podniku pomoci zvýšit přesnost a dosahovat výsledků při provozování úloh datové vědy a pomáhá jim přijímat informovaná podnikatelská rozhodnutí.

Ta mohou vést ke zdokonalenému designu a kvalitě produktů, konkurenceschopnosti na trhu a celkově lepším zkušenostem.

Další možné oblasti využití:

Dostupnost

Úvodní, předem připravené nabídky cloudových služeb HPE GreenLake pro HPC budou zákazníkům po celém světě všeobecně k dispozici na jaře 2021.

Všechny cloudové služby HPE GreenLake včetně služeb HPC jsou dostupné prostřednictvím partnerského programu společnosti HPE.

Zákazníci si je mohou objednat prostřednictvím samoobslužného portálu s jednoduchými funkcemi a ovládáním, kde si vyberou správnou konfiguraci pro potřebu svých pracovních úloh a získají ji za pouhých 14 dní.

Článek ze dne 15. prosince 2020 - úterý

Další články od Hewlett Packard Enterprise