logo

Dovozci používají elektronické celní řízení

Spuštěním systému e-Dovoz koncem minulého roku byla završena elektronizace celního řízení. Veškerá komunikace s celní správou ohledně dovozu, vývozu a tranzitu probíhá elektronicky a je právně závazná. E-Dovoz pro Celní správu ČR vyvinula a implementovala firma Aquasoft.

Koncem minulého roku Celní správa ČR nasadila do provozu systém e-Dovoz (elektronický systém pro režim dovozu). Systém slouží k evidenci zboží dováženého ze třetích zemí do EU, zajišťuje vyměření cla a dalších poplatků a jejich export do dalších finančních systémů. Prostřednictvím e-Dovozu je možné podávat právně závazné celní prohlášení elektronickou cestou. E-Dovoz zjednodušuje a harmonizuje celní postupy na všech celních úřadech, sjednocuje formát zpráv na rozhraní mezi deklarantskou veřejností a celní správou pro všechny celní režimy, snižuje finanční náklady a urychluje celní odbavení. Dovozci při splnění podmínek elektronického celního řízení mohou proclít zboží 24 hodin denně 365 dní v roce a nejsou omezováni tak úředními hodinami celních úřadů.

Systém je součástí programu elektronizace celního řízení nazývaného e-Customs, který řídí Evropská komise a jehož cílem je elektronizace a sjednocení postupů v celním řízení v rámci členských zemí EU. V rámci projektu probíhá on-line komunikace s ostatními 26 celními správami. Jan Forejt, CZ National Project Manager ICS, Generální ředitelství cel o projektu říká: "Přidanou hodnotou pro zákazníka je možnost použít bezpapírové celní řízení, sjednocení postupů v rámci jednotlivých celních úřadů, centrální databáze, novější prostředí (známé z projektů tranzit a vývoz), webový klient pro menší a střední deklaranty přístupný zdarma na webu celní správy. Snadná výměna informací mezi celními orgány členských států EU umožňuje zjednodušení legálního obchodu a zabezpečuje odpovídající úroveň kontroly zboží a zefektivňuje boj proti podvodům."

Národní řešení e-Dovozu je jedním z uzlů distribuovaného systému všech zemí EU, což se projevilo ve svém důsledku ve velmi vysokých požadavcích na spolehlivost, dostupnost a celkovou kvalitu dodaného řešení. Tyto vysoké nároky úspěšně splnila firma Aquasoft, která v souladu s národní legislativou a požadavky definovanými Evropskou komisí pro Celní správu ČR systém vyvinula a implementovala. Práce na projektu probíhaly v letech 2008 až 2010. "Již jeden měsíc po nasazení systému e-Dovoz bylo podáno více než 80 % právně závazných elektronických celních prohlášení," říká Tomáš Vinš, vedoucí projektu ze společnosti Aquasoft.

Zprovozněním systému e-Dovoz došlo ke sjednocení principů a deklaranského rozhraní pro všechny celní režimy - dovoz, vývoz a tranzit. NCTS (elektronický systém pro režim tranzitu) úspěšně funguje více než deset let, e-Vývoz (elektronický systém pro režim vývozu) byl nasazen před čtyřmi lety. Všechny tyto informační systémy vyvinula pro Celní správu ČR společnost Aquasoft. Aquasoft je špičkou na trhu v oblasti cla, daní a správního řízení, firma pracuje i pro zahraniční celní úřady.

Kromě poskytování podpory e-Dovozu bude Aquasoft rozvíjet další funkcionality systému např. podporu poskytovatelům poštovních služeb.

Další články k tématům - bezpapíru - elektronizace - NCTS - zdarma - Jan Forejt - Tomáš Vinš

Článek ze dne 22. března 2011 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009