logo

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Státní rostlinolékařská správa se rozhodla revitalizovat a zmodernizovat svůj datový sklad. Nově vzniklé reporty mohou pomoci například při analýze rizikovosti a při analýze prováděných kontrol v oblasti šíření rostlinných nákaz a škodlivých organismů.

Státní rostlinolékařská správa sleduje a vyhodnocuje míru rizika šíření škodlivých organismů a jejich případného zavlékání v souvislosti s dovozem a vývozem rostlin a následně přijímá opatření s cílem ochrany zdraví občanů. Zrovna tak sleduje prostředky na ochranu rostlin, uděluje oprávnění k jejich použití a hodnotí jejich spotřebu.

Reporty jsou vytvářeny na základě aktuálních údajů z primárních systémů (Informačního systému pro monitoring škodlivých organismů, Systému vnější karanténa, Registru přípravků na ochranu rostlin, Ekonomického systému, Personálního informačního systému). Dodavatelská firma Aquasoft provedla implementaci manažerského informačního systému s využitím produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Editition 11g. Subdodavatelem Aquasoftu byla společnost Oracle.

Ivan Sokolov, vedoucí oddělení informatiky Státní rostlinolékařské správy k projektu říká: "Cílem projektu bylo revitalizovat současný datový sklad a přiblížit ho více našim uživatelům, abychom našim vedoucím pracovníkům dali k dispozici zcela aktuální a komplexní informace pro kvalifikovaná rozhodování a lepší přehled o naší činnosti včetně historických údajů. S firmou Aquasoft spolupracujeme dlouhodobě a s její prací jsme byli vždy spokojeni."

Výsledky reportů jsou využívány v rámci sledování kontrol dovozu a vývozu rostlinných produktů, efektivity regionálního monitoringu škodlivých organismů, využití monitorovacích zařízení či vytížení kapacit pracovníků, kteří se kontrolních procesů účastní.

Ivo Zelenka, vedoucí projektu, Aquasoft, k projektu doplňuje: "Spolu s modernizací datového skladu dostali uživatelé do rukou špičkový, flexibilní a uživatelsky přívětivý nástroj, který umožňuje rychlý, přehledný a operativní přístup k informacím nezbytným pro kvalifikované rozhodování v oblasti ochrany rostlin. Jsme hrdi na to, že můžeme svojí prací přispět k naplnění kompetencí úřadu a svým způsobem i k ochraně zdraví občanů této země."

Aquasoft je dlouholetým obchodním partnerem Státní rostlinolékařské správy. V minulosti již vyvinul na zakázku Informační systém pro monitoring škodlivých organismů a Systém vnější karanténa, které stále podle požadavků zákazníka rozvíjí. Rovněž se více než 10 let podílí na správě ICT. Oracle pro Státní rostlinolékařskou správu vybudoval komplexní datový sklad shromažďující data ze všech důležitých primárních systémů. Na tento datový sklad projekt modernizace navazoval.

V současnosti Aquasoft zabezpečuje podporu, údržbu a další rozvoj datového skladu a jeho manažerské nadstavby v oblasti statistiky používání prostředků pro ochranu rostlin.

Další články k tématům - BI - ICT - IS - monitoring - Oracle - Ivan Sokolov - Ivo Zelenka

Článek ze dne 28. července 2011 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.