logo

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Státní rostlinolékařská správa se rozhodla revitalizovat a zmodernizovat svůj datový sklad. Nově vzniklé reporty mohou pomoci například při analýze rizikovosti a při analýze prováděných kontrol v oblasti šíření rostlinných nákaz a škodlivých organismů.

Státní rostlinolékařská správa sleduje a vyhodnocuje míru rizika šíření škodlivých organismů a jejich případného zavlékání v souvislosti s dovozem a vývozem rostlin a následně přijímá opatření s cílem ochrany zdraví občanů. Zrovna tak sleduje prostředky na ochranu rostlin, uděluje oprávnění k jejich použití a hodnotí jejich spotřebu.

Reporty jsou vytvářeny na základě aktuálních údajů z primárních systémů (Informačního systému pro monitoring škodlivých organismů, Systému vnější karanténa, Registru přípravků na ochranu rostlin, Ekonomického systému, Personálního informačního systému). Dodavatelská firma Aquasoft provedla implementaci manažerského informačního systému s využitím produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Editition 11g. Subdodavatelem Aquasoftu byla společnost Oracle.

Ivan Sokolov, vedoucí oddělení informatiky Státní rostlinolékařské správy k projektu říká: "Cílem projektu bylo revitalizovat současný datový sklad a přiblížit ho více našim uživatelům, abychom našim vedoucím pracovníkům dali k dispozici zcela aktuální a komplexní informace pro kvalifikovaná rozhodování a lepší přehled o naší činnosti včetně historických údajů. S firmou Aquasoft spolupracujeme dlouhodobě a s její prací jsme byli vždy spokojeni."

Výsledky reportů jsou využívány v rámci sledování kontrol dovozu a vývozu rostlinných produktů, efektivity regionálního monitoringu škodlivých organismů, využití monitorovacích zařízení či vytížení kapacit pracovníků, kteří se kontrolních procesů účastní.

Ivo Zelenka, vedoucí projektu, Aquasoft, k projektu doplňuje: "Spolu s modernizací datového skladu dostali uživatelé do rukou špičkový, flexibilní a uživatelsky přívětivý nástroj, který umožňuje rychlý, přehledný a operativní přístup k informacím nezbytným pro kvalifikované rozhodování v oblasti ochrany rostlin. Jsme hrdi na to, že můžeme svojí prací přispět k naplnění kompetencí úřadu a svým způsobem i k ochraně zdraví občanů této země."

Aquasoft je dlouholetým obchodním partnerem Státní rostlinolékařské správy. V minulosti již vyvinul na zakázku Informační systém pro monitoring škodlivých organismů a Systém vnější karanténa, které stále podle požadavků zákazníka rozvíjí. Rovněž se více než 10 let podílí na správě ICT. Oracle pro Státní rostlinolékařskou správu vybudoval komplexní datový sklad shromažďující data ze všech důležitých primárních systémů. Na tento datový sklad projekt modernizace navazoval.

V současnosti Aquasoft zabezpečuje podporu, údržbu a další rozvoj datového skladu a jeho manažerské nadstavby v oblasti statistiky používání prostředků pro ochranu rostlin.

Další články k tématům - BI - ICT - IS - monitoring - Oracle - Ivan Sokolov - Ivo Zelenka

Článek ze dne 28. července 2011 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009