logo Asociace provozovatelů mobilních sítí

Asociace provozovatelů mobilních sítí

Cílem Asociace APMS je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Asociace chrání společný zájem svých členů stejně jako individuální zájem svých členů, pokud není v rozporu se zájmem společným. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Aktuální články od Asociace provozovatelů mobilních sítí