logo

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

IS e-Vývoz výrazně usnadňuje komunikaci s celními a finančními úřady subjektům, které vyvážejí zboží mimo území Evropské unie. Systém umožňuje nahrazení klasických papírových tiskopisů JSD elektronickou formou komunikace.

Rozvoj systémů elektronické podpory procesů probíhajících v rámci celního řízení přináší stále nové požadavky, zejména na zjednodušení, zrychlení a standardizaci jednotlivých procedur. Jednou z velmi náročných oblastí je vyřešení problematiky exportu v rámci zemí EU. V praxi to znamenalo vybudovat informační systém podle celoevropských specifi kací, který zajistí implementaci národní domény evropského systému AES (Automated Export System)/ECS (Export Control System). Zadavatelem realizace a garantem systému je Generální ředitelství cel ČR.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybudovat bezpečný IS, který implementuje náročné požadavky a splňuje přísná kritéria stanovená v rámci defi nice národní domény celoevropského systému AES/ECS. Tento projekt je označován jako e-Vývoz a zajišťuje zasílání předběžné informace na úřad výstupu a následně on-line potvrzování výstupu zboží z území EU. Dalšími úkoly systému bylo zajištění spolupráce s databází TARIC a plné kontroly vývozních opatření vydaných na národní úrovni i na úrovni Evropské unie.

V rámci vývoje e-Vývozu byla realizována následující řešení:

Použité produkty a technologie

Systém je zcela založen na technologiích Microsoft. Použity jsou zejména produkty Windows Server 2000/2003 Enterprise Edition, SQL Server 2000 Enterprise Edition, BizTalk Server 2002 Enterprise Edition. Pro výměnu dat je využíván XML, využívána je technologie vysoké dostupnosti v clusterech Microsoft Cluster Services a webových farmách s Microsoft Internet Information Serverem. e-Vývoz má vazby na další provozní systémy (systém záruky, systém povolení, atd.). Starší komponenty systému byly vyvíjeny pro platformu Win32 s využitím nástroje Borland Delphi, nová verze klienta a střední vrstvy je již vyvíjena v Microsoft .NET Framework verze 2.0 a využitím nástoje Microsoft Visual Studio 2005.

e-Vývoz - hlavní přínosy:

Informační systém e-Vývoz od Aquasoft je určen pro Celní správu České republiky - úřad s celostátní působností pro oblast celnictví. Velikost řešeníje cca 6000 aktivních uživatelů s předpokladem dalšího rozšiřování.

Další články k tématům - AES - BizTalk - CSI - Delphi - ECS - EU - e-Vývoz - JSD - NCTS - SQL - TARIC - vývoj - WAN - XML

Článek ze dne 7. března 2011 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009