logo Aquasoft s.r.o.

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Aquasoft začátkem roku 2012 dodal pro Celní správu novou verzi systému EMCS. Hlavním přínosem je zefektivnění komunikace a zjednodušení procesů jak na straně celních správ členských států EU, tak veřejnosti. To vede k posílení boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní.

EMCS - Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Excise Movement and Control System) je v provozu od podzimu 2009. Za tu dobu významně zkrátil dobu vyřízení přepravy, kdy například vyřízení dokumentů a uvolnění záruky trvá maximálně 5 dnů, zatímco dříve se čekalo na obdržení dokumentů poštou až měsíc.

Díky systému mohou příjemci i odesilatelé sledovat stav zásilky online, celníci pak mohou sledovat pohyb zboží podléhající spotřební dani v reálném čase.

Nový modul Administrativní spolupráce převádí komunikaci mezi celníky z různých zemí do elektronické podoby. Díky tomu dochází ke zrychlení dohledávání informací, ke zlepšení spolupráce při upozorňování na podezřelé zásilky či přepravce a ke zlepšení odhalování podvodů v oblasti spotřebních daní.

"Nová verze umožňuje například celníkům ze skupiny mobilního dohledu okamžitě při silniční kontrole zjistit v systému potřebné údaje pro kontrolu a porovnat je s dokumenty, které má řidič u sebe", uvádí jednu z předností nové verze systému Tomáš Vinš, vedoucí projektu ve společnosti Aquasoft.

Systém EMCS je třívrstvá aplikace založená na platformě Windows .NET 3.5 a databázi MS SQL. Platformou pro klientské aplikace jsou Windows Forms pro Celní správu a pro veřejnost Silverlight 3. Jako web server je použit IIS 7 na Windows 2008.

V současné době EMCS používá 1800 uživatelů v cca 1000 firmách, na straně Celní správy jej používá cca 600 pracovníků.

Denně je v něm evidováno přes 800 přeprav včetně mezinárodních.

Další články k tématům - BI - EMCS - ERP - EU - platforma - Tomáš Vinš

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne pátek 24. února 2012

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009