logo

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

ECR brána je hlavním a jediným vstupem pro zabezpečenou elektronickou komunikaci celních deklarantů (firem) s Celní správou ČR. Datová výměna probíhá pro celou řadu agend a výrazně minimalizuje nutnost osobní návštěvy celních úřadů.

Poté, co Celní správa České republiky úspěšně zavedla elektronické zpracování celních deklarací na svých jednotlivých úřadech, vzrostla snaha deklarantů o zavedení možnosti přímé komunikace rovnou z jejich podnikových systémů. Celní správa reagovala zadáním vývoje systému pro zabezpečený přenos dat mezi koncovými deklaranty a místem centrálního zpracování těchto dat.

V současné době systém využívá přes 4500 vnějších subjektů, se kterými je měsíčně vyměněno okolo 300000 zpráv. Zajišťovány jsou tak agendy pro celoevropské projekty tranzitu a vývozu, evidence vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, přiznání ke spotřební dani i podávání výkazů pro Intrastat.

Celní správa České republiky je správní úřad s celostátní působností pro oblast celnictví. Řešení ECR brána od Aquasoft je určeno pro cca 6000 aktivních uživatelů (PC) s předpokladem dalšího rozšiřování.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu bylo umožnit deklarantské veřejnosti elektronicky komunikovat s Celní správou České republiky. Jako pilotní agenda byl vybrán systém NCTS (New Computerised Transit System) pro řešení tranzitních operací v rámci celé EU. Zadání nicméně předpokládalo, že po ověření hlavních principů přibudou v brzké době i další celní agendy. Proto byl kladen velký důraz na snadnou budoucí rozšiřitelnost ECR brány.

Snahou zadavatele i dodavatele bylo postupné sjednocování dříve vzniklých mechanismů pro předávání dat tak, aby se ECR brána stala jediným rozhraním a standardem pro komunikaci deklarantů s Celní správou České republiky. Prioritou byla spolehlivost tohoto řešení a možnost dlouhodobé archivace datových výměn pro případné soudní spory. Pro tyto účely bylo velkou inovací zavedení zaručeného elektronického podpisu jako právně dostatečného prostředku pro ověření identity odesílatele a nepopiratelnosti jeho zodpovědnosti za jím zaslaná data.

ECR brána - hlavní přínosy :

Použité produkty a technologie

Systém je založen na technologiích fi rmy Microsoft. Jeho jádrem je Biztalk Server 2002 Enterprise Edition a SQL Sever 2000 Enterprise Edition, které jsou provozovány pod operačním systémem Windows server 2003.

Pro řešení specializovaných úloh byla vyvinuta sada COM+ objektů a aplikací v prostředí Borland Delphi. Spolehlivost a dostupnost systému je zajištěna použitím klastrové technologie Microsoft Cluster Services.

Analýzu datové komunikace zprostředkovává aplikace realizovaná jako ASP stránky pod Internet Information Serverem 6.0.

Další články k tématům - ASP - Borland - Celní správa - Delphi - ECR brána - EU - NCTS - SQL

Článek ze dne 23. února 2011 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.