logo Aquasoft s.r.o.

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft vyvinul unikátní systém, umožňující detailní sledování každého hospodářsky chovaného zvířete na území České republiky. Systém, nazvaný Integrovaný zemědělský registr, byl do plného funkčního provozu uveden v uplynulých dnech.

Integrovaný zemědělský registr (IZR) je Evropskou unií považován za jeden z nejkvalitnějších systémů svého druhu ze všech členských zemí EU. Aquasoft ho vyvinul pro Ministerstvo zemědělství, které je zodpovědné za kontrolu přísných hygienických opatření, spojených s kontrolou masa a potravin. Podle platné legislativy ČR a navazujících zákonů EU musí být všechna hospodářsky chovaná zvířata centrálně evidovaná. Týká se to jejich samotné existence, přesunů - jako je prodej či nákup - rozmnožování, kastrace i závěrečného poražení a zařazení do potravinového řetězce.

"Cílem projektu IZR bylo navrhnout a zrealizovat informační systém, který komplexně pokryje problematiku ústřední evidence zvířat a s ní spojených doprovodných agend," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Podle jeho slov IZR výrazně usnadňuje průběžnou kontrolu milionů kusů zvířat, což v praxi znamená detailní sledování každého kusu skotu, ovcí i koz. "Systém eviduje údaje o cca 60 000 aktivních chovatelích, cca 60 000 provozoven se zvířaty, cca 1 500 000 kusů živého skotu a další statisíce ostatních druhů zvířat," dodává Petr Franc. Jak dál uvádí, systém denně zpracovává více než 15 000 informací o dílčích pohybech hospodářských zvířat a v neposlední řadě zajišťuje vydávání a správu tzv. průvodních listů skotu - tedy unikátních identifikačních listů každého zvířete.

Data vedená v IZR jsou využita ve dvou základních oblastech. Z ekonomického pohledu slouží jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro vyhodnocování žádostí o dotace v oblasti zemědělství. Druhou oblastí je problematika bezpečnosti potravin. V případě nalezení nákazy systém umožňuje jednoznačně identifikovat zvířata, která s nakaženým kusem přišla do styku. Tyto funkce systému se využívají např. při nálezech ptačí chřipky nebo BSE.

Kromě evidence systém disponuje také aktivním rozhraním tzv. portálu farmáře. Díky němu zemědělci získávají přístup k elektronickým výstupům, které doposud dostávali pouze tištěnou formou. „Informace v elektronické podobě jsou pro farmáře snáze zpracovatelné a zároveň poskytují detailnější informace, které nelze předávat klasickou poštou. Další předností nového portálu je možnost odesílat data přímo pověřené osobě bez toho, aby bylo nutné zasílat papírové formuláře,“ uvádí Petr Franc. Takovou možnost podle jeho slov měli doposud pouze zemědělci se specifickým komerčním softwarem. V neposlední řadě portál umožňuje také vyhledávání nejrůznějších dat včetně tzv. kalkulaček pro výpočet intenzit chovu, které se používají pro přiznávání zemědělských dotací.

Další články k tématům - bezpečnosti - EU - evidence - farmáře - IZR - potravin - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 8. července 2009

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009