logo

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

IS e-Vývoz výrazně usnadňuje komunikaci s celními a finančními úřady subjektům, které vyvážejí zboží mimo území Evropské unie. Systém umožňuje nahrazení klasických papírových tiskopisů JSD elektronickou formou komunikace.

Rozvoj systémů elektronické podpory procesů probíhajících v rámci celního řízení přináší stále nové požadavky, zejména na zjednodušení, zrychlení a standardizaci jednotlivých procedur. Jednou z velmi náročných oblastí je vyřešení problematiky exportu v rámci zemí EU. V praxi to znamenalo vybudovat informační systém podle celoevropských specifi kací, který zajistí implementaci národní domény evropského systému AES (Automated Export System)/ECS (Export Control System). Zadavatelem realizace a garantem systému je Generální ředitelství cel ČR.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybudovat bezpečný IS, který implementuje náročné požadavky a splňuje přísná kritéria stanovená v rámci defi nice národní domény celoevropského systému AES/ECS. Tento projekt je označován jako e-Vývoz a zajišťuje zasílání předběžné informace na úřad výstupu a následně on-line potvrzování výstupu zboží z území EU. Dalšími úkoly systému bylo zajištění spolupráce s databází TARIC a plné kontroly vývozních opatření vydaných na národní úrovni i na úrovni Evropské unie.

V rámci vývoje e-Vývozu byla realizována následující řešení:

Použité produkty a technologie

Systém je zcela založen na technologiích Microsoft. Použity jsou zejména produkty Windows Server 2000/2003 Enterprise Edition, SQL Server 2000 Enterprise Edition, BizTalk Server 2002 Enterprise Edition. Pro výměnu dat je využíván XML, využívána je technologie vysoké dostupnosti v clusterech Microsoft Cluster Services a webových farmách s Microsoft Internet Information Serverem. e-Vývoz má vazby na další provozní systémy (systém záruky, systém povolení, atd.). Starší komponenty systému byly vyvíjeny pro platformu Win32 s využitím nástroje Borland Delphi, nová verze klienta a střední vrstvy je již vyvíjena v Microsoft .NET Framework verze 2.0 a využitím nástoje Microsoft Visual Studio 2005.

e-Vývoz - hlavní přínosy:

Informační systém e-Vývoz od Aquasoft je určen pro Celní správu České republiky - úřad s celostátní působností pro oblast celnictví. Velikost řešeníje cca 6000 aktivních uživatelů s předpokladem dalšího rozšiřování.

Další články k tématům - AES - BizTalk - CSI - Delphi - ECS - EU - e-Vývoz - JSD - NCTS - SQL - TARIC - vývoj - WAN - XML

Článek ze dne 7. března 2011 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.