logo AQUASOFT

Zdeněk Hřib

Senior business consultant společnosti Aquasoft

Zdeněk Hřib - Aquasoft s.r.o.logo Aquasoft s.r.o.

Naše řešení ve zdravotnických zařízeních zvyšují efektivitu procesů, kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. Propojováním jednotlivých informačních systémů ve zdravotnických zařízeních zároveň snižujeme objem manuálních administrativních činností, a uvolňujeme tak ruce zdravotnickým pracovníkům pro péči o pacienta.

Josef Nožička

Analytik společnosti Aquasoft

Josef Nožička - Aquasoft s.r.o.logo Aquasoft s.r.o.

Hlavní přidanou hodnotou aplikace jsou geolokační údaje umožňující jak zobrazení na mapě, tak vyhledání nejbližšího útvaru k aktuální poloze či zadané adrese.

Tyto údaje nejsou v centrální evropské evidenci pro evropské úřady k dispozici, nám se je ale podařilo získat konverzí ze standardních adresních údajů.