logo

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Datový sklad Celní správy ČR je dosud největší implementací datového skladu a celkově i Business Intelligence řešení ve státní správě.

Celý systém před nedávnem prošel zásadním upgradem na nový Microsoft SQL Server 2008, umožňujícím výrazný nárůst výkonu datového skladu. Komplexní řešení datového skladu je společným projektem společností Adastra a Aquasoft.

Celní správa ČR spravuje obrovské množství dat, které souvisí se širokým polem působnosti této instituce. Patří sem např. celní dohled nad zbožím v rámci Evropské unie, správa spotřebních daní, kontrola oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy a kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Do činnosti Celní správy spadá také provádění společné zemědělské politiky Evropského společenství, kontrola nakládání s odpady a obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, či nelegální zaměstnávání cizinců. V neposlední řadě je také zařazena jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému v rámci státu.

"Všechny tyto oblasti předtím obsluhovaly řádově desítky primárních systémů, které bylo zapotřebí sjednotit do komplexního informačního systému na jedné platformě, tedy datového skladu," říká Ing. Tomáš Vinš, manažer projektu ze společnosti Aquasoft. Toto řešení tvoří centrální datovou základnu pro komplikované informační prostředí Celní správy a představuje významný zdroj dat pro další spolupracující organizace.

Přechod na nový server Microsoft SQL Server 2008 umožnil výrazný nárůst výkonu celního skladu, tedy posílení efektivity, a také zrychlení odezvy pro koncové uživatele resp. zvýšení uživatelského komfortu. "K přechodu na Microsoft SQL Server 2008 došlo postupně. Uživatelé novou verzi používají od června 2009 a v současnosti dochází k jeho dalšímu rozvoji, jako například zapracovávání nových požadavků na výstupy nebo provádění úprav datových struktur," upřesňuje Tomáš Vinš.

"Upgrade proběhl úspěšně včetně dodržení všech termínů, které stanovil zákazník. Současně se podařilo vyřešit technický problém fixace, který se následně promítl do oficiálního service packu společnosti Microsoft," dodává Ing. Jiří Vácha, Manager, Business Development - Public ze společnosti Adastra.

Rozvoj komplexního řešení datového skladu a Business Intelligence Celní správy České republiky bude probíhat i v následujících letech. Datový sklad Celní správy ČR získal ocenění Microsoft Award 2009 za nejlepší BI řešení.

Další články k tématům - 2008 - Business - celní - datový - Microsoft - řešení - server - skladu - správy - SQL - Tomáš Vinš - Jiří Vácha

Článek ze dne 27. října 2009 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009