logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Během 15 let se z firmy, která začínala s několika málo zaměstnanci, stal významný dodavatel rozsáhlých aplikací pro státní instituce a velké podniky. Aquasoft zrealizoval projekty pro desítky zákazníků v celkové hodnotě za více než 1,5 miliardy Kč.

15 let po zápisu do obchodního rejstříku, tj. 26.1. 2011, oslavil Aquasoft společně se svými zaměstnanci výročí svého založení. Na vzpomínkové oslavě nechyběl ani narozeninový dort, ani přípitek sektem.

Řešení se svou komplikovaností řadí mezi nejsložitější ve státní správě v ČR. Věcné oblasti, ve kterých je Aquasoft špičkou na trhu, jsou cla, daně, správní řízení a bezpečnost potravin. Vedle těchto oblastí se poslední tři roky Aquasoft soustředí i na oblast elektronizace zdravotnictví. Mezi nejvýznamnější zákazníky Aquasoftu patří Generální ředitelství cel, Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa a Český telekomunikační úřad. Aquasoft používá nejmodernější technologie, je Gold partnerem společností Oracle a Microsoft a způsoby řízení procesů a interní metodika jsou ověřeny certifikační autoritou.

V roce 2010 přesáhl obrat firmy 250 miliónů Kč. Dynamický nárůst vykazuje většina klíčových ekonomických ukazatelů, např. výnosy průměrně meziročně rostou o 21 %. Základem úspěchu je podle Petra France, generálního ředitele Aquasoftu, individuální přístup ke každému zákazníkovi. "Nejde nám o jednorázové zakázky. Naším cílem je dobře zákazníka a jeho potřeby poznat, a vytvořit mu řešení přesně na míru. Naše klienty nebereme pouze jako anonymní zákazníky, ale budujeme s nimi vztahy založené na důvěře." Spokojenost a loajalita zákazníků je vyjádřena tím, že přes 60 % zákazníků spolupracuje s Aquasoftem více než 10 let a 80 % zákazníků více než 5 let. Aquasoft získává i odborná ocenění, kterých za 15 let bylo více než dvě desítky.

"I když máme radost z našich výsledků, na prvním místě jsou u nás vždy lidé, jejich motivace, potřeby i možnost maximálního využití jejich potenciálu," říká Petr Franc. Dobré mezilidské vztahy, vzájemný respekt, jistota, že se na své kolegy i vedení lze spolehnout, otevřená komunikace a přístup k informacím, to jsou atributy firemní kultury Aquasoftu. O tom svědčí i umístění ve studii Best Employers mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR třikrát po sobě. Aquasoft si je vědom toho, že za svoje úspěchy vděčí zaměstnacům, zákazníkům a obchodním partnerům. Jim patří velké poděkování za dosavadní spolupráci a přání zachování přízně do budoucna.

Další články k tématům - Microsoft - Oracle - zdravotnictví - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne čtvrtek 10. února 2011

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009