logo

Operátoři vytvoří v rámci APMS Pracovní skupinu pro mobilní reklamu

Téma reklamního využití mobilních telefonů a služeb poutá v poslední době velkou pozornost široké odborné i laické veřejnosti. Tuzemští operátoři jsou si vědomi toho, že pro další rozvoj mobilní reklamy je vhodné připravit určité standardy.

V rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí proto zahájila svou činnost Pracovní skupina pro oblast mobilního marketingu.

Cílem spolupráce společností T-Mobile Czech Republic, Telefónica O2 Czech Republic a Vodafone Czech Republic je stanovit jasná pravidla pro mobilní marketing, respektive šíření reklamy třetích stran prostřednictvím mobilního telefonu.

Před operátory nyní stojí úkol sjednotit standardy mobilní reklamy, což je nezbytná podmínka smysluplného fungování této oblasti jak pro zadavatele reklamy, tak pro její tvůrce, šiřitele i pro koncové spotřebitele.

Operátoři se budou společně věnovat zejména následujícím tématům :

Výsledkem činnosti pracovní skupiny by mělo být jasně definované a transparentní prostředí pro existenci a úspěšné fungování mobilní reklamy, včetně nalezení konsensu, jak využívat tento marketingový nástroj v takové formě, která by byla konečným zákazníkem vnímána jako přínos.

Článek ze dne 25. července 2008 - pátek

Další články od Asociace provozovatelů mobilních sítí