logo

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Aquasoft pomáhá vývojářům s napojením agendových informačních systémů na IS základních registrů (ISZR) zveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů.

Od 1.7. 2012 mají instituce povinnost využívat pro získání referenčních údajů obyvatel a osob ISZR, který Aquasoft velmi dobře zná. Do podzimu 2011 firma působila jako architekt ISZR a v současné době pracuje na řadě projektů implementace komunikace konkrétního agendového informačního systému s ISZR.

Vzhledem k velikosti a komplexnosti rozhraní ISZR, které dnes obsahuje více jak 170 služeb, firma očekávala, že bude zveřejněna oficiální knihovna podporující komunikaci jednotlivých informačních systémů s ISZR. Bohužel se tak nestalo.

Aquasoft se proto rozhodl, že využije svých dlouhodobých znalostí a zkušeností s vývojem integračních informačních systémů a pomůže ostatním vývojářům vytvořením knihovny, kterou poskytne k dalšímu využití pod licencí GNU Lesser General Public License (LGPL).

"Hlavním cílem projektu bylo vytvořit knihovnu umožňující typové volání všech služeb rozhraní ISZR, jednoduše pochopitelné pro každého vývojáře, který kdy v MS Visual Studiu přidal referenci na jakoukoli webovou službu. Knihovna umožňuje volat kteroukoli z více než 170 stávajících služeb rozhraní ISZR, pracovat s rozhraním ISZR na obecné úrovni, například využít sdílení datových typů mezi službami, dále pak jednotný způsob volání všech služeb, sjednocení různých tříd se stejným významem pomocí rozhraní (interfaces), typovou práci s XsdChoices a další. To jsou hlavní přidané hodnoty této knihovny", doplňuje Milan Kolář, vývojář knihovny, Aquasoft.

Další články k tématům - GNU - IS - ISZR - zdarma - Milan Kolář

Článek ze dne 24. července 2012 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.