logo

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft představuje pozitiva zavedení ePreskripce v ČR. Cílem elektronizace zdravotnictví je zefektivnit poskytování zdravotních služeb v ČR i EU, a tak přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů.

Přínosy zavedení ePreskripce v ČR Aquasoft prezentoval v rámci semináře s názvem "Úspešné zavedenie ePreskripcie ako jednej zo štartovacích priorít stratégie eHealth", který proběhl v druhé polovině září v Bratislavě. Semináře se účastnila řada odborníků, kteří diskutovali o výhodách i problémech, souvisejících s eHealth v celoevropském kontextu.

Centrální úložiště receptů, pro něž Aquasoft dodával aplikační software, je prvním z řady plánovaných projektů v rámci národní koncepce eHealth. Projekt byl úspěšně zrealizován pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), v současnosti je k němu připojena cca polovina lékáren. MUDr. Zdeněk Hřib, Senior Business Consultant společnosti Aquasoft a zároveň jeden z předních odborníků na bezpečnost pacientů v ČR, k tomu doplňuje : "eHealth je souhrnný název pro řadu nástrojů, založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu." Elektronické zdravotnictví dále zahrnuje například komunikaci a předávání zdravotnické dokumentace mezi pacienty, poskytovateli a plátci zdravotní péče, a související nástroje k jednoznačné identifikaci komunikujících účastníků a zajištění důvěrnosti komunikace.

Cílem národního projektu eHealth je přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotních služeb občanům ČR i EU a tím v konečném důsledku zvyšovat kvalitu této péče a bezpečí pacientů. Jak uvádí MUDr. Zdeněk Hřib, "ePreskripce významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti, informovanosti a komfortu pacientů a současně nabízí potenciál značných úspor v oblasti úhrad léků ze zdravotního pojištění." Další výhodou oproti stávajícímu, tedy neelektronizovanému systému, je omezení chybovosti a zneužívání léčiv.

Díky elektronické preskripci bude mít lékař a lékárník se souhlasem pacienta k dispozici správné informace o lécích, které pacient užívá, a tedy možnost mnohem lépe zhodnotit případná rizika jím navrhované léčby. "Data z centrálního úložiště budou cenným aktivem pro sledování rizik nadužívání léčivých přípravků, ale i zdrojem dat v prevenci a kontrole vzniku antibiotické rezistence", říká MUDr. Zdeněk Hřib.

Další články k tématům - Aquasoft - eHealth - ePreskripce - pacientů - zdravotnictví - Zdeněk Hřib

Článek ze dne 7. října 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009