logo

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft vyvinul unikátní systém, umožňující detailní sledování každého hospodářsky chovaného zvířete na území České republiky. Systém, nazvaný Integrovaný zemědělský registr, byl do plného funkčního provozu uveden v uplynulých dnech.

Integrovaný zemědělský registr (IZR) je Evropskou unií považován za jeden z nejkvalitnějších systémů svého druhu ze všech členských zemí EU. Aquasoft ho vyvinul pro Ministerstvo zemědělství, které je zodpovědné za kontrolu přísných hygienických opatření, spojených s kontrolou masa a potravin. Podle platné legislativy ČR a navazujících zákonů EU musí být všechna hospodářsky chovaná zvířata centrálně evidovaná. Týká se to jejich samotné existence, přesunů - jako je prodej či nákup - rozmnožování, kastrace i závěrečného poražení a zařazení do potravinového řetězce.

"Cílem projektu IZR bylo navrhnout a zrealizovat informační systém, který komplexně pokryje problematiku ústřední evidence zvířat a s ní spojených doprovodných agend," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Podle jeho slov IZR výrazně usnadňuje průběžnou kontrolu milionů kusů zvířat, což v praxi znamená detailní sledování každého kusu skotu, ovcí i koz. "Systém eviduje údaje o cca 60 000 aktivních chovatelích, cca 60 000 provozoven se zvířaty, cca 1 500 000 kusů živého skotu a další statisíce ostatních druhů zvířat," dodává Petr Franc. Jak dál uvádí, systém denně zpracovává více než 15 000 informací o dílčích pohybech hospodářských zvířat a v neposlední řadě zajišťuje vydávání a správu tzv. průvodních listů skotu - tedy unikátních identifikačních listů každého zvířete.

Data vedená v IZR jsou využita ve dvou základních oblastech. Z ekonomického pohledu slouží jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro vyhodnocování žádostí o dotace v oblasti zemědělství. Druhou oblastí je problematika bezpečnosti potravin. V případě nalezení nákazy systém umožňuje jednoznačně identifikovat zvířata, která s nakaženým kusem přišla do styku. Tyto funkce systému se využívají např. při nálezech ptačí chřipky nebo BSE.

Kromě evidence systém disponuje také aktivním rozhraním tzv. portálu farmáře. Díky němu zemědělci získávají přístup k elektronickým výstupům, které doposud dostávali pouze tištěnou formou. „Informace v elektronické podobě jsou pro farmáře snáze zpracovatelné a zároveň poskytují detailnější informace, které nelze předávat klasickou poštou. Další předností nového portálu je možnost odesílat data přímo pověřené osobě bez toho, aby bylo nutné zasílat papírové formuláře,“ uvádí Petr Franc. Takovou možnost podle jeho slov měli doposud pouze zemědělci se specifickým komerčním softwarem. V neposlední řadě portál umožňuje také vyhledávání nejrůznějších dat včetně tzv. kalkulaček pro výpočet intenzit chovu, které se používají pro přiznávání zemědělských dotací.

Další články k tématům - bezpečnosti - EU - evidence - farmáře - IZR - potravin - Petr Franc

Článek ze dne 8. července 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.