logo Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Aquasoft poskytuje organizacím ve zdravotnictví inovativní nástroje pro sdílení klinických i administrativních dat, řešení klíčových procesů a podporu řízení po ekonomické i odborné stránce.

Řada nemocnic si uvědomuje, že jejich klinický informační systém je nedostačující. Stává se překážkou zvyšování kvality péče, neposkytuje služby, které nemocnice nezbytně potřebuje. Výměna informačního systému je však nákladnou a organizačně velmi složitou záležitostí. V neposlední řadě je ztížena i faktem, že na trhu neexistuje žádné řešení, které by vyhovovalo všem. Je proto nutné nejen pečlivě vybírat, ale i volit mezi přístupem koupit a přizpůsobit a vytvořit na míru.

"Naše řešení ve zdravotnických zařízeních zvyšují efektivitu procesů, kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. Propojováním jednotlivých informačních systémů ve zdravotnických zařízeních zároveň snižujeme objem manuálních administrativních činností, a uvolňujeme tak ruce zdravotnickým pracovníkům pro péči o pacienta," říká Zdeněk Hřib, Senior business consultant společnosti Aquasoft.

Nabízíme skutečné a efektivní řešení aktuálních informačních potřeb, včetně zohlednění aspektů z oblasti zdravotnické legislativy či akceptování systému koncovými uživateli, které bývá klíčové pro úspěch projektů elektronizace ve zdravotnictví. Dokážeme podpořit poskytované zdravotní služby těmi nejvhodnějšími informačními technologiemi a díky tomu umožňujeme našim zákazníkům poskytovat zdravotní péči co nejefektivněji.

Aquasoft disponuje nejen silným týmem profesionálů z oblasti informačních technologií, ale i zkušenými odborníky na věcnou problematiku zdravotnictví. Naše řešení tak poskytují klientům vysokou přidanou hodnotu zejména v oblasti výsledné efektivity poskytovaných služeb bez ohrožení jejich kvality či ochrany osobních údajů.

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti informačních systémů, od analýzy a přizpůsobení našich produktů pro konkrétní organizaci až po doplnění specifických funkcí a provoz výsledného řešení. Jsme si vědomi potřeby citlivého přístupu při implementaci informačních systémů ve zdravotnictví a podřizujeme mu všechny naše aktivity od návrhu systému, přes školení uživatelů až po zajištění hladkého přechodu na nový systém.

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 17. prosince 2014

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009