logo Aquasoft s.r.o.

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Většinu příjmu Aquasoftu generuje zakázkový vývoj a podpora rozsáhlých softwarových aplikací, neméně důležitou roli hrají velké integrační projekty a řešení v oblasti Business Intelligence.

Společnost Aquasoft za rok 2012 zvýšila hospodářský výsledek téměř o 30 % a tržby o 20 %. Profesionálními službami a osobním přístupem ke každému zákazníkovi si Aquasoft udržuje stabilní pozici na trhu již osmnáctým rokem.

Hospodářský výsledek Aquasoftu za rok 2012 dosáhl 9 miliónů korun, meziročně se tak zvýšil o téměř 30 %. Značnou část zisku každoročně Aquasoft vkládá do dalšího rozvoje firmy. Důležitou položku tvoří již tradičně investice do zaměstnanců, kterým byl vyplacen významný podíl na dosažených výsledcích ve formě ročních prémií.

"Dobře si uvědomujeme, že za každým úspěchem stojí lidé. Proto klademe velký důraz na spokojenost našich zaměstnanců. A že se nám to snad i daří, dokládá také to, že se pravidelně umisťujeme na předních místech ve studii Best Employers", dodává Marek Kavan, Finanční a provozní ředitel společnosti Aquasoft.

Tržby Aquasoftu se vyšplhaly na 242 miliónů korun, vzrostly tak o 20 % oproti roku 2011. Za tímto výsledkem stojí zejména skutečnost, že Aquasoft jednak obhájil svou pozici u klíčových zákazníků ze státní správy, mezi které například patří Generální ředitelství cel ČR, Český telekomunikační úřad nebo Ministerstvo zemědělství ČR.

Zároveň získal nové zakázky, možné je zmínit Informační systém pro kvalifikace a autorizace pro Národní ústav pro vzdělání, Elektronizaci licenční správy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Systém pro výměnu elektronických dokumentů mezi českými a zahraničními zdravotními pojišťovnami pro Centrum mezistátních úhrad.

Aquasoft také uspěl ve výběrovém řízení na modernizaci Celní správy Srbska. Cílem projektu je modernizace informačních systémů Celní správy Srbska v souvislosti s jeho přistoupením k mezinárodní Úmluvě o společném tranzitu a přístupovými jednáními v rámci přípravy na členství v EU.

Mezi největší projekty Aquasoftu realizované v loňském roce patří Centrální registr zvířat pro Turecké ministerstvo zemědělství a Modernizace klíčových provozních systémů Celní správy ČR.

V letošním roce Aquasoft předpokládá dosažení srovnatelných hospodářských výsledků s rokem minulým. V klíčových oblastech, jako je celní řízení, správa daní a pokut, bezpečnost potravin a zdravotnictví, kde Aquasoft patří v informatické podpoře již řadu let k domácí špičce, bude Aquasoft usilovat nejen o udržení pozic u stávajících zákazníků, ale také o získání nových zakázek doma i v zahraničí.

Pro komerční sféru přichází Aquasoft na trh s novým řešením podpory manažerského rozhodování pod názvem Sotalia. Řešení umožňuje analýzu dat a jejich vizualizaci ve formě uživatelsky přívětivých grafů a tabulek s možností detailního pohledu a sledování vývoje trendů.

Mezi hlavní přednosti Sotalia patří cenová dostupnost pro střední i malé firmy a rychlost nasazení. Nabídka obdobného řešení na českém trhu v současnosti chybí.

Další články k tématům - analýza - eGovernment - elektronizace - EU - investice - zdravotnictví - Marek Kavan

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 20. února 2013

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009