logo

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

Začátkem roku 2012 byl v Turecku do provozu uveden Centrální registr zvířat. Jeho spuštěním Turecko plní důležité požadavky kladené EU pro obchodování se zvířaty a potravinami z těchto zvířat z pohledu bezpečnosti potravin.

Hlavním přínosem systému je, že umí v případě objevení se nákazy identifikovat zvířata, která s nakaženým zvířetem přišla do styku. Díky tomu je možné zabránit včas dalšímu šíření nákazy a vzniku epidemie. Systém pro Turecké ministerstvo zemědělství vyvinula společnost Aquasoft, dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru.

Centrální registr zvířat funguje jako informační systém pro evidenci hospodářských zvířat, umožňuje detailně sledovat každé chovné zvíře od narození až po zařazení do potravinového řetězce. Systém plně podporuje evidenci ovcí a koz, které představují největší skupinu hospodářsky chovaných zvířat v Turecku.

Podle legislativy EU musí být všechna hospodářsky chovaná zvířata centrálně evidována. Turecké ministerstvo zemědělství požadovalo dodat informační systém, který bude podle pravidel EU a zároveň bude respektovat národní specifika turecké legislativy. Systém vyvinula společnost Aquasoft v rámci projektu spolufinancovaného EU.

Implementace trvala 18 měsíců. Podobný systém, který je EU považován jako jeden z nejkvalitnějších svého druhu, Aquasoft implementoval v roce 2009 pro Ministerstvo zemědělství ČR. Do Turecka firma dodala již jeden systém, v roce 2010 Integrovaný tarifní systém pro Tureckou celní správu.

Centrální registr zvířat je vedle vlastní evidenční části doplněn také o ucelenou manažerskou nadstavbu tvořenou širokou škálou reportů a geografickým rozhraním pro prezentaci souhrnných informací přímo na mapách Turecka. Získané informace je možné využít i jako podklady pro vyhodnocování žádostí o dotace v oblasti zemědělství.

Nasazení systému je časově synchronizováno s vlastní úvodní inventarizací zvířat, všechny ovce a kozy jsou fyzicky zkontrolovány veterinárním pracovníkem, vakcinovány, označeny známkou a elektronicky evidovány do systému. Dále pak mohou chovatelé prostřednictvím systému komunikovat s veterinárními pracovníky elektronickou cestou bez nutnosti osobní návštěvy.

Registr v tento okamžik eviduje více než 2900000 hospodářství s chovem 27000000 ovcí a 3000000 koz. Ročně v něm 5000 uživatelů z Tureckého ministerstva zemědělství zaznamená 18000000 přesunů (prodej zvířete, narození, porážka). Specifickým obdobím využívání systému je muslimský svátek Sacrifice fest, kdy bude v systému zaevidováno během pár pracovních dní kolem 2000000 porážek zvířat.

Kromě evidence hospodářství a zvířat systém dále disponuje funkcionalitou pro objednávání nových ušních známek a jejich duplikátů, výpočtem rizikové analýzy kontrol označování zvířat inspektory i evidencí vlastních výsledků těchto kontrol.

"V rámci vlastní realizace projektu bylo nutné skloubit několik různých faktorů. Projekt byl spolufinancován EU, proto bylo nutné dodržet řadu formálních postupů. Současně pro hladký průběh projektu bylo nutné pochopit a ztotožnit se s rozdílnými pracovními návyky zahraničního zákazníka a překonat oboustrannou jazykovou bariéru. Vše se nám podařilo skloubit a řešení jsme dle stanoveného harmonogramu nasadili do produkčního prostředí", popisuje projekt Michal Opat, manažer divize ve společnosti Aquasoft.

Před vlastním spuštěním byl systém úspěšně prověřen nezávislou třetí stranou společností BGA Bilgi Güvenliği Akademisi jak z pohledu bezpečnosti, tak výkonnosti. V průběhu projektu se konzultanti Aquasoftu účastnili přímo v pozici zástupce zákazníka oficiálních auditů EU v oblasti identifikace a evidence zvířat v rámci přípravných prací Turecka pro vstup do EU.

Další články k tématům - ERP - BI - IS - registr - zemědělství - Michal Opat

Článek ze dne 10. ledna 2012 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.