logo

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft hlásí za loňský rok pozitivní výsledky. Již výstupy za první pololetí 2009 naznačovaly, že navzdory krizi, ekonomické ukazatele firmy porostou. Aquasoftu se podařilo vytyčený plán nejen splnit, ale i překonat.

Společnost podle neauditovaných výsledků hospodařila se ziskem 14,3 miliónů korun a meziročně ho tak navýšila o 30 %. Výnosy se zvýšily o 23 % na celkových 254,6 milionů. I proto mohla být zaměstnancům meziročně navýšena průměrná mzda o 11 % a například jen na ročních bonusech vyplaceno více než 10 miliónů korun. "Jedině vysoce motivovaný tým je zárukou rozvoje společnosti," říká Petr Franc, generální ředitel společnosti.

Aquasoft klade velký důraz na zaměstnaneckou politiku a pravidelně se umisťuje na předních příčkách v žebříčku o Nejlepšího zaměstnavatele České republiky. V roce 2009 v Aquasoftu pracovalo průměrně 112 zaměstnanců, což ve srovnání s rokem 2008 představuje nárůst o 5,6 %. Produktivita práce, klíčový ukazatel výkonnosti firmy, také vzrostl, a to o 12 %.

"Loňský rok jsme zažili nejvýnosnější období v historii naší společnosti," komentuje situaci Marek Kavan, finanční ředitel Aquasoftu. "Výsledky jsou o to zajímavější, že k více než 20 % meziročnímu nárůstu výnosů došlo již třetím rokem po sobě a to i v době ekonomických turbulencí," dodává.

Aquasoft je na trhu letos již patnáctým rokem a svou stabilní pozici si udržuje profesionálními službami a osobním přístupem ke každému zákazníkovi. "Neustále se ptáme sami sebe, co můžeme dělat lépe než ostatní. Motivuje nás vysoká kvalita služeb ve všem, s čím u nás naši klienti přichází do kontaktu, a garantujeme jim vysoký standard poskytovaných služeb." říká Petr Franc.

Cílem pro letošní rok je, vedle udržení pozic u všech současných klíčových zákazníků, další posilování postavení v segmentech, na které se Aquasoft dlouhodobě zaměřuje. Firma tak bude zejména usilovat o nové významné projekty spojené s informatickou podporou procesů ve státní správě. Prioritní oblastí nadále zůstává i elektronizace zdravotnictví, ve které má Aquasoft ambici patřit mezi absolutní domácí špičku. Firma letos představí zcela nový systém pro společnosti zaměřené na poskytování služeb formou projektů. Vedle domácího trhu bude pozornost věnována také příležitostem v zahraničí, zejména v Balkánských zemích. "Aquasoft je ve výtečné kondici a má všechny předpoklady k tomu, aby i letošní rok skončil podobně úspěšně jako ty předešlé." uzavírá Petr Franc.

Další články k tématům - Aquasoft - služeb - trhu - výsledky - Petr Franc - Marek Kavan

Článek ze dne 19. března 2010 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009