logo Aquasoft s.r.o.

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Aquasoft získal v soutěži o nejlepší případovou studii roku 2010 dvě ocenění. Cílem soutěže redakce CIO Business World je poukázat na zajímavé ICT projekty, které byly úspěšně realizovány v různých odvětvích komerční sféry i státní správě a samosprávě na domácí půdě i v zahraničí.

Přihlášené případové studie hodnotila odborná komise složená ze zástupců akademické obce (VŠE, ČAV, ČVUT), CIO (CACIO), odborníků na ICT ve státní správě (SPIS) a jeden hlas měla také redakce CIO Business World. Kritérii, podle kterých jsou případové studie hodnoceny, jsou - technologický přínos, finanční přínos, inovativnost, business přínos a uživatelský přínos.

Cenu za nejlepší případovou studii roku 2010 v oboru státní správa a veřejný sektor získala případová studie Aquasoftu "Integrovaný tarifní systém". Tento náročný projekt byl realizován pro tureckou Celní správu. Úkolem tarifního systému je ochrana hospodářského prostoru země prostřednictvím kategorizace zboží a tarifních opatření. Projekt musel splnit jednak požadavky dané EU, co nejvíce odpovídat specifickým potřebám turecké Celní správy a také být schopen samostatného provozu i v období před vstupem Turecka do EU.

O druhé ceně pro Aquasoft rozhodli čtenáři časopisu CIO Business World a účastníci konference ISSS 2010. Nejvíce hlasů v soutěži o nejlepší případovou studii pro státní správu získala případová studie Aquasoftu "Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy". Tento systém propojil všechny zdravotní ústavy (ZÚ) v ČR, a to jak na úrovni restrukturalizace řízení, správy a provozu, tak i integrací informačních systémů. Cílem centralizace je zefektivnění činnosti zdravotních ústavů a koncentrace odborných, technických i personálních zdrojů, což povede k významným úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti ZÚ vůči komerčním laboratořím.

Další články k tématům - business - CIO - ČAV - ČVUT - ICT - IS - ISSS - ocenění - soutěž - SPIS - studie - VŠE

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne pondělí 6. prosince 2010

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009