logo

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Celní správa ČR ve spolupráci s Aquasoft uvádí do mezinárodního provozu informační systém EMCS (Excise Movement and Control System), který eviduje přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.

Celní správa tek reaguje na nařízení EU, které zavazuje členské státy k implementaci jednotného daňového režimu. Cílem je zajistit bezpečnější obchodování na vnitřním trhu Společenství. Celý systém vyvinula a implementovala společnost Aquasoft, špička na domácím trhu v oblasti vývoje a dodávek rozsáhlých softwarových aplikací. Aquasoft na tomto projektu spolupracuje společně s Celní správou již od roku 2007.

Systém EMCS představuje pro daňové území Společenství důležitý bezpečnostní prvek, který zvyšuje efektivnost fungování vnitřního trhu EU. Díky tomuto systému členské státy nyní disponují vyspělejšími nástroji k provádění kvalitnějších kontrol, které výrazně snižují rizika daňových podvodů. Také to znamená nahrazení papírových dokladů AAD elektronickým dokumentem e-AD, rychlejší koloběh informací o přepravách mezi úřady i daňovými subjekty (firmami) a harmonizaci zemí z hlediska legislativního i technologického.

"Systém EMCS byl v Česku implementován v předstihu o 7 měsíců, což představuje obrovskou výhodu, které jsme využili pro snadnější nasazení do mezinárodního provozu," říká Tomáš Vinš, vedoucí projektu ze společnosti Aquasoft. "Všechny české daňové subjekty měly tak výjimečnou možnost se s aplikací a všemi souvisejícími změnami v klidu seznámit," dodává.

Po národním nasazení bylo nutné připravit na napojení i ostatní země EU. Od dubna 2010 přistoupilo plně na systém dalších osm států - Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Bulharsko, Estonsko, Rakousko a Maďarsko. Ostatní země EU přistoupily zatím pouze částečně, s výjimkou Dánska, Polska a Řecka, které prozatím systém EMCS nespustily vůbec.

Podle nařízení Unie musí jednotlivé členské země systém zavést do konce roku 2010. Od roku 2011 bude systém EMCS propojen se systémy ECS (eVývoz) a eDovoz.

Další články k tématům - EU - EMCS - daňové - Celní - Tomáš Vinš

Článek ze dne 11. května 2010 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.