logo

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

ECR brána je hlavním a jediným vstupem pro zabezpečenou elektronickou komunikaci celních deklarantů (firem) s Celní správou ČR. Datová výměna probíhá pro celou řadu agend a výrazně minimalizuje nutnost osobní návštěvy celních úřadů.

Poté, co Celní správa České republiky úspěšně zavedla elektronické zpracování celních deklarací na svých jednotlivých úřadech, vzrostla snaha deklarantů o zavedení možnosti přímé komunikace rovnou z jejich podnikových systémů. Celní správa reagovala zadáním vývoje systému pro zabezpečený přenos dat mezi koncovými deklaranty a místem centrálního zpracování těchto dat.

V současné době systém využívá přes 4500 vnějších subjektů, se kterými je měsíčně vyměněno okolo 300000 zpráv. Zajišťovány jsou tak agendy pro celoevropské projekty tranzitu a vývozu, evidence vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, přiznání ke spotřební dani i podávání výkazů pro Intrastat.

Celní správa České republiky je správní úřad s celostátní působností pro oblast celnictví. Řešení ECR brána od Aquasoft je určeno pro cca 6000 aktivních uživatelů (PC) s předpokladem dalšího rozšiřování.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu bylo umožnit deklarantské veřejnosti elektronicky komunikovat s Celní správou České republiky. Jako pilotní agenda byl vybrán systém NCTS (New Computerised Transit System) pro řešení tranzitních operací v rámci celé EU. Zadání nicméně předpokládalo, že po ověření hlavních principů přibudou v brzké době i další celní agendy. Proto byl kladen velký důraz na snadnou budoucí rozšiřitelnost ECR brány.

Snahou zadavatele i dodavatele bylo postupné sjednocování dříve vzniklých mechanismů pro předávání dat tak, aby se ECR brána stala jediným rozhraním a standardem pro komunikaci deklarantů s Celní správou České republiky. Prioritou byla spolehlivost tohoto řešení a možnost dlouhodobé archivace datových výměn pro případné soudní spory. Pro tyto účely bylo velkou inovací zavedení zaručeného elektronického podpisu jako právně dostatečného prostředku pro ověření identity odesílatele a nepopiratelnosti jeho zodpovědnosti za jím zaslaná data.

ECR brána - hlavní přínosy :

Použité produkty a technologie

Systém je založen na technologiích fi rmy Microsoft. Jeho jádrem je Biztalk Server 2002 Enterprise Edition a SQL Sever 2000 Enterprise Edition, které jsou provozovány pod operačním systémem Windows server 2003.

Pro řešení specializovaných úloh byla vyvinuta sada COM+ objektů a aplikací v prostředí Borland Delphi. Spolehlivost a dostupnost systému je zajištěna použitím klastrové technologie Microsoft Cluster Services.

Analýzu datové komunikace zprostředkovává aplikace realizovaná jako ASP stránky pod Internet Information Serverem 6.0.

Další články k tématům - ASP - Borland - Celní správa - Delphi - ECR brána - EU - NCTS - SQL

Článek ze dne 23. února 2011 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009