logo Aquasoft s.r.o.

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Nová mobilní aplikace Seznam celních útvarů od Aquasoftu na mapě zobrazuje aktuální seznam celních útvarů s adresními detaily z celé EU a zemí společného tranzitu a podle zadaných kritérii nabídne uživateli celní útvary určené pro odbavení jeho zásilky.

Aquasoft pro Celní správu ČR připravil mobilní aplikaci Seznam celních útvarů a zpřístupnil tak uživatelům mobilních zařízení na platformě Android obsah Celoevropské databáze celních úřadů COL (Customs Office List), která je oficiálním seznamem všech celních úřadů v EU a zemích společného tranzitu (Švýcarsko, Island, Norsko, Turecko atd.).

Mobilní aplikace podle aktuální nebo zadané polohy uživateli najde nejbližší celní útvar s požadovanou rolí (agendou) a typem dopravy. Zároveň se uživateli u každého útvaru zobrazí pracovní doba, svátky, kdy je zavřeno, a telefonní kontakty, které je možné vytáčet přímo z aplikace.

U českých celních útvarů jsou navíc zobrazeny identifikátory datových schránek. Aplikace také spolupracuje s navigačním systém mobilního zařízení. Pro vybraný celní útvar předá údaje o poloze úřadu navigační aplikaci, která uživateli najde cestu k cíli.

Aplikace podle jednou definovaných nastavení ukazuje vždy pouze celní útvary, které uživatel potřebuje k odbavení svých zásilek. Vyhledávání probíhá online. Informace jsou denně aktualizovány.

Dostupná je v české a anglické verzi. Jedná se tak o první samostatnou aplikaci zpřístupňující data evropských celních úřadů pro Android.

Aplikaci je možné stáhnout zdarma na Google Play.

"Hlavní přidanou hodnotou aplikace jsou geolokační údaje umožňující jak zobrazení na mapě, tak vyhledání nejbližšího útvaru k aktuální poloze či zadané adrese. Tyto údaje nejsou v centrální evropské evidenci pro evropské úřady k dispozici, nám se je ale podařilo získat konverzí ze standardních adresních údajů," říká Josef Nožička, analytik ve společnosti Aquasoft.

Celní problematika patří k nejvýznamnějším odbornostem Aquasoftu. Jeho systémy pro Celní správu ČR patří k nejspolehlivějším a nejlépe hodnoceným v rámci celé EU.

S rozšiřujícími kompetencemi celní správy jak na národním, tak mezinárodním poli poroste průběžně i obsah evidence aplikace.

Další články k tématům - Android - databáze - EU - Google - mapy - navigace - vyhledávání - zdarma - Josef Nožička

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne úterý 19. srpna 2014

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009