logo

Axinella: nemocniční žádankový systém

Aquasoft uvádí na trh systém Axinella - nástroj pro kompletní řízení procesů nemocničních elektronických žádanek. Systém lze flexibilně používat pro různorodé druhy žádanek – od žádanek na služby, přes lékárenské a cytostatické až po laboratorní žádanky.

Tlak na úspory při požadavku na zachování stávající kvality a bezpečnosti poskytované péče je dnes ve zdravotnictví v pravdě všudypřítomný. Úspory, které by ohrozily úroveň péče, se ale nemusí nemocnici vyplatit, protože náklady na soudní či mimosoudní řešení nastalých pochybení mohou být v konečném důsledku mnohonásobně vyšší.

Jednou z oblastí, kde lze vytvořit velké úspory prostou vyšší mírou kontroly jsou žádanky používané v rámci nemocnic. Náklady na realizaci touto cestou vyžádaných služeb tvoří významnou složku rozpočtů jednotlivých oddělení v rámci každé nemocnice. Použití papírových žádanek navíc představuje úzké místo, ve kterém dochází nejen ke zpomalení jejich zpracování, ale je zde i vysoké riziko lidské chyby, která může mít u klinických agend až fatální dopady.

Aquasoft proto nemocnicím nabízí systém elektronických žádanek.

Axinella obsahuje tři moduly elektronických žádanek:

Systém je dodáván jako celek nebo jednotlivé moduly samostatně. Řešení umožňuje nemocnicím kontrolovat odpovídající limity již v okamžiku vytváření žádanky a zároveň řešení zajistí striktní dodržení postupů pro jejich vystavení, schvalování a realizaci, což je klíčové při realizaci žádanek. Vynucením formalizovaných postupů, včetně zohlednění výjimek pro urgentní nebo podlimitní případy, řešení přispívá ke koordinaci a zvýšení efektivity poskytovaných interní služeb. V opačném případě dochází k různým nestandardním postupům na jednotlivých odděleních a obcházení věcných garantů.

Součástí řešení je katalog léčiv podporující pozitivní listy, Axinella pak směruje nabídku na nejlevnější generikum od konkrétního výrobce již v okamžiku vystavení žádanky a případné výjimky podléhají jednoznačně definovanému schvalovacímu procesu.

Díky využití čárových kódů řešení zabraňuje záměně pacienta při podávání vysoce toxických cytostatických léčiv nebo naopak při laboratorních odběrech, jejichž výsledky ovlivňují každodenní klinická rozhodnutí. Identifikace laboratorních vzorků, pacientů a pracovníků pomocí čárových kódů navíc výrazně zrychluje zpracování v laboratoři, snižuje personální náklady a umožňuje bezproblémové splnění akreditačních požadavků na evidenci času odběru.

"Využití čárových kódů a elektronických žádanek by mělo být zcela běžnou součástí klinických i neklinických procesů každé nemocnice. Potenciál přímých i nepřímých úspor je zde obrovský a kvalita a bezpečnost péče je nejen zachována, ale i posunuta na vyšší úroveň,", dodává MUDr. Zdeněk Hřib, Senior business consultant ve společnosti Aquasoft.

Řešení je pojmenované Axinella podle druhu mořské houby mající příznivé léčivé účinky, jež znali již Římané, kteří si houbu dávali pod brnění ve snaze zabránit poranění a případně urychlit jeho hojení.

Další články k tématům - bezpečnost - nemocnice - RFID - úspory - zdravotnictví - Zdeněk Hřib

Článek ze dne 17. dubna 2012 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.