logo

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Aquasoft získal v soutěži o nejlepší případovou studii roku 2010 dvě ocenění. Cílem soutěže redakce CIO Business World je poukázat na zajímavé ICT projekty, které byly úspěšně realizovány v různých odvětvích komerční sféry i státní správě a samosprávě na domácí půdě i v zahraničí.

Přihlášené případové studie hodnotila odborná komise složená ze zástupců akademické obce (VŠE, ČAV, ČVUT), CIO (CACIO), odborníků na ICT ve státní správě (SPIS) a jeden hlas měla také redakce CIO Business World. Kritérii, podle kterých jsou případové studie hodnoceny, jsou - technologický přínos, finanční přínos, inovativnost, business přínos a uživatelský přínos.

Cenu za nejlepší případovou studii roku 2010 v oboru státní správa a veřejný sektor získala případová studie Aquasoftu "Integrovaný tarifní systém". Tento náročný projekt byl realizován pro tureckou Celní správu. Úkolem tarifního systému je ochrana hospodářského prostoru země prostřednictvím kategorizace zboží a tarifních opatření. Projekt musel splnit jednak požadavky dané EU, co nejvíce odpovídat specifickým potřebám turecké Celní správy a také být schopen samostatného provozu i v období před vstupem Turecka do EU.

O druhé ceně pro Aquasoft rozhodli čtenáři časopisu CIO Business World a účastníci konference ISSS 2010. Nejvíce hlasů v soutěži o nejlepší případovou studii pro státní správu získala případová studie Aquasoftu "Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy". Tento systém propojil všechny zdravotní ústavy (ZÚ) v ČR, a to jak na úrovni restrukturalizace řízení, správy a provozu, tak i integrací informačních systémů. Cílem centralizace je zefektivnění činnosti zdravotních ústavů a koncentrace odborných, technických i personálních zdrojů, což povede k významným úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti ZÚ vůči komerčním laboratořím.

Další články k tématům - business - CIO - ČAV - ČVUT - ICT - IS - ISSS - ocenění - soutěž - SPIS - studie - VŠE

Článek ze dne 6. prosince 2010 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.