logo Aquasoft s.r.o.

Nový systém pro zdravotní ústavy

K zásadní inovaci přistoupil Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, když v uplynulých dnech zprovoznil nový ekonomicko-provozní systém - klíčové systémy propojil do jednoho celku.

Inovace kromě primárního cíle, jímž bylo řešení ekonomicko-provozních procesů, přispívá i k posílení kontroly ochrany veřejného zdraví a omezení zdravotních rizik obyvatelstva.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚO) je organizací, která kromě poskytování zdravotních a laboratorních služeb vyhodnocuje informace týkající se veřejného zdraví. Provádí např. vyšetření a vyhodnocení v oblastech mikrobiologie, parazitologie, alergologie a imunologie, nebo rozbory vod, zemin a ovzduší. ZÚO působí kromě Ostravy i na dalších 14 pracovištích, která doposud většinou pracovala se samostatnými informačními systémy.

Kritéria nového ekonomicko-provozního systému (EPS) byla následující :

Jako dodavatele ZÚO vybral společnost Aquasoft, která se specializuje na vývoj a dodávky rozsáhlých informačních systémů, zejména pro státní správu. Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu, komentuje zakázku následovně : "Zavedení centralizovaného ekonomicko-provozního systému bylo klíčové pro zefektivnění činnosti celého ústavu."

Pro implementaci EPS byl vybrán systém MS Dynamics AX. "Ten pokrývá všechny subsystémy a oblasti, které Ústav ve svém ekonomicko-provozním systému potřebuje, tj. Finance a účetnictví, Majetek, Nákup, Prodej, Řízení zásob, CRM, Řízení vztahů s dodavateli a také moduly Banka a Pokladna," uvádí Petr Franc.

Podle jeho slov je MS Dynamics AX systém, který je dobrým základem pro vytvoření vysoce přizpůsobeného řešení požadavkům zákazníka. Kromě standardních ekonomických a provozních funkcí je možné ERP systém doplnit o moduly a funkce specifické pro konkrétního zákazníka. V případě Zdravotního Ústavu bylo potřeba uspokojit velké množství náročných požadavků včetně integrace na laboratorní systémy. "Výsledkem práce týmu Aquasoft bylo vytvoření řešení přesně na míru zákazníkovi," dodává Petr Franc.

Celý projekt byl podle něj pro Aquasoft velkou výzvou. "Kritické faktory úspěchu byly zejména dva: perfektní zvládnutí věcné problematiky příspěvkové organizace. Tím druhým bylo pak technologické zvládnutí integrace MS Dynamics AX se systémy LabSys na technologii Microsoft BizTalk Server," uzavírá Petr Franc.

Při projektu EPS Aquasoft čerpal z dlouholetých znalostí MS Dynamics AX a především z rozsáhlých zkušeností s prostředím státní a veřejné správy, kde má mnoho významných zákazníků. Mezi nejvýznamnější projekty tohoto druhu patří Celně-deklarační informační systém, Informační systém pro správu spotřebních daní, Informační systém Státní veterinární správy nebo Informační systém e-Vývoz.

Další články k tématům - Aquasoft - AX - Dynamics - EPS - MS - Zdravotní - ZÚO - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 19. srpna 2009

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009