logo

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Společnost Aquasot nabízí své know-how pro úspěšnou implementaci inovativních technologií a standardizovaných postupů ve zdravotnictví. Tato řešení zahrnují zejména procesní řízení, vyúčtování elektronických receptů, propojení na eGovernment a efektivní plánování podnikových zdrojů s vazbou na ekonomické ukazatele. Centralizovaný integrovaný IS respektuje specifika každého jednotlivého zdravotního ústavu.

Zdravotní ústavy (ZÚ) jsou velmi důležitým poskytovatelem zdravotních, laboratorních a expertních služeb v ČR, které poskytují právnickým i fyzickým osobám. Každý ZÚ má množství laboratoří, ordinací a detašovaných pracovišť. Laboratoře provádějí měření a analýzy - zdravotní, chemické, biologické i fyzikální. ZÚ rovněž provádějí pracovně - lékařskou péči, provozují alergologické a imunologické ambulance a očkování. Součástí ZÚ jsou i tzv. NRL (Národní referenční laboratoře) řešící úkoly celostátního významu a dosahu.

ZÚ jsou jak z hlediska ekonomického, tak i provozně správního velký a složitý konglomerát systémů, které však mají společný smysl, účel i náplň činnosti a společného zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Postupná organizačně-správní centralizace je podpořena vybudováním informačního systému a zároveň vyjádřením systémové restrukturalizace řízení, správy a provozu. Cílem centralizace je zefektivnění činnosti sítě ZÚ a koncentrace odborných, technických i personálních zdrojů.

Centralizovaný ekonomicko-provozní systém Microsoft Dynamics AX v řešení Aquasoftu nahrazuje několik původně používaných informačních systémů pro různé agendy, součástí je také integrace s laboratorními systémy LabSys. Ten využívají laboratorní tj. výkonní pracovníci (např. mikrobiologové, chemici apod.), kteří musejí specifikovat odborné úkony pro vyúčtování těchto služeb.

Centralizovaný integrovaný IS - přínosy :

Customizovaná implementace MS Dynamics AX (EPS) zahrnuje tyto části :

Centralizovaný integrovaný IS od Aquasoft je určen pro zdravotnická zařízení s velikostí cca 500 aktivních uživatelů s předpokladem dalšího rozšiřování.

Další články k tématům - AOS - BizTalk - centralizace - Dynamics - eGovernment - EPS - IS - LabSys - NRL - OLAP - Sharepoint - vývoj - zdravotnictví -

Článek ze dne 8. února 2011 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009