logo

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Společnost Aquasoft, jako významný dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací pro zdravotnická zařízení, v uplynulých týdnech podpořila významné konference, které se zabývaly problematikou elektronizace a zavádění moderních informačních technologií ve zdravotnictví.

ICT ve zdravotnictví 2010

Tématem již 4. ročníku odborné konference bylo elektronické zdravotnictví, informační a komunikační technologie jako nástroj pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů pacienta.

Za Aquasoft zde vystoupil MUDr. Zdeněk Hřib s prezentací zaměřenou na problematiku eHealth a eGovernment. Cílem prezentace bylo poukázat na stav elektronizace ve zdravotnictví prostřednictvím srovnání s elektronizací ve veřejné správě. "Prezentaci jsem pojal jako pomyslný souboj mezi eGON(em), zastupujícím eGovernment, a fiktivní protihráčkou se jménem HELA, hájící barvy eHealth," uvádí MUDr. Hřib.

eHealthDays 2010

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR se v Brně sešla odborná veřejnost, aby diskutovala nad úrovní problematiky eHealth u nás. Mezinárodní konference eHealth Days je pravidelně součástí mezinárodního veletrhu Medical Fair 2010.

I na této konferenci reprezentoval Aquasoft MUDr. Zdeněk Hřib s přednáškou eHealth vs. eGovernment. Souboj HELY a eGONA se odehrával v několika kolech, ve kterých soupeři změřili síly svých zbraní, jako např. elektronického občanského průkazu a karty pojištěnce. Na otázku, kdo nakonec vzájemný souboj vyhrál, MUDr. Hřib odpovídá: "V současné době je vítězem jednoznačně eGON. Ale věřím, že HELA přestane s eGONem bojovat a uzavře s ním příměří, aby v následné spolupráci dosáhla svých cílů, jak to ostatně ženy umí."

Oracle Day 2010

Největší odborná konference společnosti Oracle v České republice se konala 25.10. 2010 v pražském Hotelu Hilton.

"Aquasoft je strategickým partnerem společnosti Oracle pro oblast zdravotnictví, i proto jsme se stali partnerem VIP sekce věnované tomuto tématu," říká Iva Stanovská, ředitelka pro rozvoj a interní služby ze společnosti Aquasoft. V rámci kulatého stolu se diskutovala témata eHealth v ČR, od vize Ministerstva zdravotnictví, přes pohled právní, případové studie z Evropských zemí, až po realitu českého zdravotnictví a konkrétní úskalí realizace integrace zdravotnických systémů.

S posledně jmenovaným tématem vystoupil Ing. Radek Častorál, systémový architekt a integrační specialista společnosti Aquasoft. Ukázal možnosti a nástrahy konsolidace a postupné modernizace typického informačního systému, realizujícího zdravotnickou problematiku.

Článek ze dne 9. listopadu 2010 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009