logo Aquasoft s.r.o.

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

Začátkem roku 2012 byl v Turecku do provozu uveden Centrální registr zvířat. Jeho spuštěním Turecko plní důležité požadavky kladené EU pro obchodování se zvířaty a potravinami z těchto zvířat z pohledu bezpečnosti potravin.

Hlavním přínosem systému je, že umí v případě objevení se nákazy identifikovat zvířata, která s nakaženým zvířetem přišla do styku. Díky tomu je možné zabránit včas dalšímu šíření nákazy a vzniku epidemie. Systém pro Turecké ministerstvo zemědělství vyvinula společnost Aquasoft, dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru.

Centrální registr zvířat funguje jako informační systém pro evidenci hospodářských zvířat, umožňuje detailně sledovat každé chovné zvíře od narození až po zařazení do potravinového řetězce. Systém plně podporuje evidenci ovcí a koz, které představují největší skupinu hospodářsky chovaných zvířat v Turecku.

Podle legislativy EU musí být všechna hospodářsky chovaná zvířata centrálně evidována. Turecké ministerstvo zemědělství požadovalo dodat informační systém, který bude podle pravidel EU a zároveň bude respektovat národní specifika turecké legislativy. Systém vyvinula společnost Aquasoft v rámci projektu spolufinancovaného EU.

Implementace trvala 18 měsíců. Podobný systém, který je EU považován jako jeden z nejkvalitnějších svého druhu, Aquasoft implementoval v roce 2009 pro Ministerstvo zemědělství ČR. Do Turecka firma dodala již jeden systém, v roce 2010 Integrovaný tarifní systém pro Tureckou celní správu.

Centrální registr zvířat je vedle vlastní evidenční části doplněn také o ucelenou manažerskou nadstavbu tvořenou širokou škálou reportů a geografickým rozhraním pro prezentaci souhrnných informací přímo na mapách Turecka. Získané informace je možné využít i jako podklady pro vyhodnocování žádostí o dotace v oblasti zemědělství.

Nasazení systému je časově synchronizováno s vlastní úvodní inventarizací zvířat, všechny ovce a kozy jsou fyzicky zkontrolovány veterinárním pracovníkem, vakcinovány, označeny známkou a elektronicky evidovány do systému. Dále pak mohou chovatelé prostřednictvím systému komunikovat s veterinárními pracovníky elektronickou cestou bez nutnosti osobní návštěvy.

Registr v tento okamžik eviduje více než 2900000 hospodářství s chovem 27000000 ovcí a 3000000 koz. Ročně v něm 5000 uživatelů z Tureckého ministerstva zemědělství zaznamená 18000000 přesunů (prodej zvířete, narození, porážka). Specifickým obdobím využívání systému je muslimský svátek Sacrifice fest, kdy bude v systému zaevidováno během pár pracovních dní kolem 2000000 porážek zvířat.

Kromě evidence hospodářství a zvířat systém dále disponuje funkcionalitou pro objednávání nových ušních známek a jejich duplikátů, výpočtem rizikové analýzy kontrol označování zvířat inspektory i evidencí vlastních výsledků těchto kontrol.

"V rámci vlastní realizace projektu bylo nutné skloubit několik různých faktorů. Projekt byl spolufinancován EU, proto bylo nutné dodržet řadu formálních postupů. Současně pro hladký průběh projektu bylo nutné pochopit a ztotožnit se s rozdílnými pracovními návyky zahraničního zákazníka a překonat oboustrannou jazykovou bariéru. Vše se nám podařilo skloubit a řešení jsme dle stanoveného harmonogramu nasadili do produkčního prostředí", popisuje projekt Michal Opat, manažer divize ve společnosti Aquasoft.

Před vlastním spuštěním byl systém úspěšně prověřen nezávislou třetí stranou společností BGA Bilgi Güvenliği Akademisi jak z pohledu bezpečnosti, tak výkonnosti. V průběhu projektu se konzultanti Aquasoftu účastnili přímo v pozici zástupce zákazníka oficiálních auditů EU v oblasti identifikace a evidence zvířat v rámci přípravných prací Turecka pro vstup do EU.

Další články k tématům - ERP - BI - IS - registr - zemědělství - Michal Opat

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne úterý 10. ledna 2012

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009