logo Aquasoft s.r.o.

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Celní správa ČR ve spolupráci s Aquasoft uvádí do mezinárodního provozu informační systém EMCS (Excise Movement and Control System), který eviduje přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.

Celní správa tek reaguje na nařízení EU, které zavazuje členské státy k implementaci jednotného daňového režimu. Cílem je zajistit bezpečnější obchodování na vnitřním trhu Společenství. Celý systém vyvinula a implementovala společnost Aquasoft, špička na domácím trhu v oblasti vývoje a dodávek rozsáhlých softwarových aplikací. Aquasoft na tomto projektu spolupracuje společně s Celní správou již od roku 2007.

Systém EMCS představuje pro daňové území Společenství důležitý bezpečnostní prvek, který zvyšuje efektivnost fungování vnitřního trhu EU. Díky tomuto systému členské státy nyní disponují vyspělejšími nástroji k provádění kvalitnějších kontrol, které výrazně snižují rizika daňových podvodů. Také to znamená nahrazení papírových dokladů AAD elektronickým dokumentem e-AD, rychlejší koloběh informací o přepravách mezi úřady i daňovými subjekty (firmami) a harmonizaci zemí z hlediska legislativního i technologického.

"Systém EMCS byl v Česku implementován v předstihu o 7 měsíců, což představuje obrovskou výhodu, které jsme využili pro snadnější nasazení do mezinárodního provozu," říká Tomáš Vinš, vedoucí projektu ze společnosti Aquasoft. "Všechny české daňové subjekty měly tak výjimečnou možnost se s aplikací a všemi souvisejícími změnami v klidu seznámit," dodává.

Po národním nasazení bylo nutné připravit na napojení i ostatní země EU. Od dubna 2010 přistoupilo plně na systém dalších osm států - Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Bulharsko, Estonsko, Rakousko a Maďarsko. Ostatní země EU přistoupily zatím pouze částečně, s výjimkou Dánska, Polska a Řecka, které prozatím systém EMCS nespustily vůbec.

Podle nařízení Unie musí jednotlivé členské země systém zavést do konce roku 2010. Od roku 2011 bude systém EMCS propojen se systémy ECS (eVývoz) a eDovoz.

Další články k tématům - EU - EMCS - daňové - Celní - Tomáš Vinš

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne úterý 11. května 2010

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009