logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009

Společnost Aquasoft se letos už potřetí stala partnerem 17. ročníku mezinárodní konference Systémová integrace.

Konference, která proběhla začátkem června, patří k nejvýznamnějším odborným informatickým akcím v České republice. Letošní ročník se zaměřil na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice. Hospodářská krize přinesla řadu nových problémů a otázek nejen například v oblastech státních a podnikových financí, zaměstnanosti či světových trhů, ale i v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v organizacích.

Krize vyvolala řadu naléhavých otázek, jako například : "Máme ořezat IT náklady na minimum, nebo naopak je nyní ten správný čas na zavádění nových byznys modelů s podporou IT ? Které IT služby přinesou našemu podniku největší efekty v krátkodobém horizontu ? Nepřinesly by České republice vyšší efekty investice do nových IT služeb než prostředky věnované na šrotovné ?"

Aquasoft jako partner konference navázal na předchozí dva ročníky prezentací ukázkové implementace e-Governmentu na mezinárodní úrovni. V sekci "Dynamické změny v ekonomice a IT" vystoupil Petr Hrůša s příspěvkem o zkušenostech, způsobech využívání a přínosech zaručeného elektronického podpisu, a to jak v elektronickém celním řízení v ČR, tak v mezinárodní komunikaci mezi zeměmi EU.

Jedním z předpokladů automatizace postupů a elektronizace dokumentů v podmínkách ČR je záruka vysoké bezpečnosti a důvěryhodnosti vyměňovaných a uchovávaných dokumentů. Využití zaručeného elektronického podpisu podle něj přineslo řadu nesporných efektů, jako například zjednodušení a zrychlení celních procedur směrem k podnikatelské veřejnosti. Naopak ale mezinárodní uznávání kvalifikovaných certifikátů vydaných v členských zemích EU v praxi naráží na problémy, i když ležící spíše mimo oblast ICT.

Partnerství konference se i letos osvědčilo a vedení společnosti s ním počítá také pro příští rok. "Účast na této významné akci nám umožňuje srovnat náš přístup k tvorbě a dodávkám IS se současnými trendy i s přístupy konkurence," říká Iva Stanovská, která účast Aquasoftu na konferenci koordinovala.

Další články k tématům - Aquasoft - EU - IT - konference - Petr Hrůša - Iva Stanovská

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne čtvrtek 18. června 2009

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009