logo Asociace provozovatelů mobilních sítí

Mobilní telefony i nadále bez poplatků

Dne 21.11. 2008 bylo vydáno nové znění vyhlášky stanovící typy přístrojů pro účely výpočtu takzvaných náhradních autorských odměn. Hlavní změnou v obsahu uvedené vyhlášky je rozšíření výčtu přístrojů, u nichž nebude uplatňováno zatížení náhradní autorskou odměnou.

Do této skupiny tak nyní patří digitální kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a bezdrátové telefony. Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) tuto úpravu uvítala.

Úpravu vyhlášky si vynutil významný rozvoj technologií, zejména vzrůstající kapacita médií využívaných k ukládání a rozmnožování autorských děl pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu.

"Nové znění jednoznačně vítáme a to zejména proto, že vychází vstříc koncovým uživatelům a zabraňuje jejich neúměrnému finančnímu zatěžování " uvedl člen představenstva APMS, David Šita.

Změna vyhláška byla podrobena rozsáhlé diskuzi odborné veřejnosti. Přes původně rozdílné názory považuje APMS její konečné znění za přijatelný kompromis mezi požadavky kolektivních správců a zájmy plátců náhradních odměn.

V souvislosti s přípravou vyhlášky je podle Davida Šity potřeba ocenit přístup státní správy : " Celé diskuzi výrazně pomohly jak podněty ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, tak přístup Ministerstva kultury, které tuto odbornou diskuzi umožnilo a aktivně ji podporovalo".

Změna byla provedena ve Sbírce zákonů České republiky vyhláškou č. 408/2008 Sb. měnící vyhlášku Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., která stanovuje typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.

APMS je přesvědčena, že přijatá změna vyhlášky je správným krokem k vyváženějšímu a citlivějšímu výběru náhradních autorských odměn.

Další články k tématům - APMS - autorských - mobilní - odměn - telefony - vyhláška - David Šita

Článek Asociace provozovatelů mobilních sítí ze dne úterý 9. prosince 2008

Další články od Asociace provozovatelů mobilních sítí