logo

Nový systém pro zdravotní ústavy

K zásadní inovaci přistoupil Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, když v uplynulých dnech zprovoznil nový ekonomicko-provozní systém - klíčové systémy propojil do jednoho celku.

Inovace kromě primárního cíle, jímž bylo řešení ekonomicko-provozních procesů, přispívá i k posílení kontroly ochrany veřejného zdraví a omezení zdravotních rizik obyvatelstva.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚO) je organizací, která kromě poskytování zdravotních a laboratorních služeb vyhodnocuje informace týkající se veřejného zdraví. Provádí např. vyšetření a vyhodnocení v oblastech mikrobiologie, parazitologie, alergologie a imunologie, nebo rozbory vod, zemin a ovzduší. ZÚO působí kromě Ostravy i na dalších 14 pracovištích, která doposud většinou pracovala se samostatnými informačními systémy.

Kritéria nového ekonomicko-provozního systému (EPS) byla následující :

Jako dodavatele ZÚO vybral společnost Aquasoft, která se specializuje na vývoj a dodávky rozsáhlých informačních systémů, zejména pro státní správu. Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu, komentuje zakázku následovně : "Zavedení centralizovaného ekonomicko-provozního systému bylo klíčové pro zefektivnění činnosti celého ústavu."

Pro implementaci EPS byl vybrán systém MS Dynamics AX. "Ten pokrývá všechny subsystémy a oblasti, které Ústav ve svém ekonomicko-provozním systému potřebuje, tj. Finance a účetnictví, Majetek, Nákup, Prodej, Řízení zásob, CRM, Řízení vztahů s dodavateli a také moduly Banka a Pokladna," uvádí Petr Franc.

Podle jeho slov je MS Dynamics AX systém, který je dobrým základem pro vytvoření vysoce přizpůsobeného řešení požadavkům zákazníka. Kromě standardních ekonomických a provozních funkcí je možné ERP systém doplnit o moduly a funkce specifické pro konkrétního zákazníka. V případě Zdravotního Ústavu bylo potřeba uspokojit velké množství náročných požadavků včetně integrace na laboratorní systémy. "Výsledkem práce týmu Aquasoft bylo vytvoření řešení přesně na míru zákazníkovi," dodává Petr Franc.

Celý projekt byl podle něj pro Aquasoft velkou výzvou. "Kritické faktory úspěchu byly zejména dva: perfektní zvládnutí věcné problematiky příspěvkové organizace. Tím druhým bylo pak technologické zvládnutí integrace MS Dynamics AX se systémy LabSys na technologii Microsoft BizTalk Server," uzavírá Petr Franc.

Při projektu EPS Aquasoft čerpal z dlouholetých znalostí MS Dynamics AX a především z rozsáhlých zkušeností s prostředím státní a veřejné správy, kde má mnoho významných zákazníků. Mezi nejvýznamnější projekty tohoto druhu patří Celně-deklarační informační systém, Informační systém pro správu spotřebních daní, Informační systém Státní veterinární správy nebo Informační systém e-Vývoz.

Další články k tématům - Aquasoft - AX - Dynamics - EPS - MS - Zdravotní - ZÚO - Petr Franc

Článek ze dne 19. srpna 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.