logo

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Aquasoft představuje nový podnikový informační systém Arowana Projecta s podporou projektového řízení a dalších důležitých podnikových procesů. IS Arowana Projecta současně slouží i jako nástroj na získávání aktuálních informací pro strategická i operativní manažerská rozhodování.

Pro úspěch projektově orientovaných firem je klíčové sledování ziskovosti projektů, finančních, materiálových i personálních nákladů a správná kalkulace očekávaných výnosů z projektů. Oborové řešení s názvem Arowana Projecta je šité na míru projektově orientovaných firem. Arowana podporuje jak celý životní cyklus projektu, od prvního kontaktu se zákazníkem a vzniku předběžného plánu až po akceptaci zákazníkem, uzavření a vyhodnocení projektu, tak všechny ostatní běžné podnikové procesy.

Arowana nabízí kompletní a provázaný pohled napříč všemi souvisejícími procesy ve firmě. Uživatelé tak mohou hodnotit projekty v kontextu jejich vlivu na podnikové procesy a cíle. Nabízené řešení používá firma Aquasoft rovněž pro své potřeby v oblasti podpory klíčových firemních procesů.

Petr Franc, generální ředitel společnosti Aquasoft, o Arowaně říká: "Hlavním přínosem, který hodnotíme na základě vlastní zkušenosti, je mnohem přesnější a spolehlivější predikce budoucího vývoje výnosů, využití realizačních kapacit a dalších klíčových ukazatelů pro manažerské rozhodování."

Řešení zahrnuje úplnou ERP funkčnost. Kromě modulu projektového řízení, obsahuje i moduly pro personalistiku, obchod, finance, nákup, prodej, účetnictví a manažerské výstupy. Podle přání zákazníka Aquasoft implementuje systém buď jako celek nebo pouze vybrané moduly, které integruje do stávajících informačních systémů.

Arowana - to je plánování, sledování a hodnocení projektů

Plánování projektů je v Arowaně založeno na cenových kalkulacích, které obsahují prognózy příjmů a výdajů. Na základě těchto údajů Arowana predikuje vytížení kapacit. Při kontrole vytížení získají uživatelé Arowany nejen informaci o procentuálním využití dostupné kapacity v čase, ale i odhad budoucího vývoje. Díky tomu může vedení firmy včas rozhodnout o využití přebytečné nebo o zajištění chybějící kapacity.

Průběžné a konečné hodnocení projektů provádí Arowana vzájemným porovnáváním skutečných hodnot a prognóz. Podle těchto výsledků navrhuje Arowana finanční ohodnocení zaměstnanců, kteří se na projektech podílí.

Dále pak Arowana Projecta obsahuje například unikátní rozšíření modulu pro personalistiku o systém finanční motivace zaměstnanců, systém na definování a vyhodnocování cílů zaměstnanců dle jejich výkonů jak v projektech, tak dle úrovně plnění jejich osobních cílů s přímým dopadem do výpočtu výkonových bonusů.

Systém je pojmenován podle asijské ryby Arowana, která je považována za "rybí Rolls Royce" a která představuje hojnost, štěstí a prosperitu.

Další články k tématům - ERP - IS - plánování - zaměstnanci - Petr Franc

Článek ze dne 27. září 2012 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.