logo Aquasoft s.r.o.

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Aquasoft uvádí na trh nový manažerský IS Steno, který je určen pro státní správu a samosprávu - územně správní celky, kraje nebo pro obce s rozšířenou působností. Steno je koncipován jako nadstavba stávajících IS, která zpracovává a ve formě přehledných výstupů předkládá potřebné informace.

Prostřednictvím informačního systému Steno získají instituce potřebné informace pro rozhodování na všech úrovních řízení ve formě přehledných tabulek a grafů. Kromě toho jim Steno pomůže plnit informační povinnosti jak vůči dalším orgánům a institucím státní správy, tak vůči vlastním zaměstnancům či veřejnosti.

Rostoucí společenský i politický tlak na efektivitu a finanční úspory státních orgánů a organizací vede řídící pracovníky k potřebě používat nástroje a technologie, které byly až doposud doménou soukromé sféry. Firma Aquasoft proto státní správě a samosprávě nabízí pod názvem Steno nový manažerský informační systém.

Steno získává, vyhodnocuje a jednotně prezentuje potřebná data pro rozhodování nejen ze stávajících ekonomických a dalších provozních systémů instituce, ale i z dalších informačních zdrojů, jako je například Český statistický úřad. Uživatelům Steno poskytuje informace v pěti základních oblastech: ekonomika a rozpočet, personalistika, správní řízení, kontrolní činnost a statistika území. V případě potřeby je snadno rozšiřitelný o další věcné oblasti, uživatelské výstupy a reporty.

Steno na jednom místě shromažďuje informace z více provozních aplikací současně. Pracovníci, kteří potřebují získat pouze souhrnné informace, nemusí do zdrojových aplikací vůbec přistupovat. Steno jim ušetří jak čas, tak i nákladné uživatelské licence těchto aplikací.

Systém dále výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou se získáváním dílčích informací a s jejich zpracováním do jednotných výstupů, které organizace potřebuje předávat vyšším organizačním složkám či jiným institucím. Uživatelé si navíc mohou vytvářet na základě předpřipravených dotazovacích struktur své vlastní ad-hoc výstupy, které potřebují pouze jednorázově, přičemž specifická tvorba těchto výstupů dodavatelskou formou by byla výrazně nákladnější.

Vlastní analytická práce s daty je velmi dynamická - uživatelé mohou během ní odhalovat doposud skryté zákonitosti v datech a vytvářet pohledy a kombinace informací, které nejsou schopni předem přesně specifikovat.

"Kromě jiného Steno poskytuje všem zainteresovaným řídícím pracovníkům aktuální informace o plnění rozpočtu instituce a je tak nástrojem, který je výhodné využívat opravdu denně. Díky rozsáhlým možnostem nastavení přístupových práv je možné předkládat informace nejen vedoucím, ale i odborným referentům, kteří jsou zodpovědní za přípravu a kontrolu rozpočtu. Právě důsledná kontrola a aktivní řízení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, a to nejen ze strany vedení, je jedním z klíčů k efektivnímu fungování každé státní organizace", dodává Petr Šprungl, Senior business consultant ve firmě Aquasoft.

Systém Steno je pojmenován podle delfína, který je považován za nejstarší druh čeledi delfínovití.

Další články k tématům - egovernment - IS - Steno - Petr Šprungl

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 11. července 2012

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009