logo

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Aquasoft představuje nový podnikový informační systém Arowana Projecta s podporou projektového řízení a dalších důležitých podnikových procesů. IS Arowana Projecta současně slouží i jako nástroj na získávání aktuálních informací pro strategická i operativní manažerská rozhodování.

Pro úspěch projektově orientovaných firem je klíčové sledování ziskovosti projektů, finančních, materiálových i personálních nákladů a správná kalkulace očekávaných výnosů z projektů. Oborové řešení s názvem Arowana Projecta je šité na míru projektově orientovaných firem. Arowana podporuje jak celý životní cyklus projektu, od prvního kontaktu se zákazníkem a vzniku předběžného plánu až po akceptaci zákazníkem, uzavření a vyhodnocení projektu, tak všechny ostatní běžné podnikové procesy.

Arowana nabízí kompletní a provázaný pohled napříč všemi souvisejícími procesy ve firmě. Uživatelé tak mohou hodnotit projekty v kontextu jejich vlivu na podnikové procesy a cíle. Nabízené řešení používá firma Aquasoft rovněž pro své potřeby v oblasti podpory klíčových firemních procesů.

Petr Franc, generální ředitel společnosti Aquasoft, o Arowaně říká: "Hlavním přínosem, který hodnotíme na základě vlastní zkušenosti, je mnohem přesnější a spolehlivější predikce budoucího vývoje výnosů, využití realizačních kapacit a dalších klíčových ukazatelů pro manažerské rozhodování."

Řešení zahrnuje úplnou ERP funkčnost. Kromě modulu projektového řízení, obsahuje i moduly pro personalistiku, obchod, finance, nákup, prodej, účetnictví a manažerské výstupy. Podle přání zákazníka Aquasoft implementuje systém buď jako celek nebo pouze vybrané moduly, které integruje do stávajících informačních systémů.

Arowana - to je plánování, sledování a hodnocení projektů

Plánování projektů je v Arowaně založeno na cenových kalkulacích, které obsahují prognózy příjmů a výdajů. Na základě těchto údajů Arowana predikuje vytížení kapacit. Při kontrole vytížení získají uživatelé Arowany nejen informaci o procentuálním využití dostupné kapacity v čase, ale i odhad budoucího vývoje. Díky tomu může vedení firmy včas rozhodnout o využití přebytečné nebo o zajištění chybějící kapacity.

Průběžné a konečné hodnocení projektů provádí Arowana vzájemným porovnáváním skutečných hodnot a prognóz. Podle těchto výsledků navrhuje Arowana finanční ohodnocení zaměstnanců, kteří se na projektech podílí.

Dále pak Arowana Projecta obsahuje například unikátní rozšíření modulu pro personalistiku o systém finanční motivace zaměstnanců, systém na definování a vyhodnocování cílů zaměstnanců dle jejich výkonů jak v projektech, tak dle úrovně plnění jejich osobních cílů s přímým dopadem do výpočtu výkonových bonusů.

Systém je pojmenován podle asijské ryby Arowana, která je považována za "rybí Rolls Royce" a která představuje hojnost, štěstí a prosperitu.

Další články k tématům - ERP - IS - plánování - zaměstnanci - Petr Franc

Článek ze dne 27. září 2012 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009