logo

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Začátkem srpna 2011 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zprovoznil nový informační systém ZEUS od společnosti Aquasoft, který administrativně podporuje dva vzdělávací projekty ve zdravotnictví - oba jsou spolufinancovány z fondů EU.

Poprvé má Česká republika možnost čerpat finance z EU do vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (LLZ).

V rámci Operačního programu LZZ vznikly 2 projekty:

Průběh projektu a finanční čerpání je striktně řízeno pravidly Operačního programu LZZ, proto musel být vyvinut specifický informační systém, který byl pojmenován ZEUS. ZEUS zajišťuje kompletní evidenční a administrativní podporu obou vzdělávacích projektů. Součástí systému je i funkcionalita e-learningu, která umožňuje realizovat elektronická školení, včetně případných závěrečných testů. Pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), hlavního organizátora obou projektů, systém na míru vyvinula společnost Aquasoft.

Vendula Pírková, ředitelka, IPVZ, o systému říká: "Přestože je informační systém ZEUS od Aquasoftu pro zdravotnickou veřejnost k dispozici teprve pár dní, své přínosy a užitek dokazuje již nyní. Systém zjednodušil a zpřehlednil přístup pro lékařské i nelékařské pracovníky k jednotlivým školením výše uvedených vzdělávacích projektů. Spolupráce s Aquasoft týmem fungovala velmi dobře, projekt jsme tak mohli přebrat v dohodnutém termínu, kvalitě a plnémrozsahu."

ZEUS pro IPVZ poskytuje kompletní servis v oblasti evidence jednotlivých vzdělávacích akcí, jednotlivých realizátorů akcí, smluvních vztahů apod. Výstupy ve formě statistik a reportů dávají IPVZ kompletní, aktuální přehled o průběhu vzdělávacích projektů včetně čerpání financí. Jednotlivým realizátorům vzdělávacích akcí umožňuje ZEUS evidovat termíny konání akcí, potvrzovat přihlášky jednotlivých účastníků, zaznamenávat výsledky školení apod.

Pro vlastní lékaře a další zdravotnické pracovníky nabízí systém kompletní přehled otevřených akcí se specifikací nutných kvalifikačních předpokladů a pokynů pro školení. Pracovníci se mohou hlásit na jednotlivé termíny akcí, sledovat stav zpracování přihlášky a mají zde i osobní přehled získaných absolventských certifikátů z navštívených školení.

Michal Opat, vedoucí projektu, Aquasoft, projekt komentuje následovně:"Pravidla Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na evidenci projektů jsou velmi přísná a jasně daná. Díky těmto pravidlům byly požadavky na systém ZEUS natolik specifické, že nebylo možné jednoduše využít ERP nebo jiné obecné řešení a bylo nutno vyvinout pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví systém přímo na míru."

Očekává se, že prostřednictvím těchto vzdělávacích projektů bude do roku 2013 proškoleno přibližně 38000 lékařů a nelékařských zdravotních pracovníků s více než 100000 absolventských účastí.

Do budoucna se ZEUS může stát základem Centrálního registru zdravotnických pracovníků obsahujícího garantované údaje o vzdělání a kvalifikaci.

Další články k tématům - e-learning - ERP - EU - IPVZ - IS - LZZ - vzdělávání - zdravotnictví - ZEUS - Vendula Pírková - Michal Opat

Článek ze dne 31. srpna 2011 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.